Gjengkriminalitet

Så smalt det utenfor døra

Ved 03-tiden natt til tirsdag fikk politiet meldinger om en eksplosjon ved inngangspartiet til en bolig i et tett boligområde i idylliske Drøbak. I huset var det seks-syv personer, både voksen og barn, som ble evakuert. Eksplosjonen knyttes til et ungdomsmiljø, men politiet bedyrer: ikke noe som tilsier at eksplosjonen er lenket til gjengmiljøet i Sverige. Hvordan de kan vite det, får vi derimot ingen svar på. 

Faktisk er det fint lite offentligheten får vite om eksplosjonen ved bolighuset, selv om det – etter vår viten – er svært uvanlig at eksplosiver benyttes til slikt, ja, kanskje det er første gangen, i alle fall knyttet til et ungdomsmiljø.

Politiet sier til NRK at det ikke er snakk om en tilfeldig eksplosjon, men kan knyttes til et kriminelt ungdomsmiljø.

– Dette ser ut som en villet og målrettet handling mot denne boligen. Vi har grunn til å tro at dette har utspring i et lokalt kriminelt ungdomsmiljø. Vi mener at det er en tilknytning mellom en av personene som bodde på denne adressen og dette miljøet, sier politistasjonssjef Rune Albertsen.

Og da lurer vi, i alle fall vi som har fulgt kriminalitetsutviklingen i Sverige i et par tiår, hvilket kriminelt ungdomsmiljø? Hvem består de av? Hva kan konflikten mellom de aktuelle personene tilskrives? Men om det kriminelle miljøet får vi bare vite at det er personer rundt og litt eldre enn myndighetsalder.

– Men det er snakk om tradisjonell ungdomskriminalitet som unge personer bedriver. Det er et miljø vi har jobbet med i lang tid, og har god oversikt over, sier Albertsen.

Siden politiet har god oversikt over disse, hva skyldes det da at de ikke vil si noe mer når de samme faktisk begynner med eksplosiver i tett bebygde boligstrøk? Hvem skal beskyttes her?

Til VG sier politistasjonssjef Albertsen at det ikke er noe som tilsier at eksplosjonen er lenket til gjengmiljøet (han burde sagt gjengmiljøene) i Sverige, men samtidig heter det at man ikke kan «utelukke at det som skjer i Sverige har hatt en smitteeffekt her».

På spørsmål fra NRK sier politiet om de vet at det var en bombe som eksploderte, sier innsatsleder Anders Strømsæther:

– Det er en gjenstand som har eksplodert. Det er det jeg kan si om det.

Både kriminalteknikere og nasjonale beredskapsressurser ved bombegruppa skal bistå det lokale politiet i den taktiske og tekniske etterforskningen. Politiet har sperret av et stort området rundt der eksplosjonen fant sted.

Den eksplosive – i ordets rette forstand – økningen av kriminaliteten i Sverige, burde tilsi at ethvert medie gjorde sitt for å få på det rene hva vi snakker om her. For det lukter rake veien til svenske tilstander, der også tausheten om hvem og hva var rådende i flere tiår. Ingen ville spørre heller, for da var man jo et fremmedfiendtlig og pillråttent menneske. Så fikk utviklingen gå sin skjeve gang, med en bortforklarende politiledelse, et unnvikende media, et fraværende politikerkorps og borgere som lullet seg inn i den formidlede «virkeligheten» – helt til bomba smalt i eget nabolag.

Politiet skyldes oss en konkret forklaring på hva som har skjedd, om noen av de involverte har innvandrerbakgrunn, eventuell hvilken, og hva konflikten konkret består i.

(Illustrasjonsbilde av en granat, som var noen av de første eksplosiver – etter molotovcocktail – som ble tatt i bruk i Sverige)