Krig og uroligheter

Norske skattekroner strømmer til Hamas-terrorister og deres familier

Det er så man blir vettskremt av norsk politikk. Lærer våre ledere aldri? Nå kommer det nemlig frem at millioner av kroner går til familiene til drepte Hamas-terrorister. Og vi snakker ikke om små beløp som du og jeg som skattebetaler "donerer" terroristenes familier. Først får de en belønning på titusener av kroner, deretter utbetales det tusener av kroner i måneden på livstid. Signalet vi gir er altså at det lønner seg å være terrorist og dø for Allahs sak.

Det er knapt til å fatte at så mange ikke ser den endeløse ondskapen til Hamas og dens tilhengere. La oss slå fast følgende først: Israel trakk seg ut av Gaza i 2005 og ga palestinerne selvstyre. Året etter valgte palestinerne Hamas til å lede dem. Tross tusener av raketter sendt fra Gaza mot Israel i årene etter, har likevel Israel stilt opp for den palestinske befolkningen med mat, vann og medisiner, og Israel har behandlet palestinere på sine egne sykehus i Israel – dette også til tross for at israelerne lever i konstant frykt også for kidnappingstrusler.

Israel har en fiende som ikke bare hater dem, men som vil utslette dem, ref. Hamas’ charter, der Israel ikke eksisterer på kartet lenger. Israel er borte, utslettet som nasjon i Hamas’ visjon for en bedre verden. At gjerdet rundt Gaza er nødvendig for å beskytte israelske borgere mot terror, burde nå være åpenbart for ethvert tenkende menneske etter 7. oktober – Israels «moderne» Holocaust. Uten velfungerende gjerde blir Hamas’ hat til terror.

La oss også slå fast følgende: Det er ingen som helst vesensforskjell mellom Hamas, IS og Boko Haram. Ingen. Både IS og Boko Haram ville også ha gått til terror mot Israel, og om mulig utslettet Israel.

Et tredje moment bør understrekes: Israel er ikke i nærheten av å inneha en ideologi der andre mennesker og folkeslag skal hates eller utsettes for utslettelse. Israels uttalte ønske er å kunne leve i fred på innsiden av eget landområde. For Israel står humanisme i front, nettopp derfor gjør de ikke som Hamas: Sender barna sine i front i krigen. Israel derimot sender sine kvinner og barn i trygge bomberom.

Det er slike enkel faktum som tilhengere av Palestinakomiteen og dets støttespillere hopper bukk over, og det er antakelig langt på vei også derfor det ikke reageres på at norske skattekroner strømmer til familiene til drepte Hamas-terrorister. Men at regjeringen Støre ikke reagerer, det er den virkelig groteske skandalen.

Flere hundre millioner fra Norge

«Omkring 1.500 terrorister deltok i massakrene på israelske sivile 7. oktober. Allerede denne første måneden kommer en belønning på 20.000 kroner til deres etterlatte, senere kommer 3.800 kroner i måneden på livstid.» Dette forteller MIFF, basert på informasjon fra Palestinian Media Watch.

Palestinske selvstyremyndigheter (PA) definerer enhver drept Hamas-terrorist, drept i kamp mot Israel, som en «martyr». Det er disse «martyrenes» familier som nyter godt nå av budsjettet som Norge tilfører flere hundre millioner kroner i året.

I første omgang kommer det en engangsbelønning på 16.450 kroner, og deretter månedlig støtte på 3.800 kroner på livstid.

Dersom terroristen var gift og hadde barn, er førstegangsbeløpet enda større – omkring 30.000 kroner.

Også de rundt 50 Hamas-terroristene som Israel tok til fange da de frigjorde israelske tettsteder i dagene etter 7. oktober vil bli behandlet som «martyrer», altså vil terroristene motta 3.800 kroner i måneden, et beløp som vil stige til opp mot 33.000 kroner i måneden etter hvor lenge terroristen blir sittende i fengsel.

Palestinian Media Watch (PMW) har beregnet hvor mye som vil gå fra palestinske selvstyremyndigheters budsjett til 7. oktober-terroristene denne måneden: 3 millioner kroner.

Som kommentar skriver PMW dette:

– Palestinske myndigheter bør sende en stor takk til EU-landene og Norge, som for øyeblikket er de største sponsorene, fordi PA kunne ikke klart å utbetale denne belønningen for terror uten dem.

Både Høyre og Ap er godt informert

Allerede i 2018 presenterte MIFF et notat med tolv forventninger til Utenriksdepartementet. Norge må presse PA til å avvikle deres skalerte belønningssystem for dømte terrorister, var ett av dem. Allerede i 2013, altså for 10 år siden,

«presset NRK Dagsrevyen den daværende politiske ledelsen i Utenriksdepartementet til å erkjenne at PA har et sinnrikt, skalert system for å belønne dømte terrorister i israelske fengsler. Dømte terrorister som ble satt fri av Israel for å få PA til forhandlingsbordet i juli 2013 er også belønnet med store pengebeløp etter løslatelsen.

På spørsmål fra Kontrollkomiteen på Stortinget ble UD til slutt presset til å bekrefte opplysninger som MIFF hadde gjengitt fra israelske og palestinske medier (via Palestinian Media Watch) lang tid i forveien.

Høyres stortingsrepresentant Peter S. Gitmark sa til Dagsrevyen at Norge indirekte finansierer terror, siden norsk budsjettstøtte til PA blir brukt til å gi skalert lønn etter hvor lang straff palestinske sikkerhets­fanger er dømt til i israelske fengsler. Han slo også fast at utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde informert Stortinget på feil måte. Utenriksminister Espen Barth Eide innrømmet siden at PA hadde ‘feilinformert Norge’.

Utenriksminister Børge Brende sa i spørretimen på Stortinget 27. april 2016 at palestinske selvstyremyndigheter vil være ‘svært tjent med å avskaffe denne ordningen for sin egen legitimitets skyld’.»

Både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen er altså fullt informert om belønningen av terroristene og deres familier.

Tre milliarder i året

I 2018-budsjettet til PA ble det satt av lønn til fengslede terrorister og til «martyrers» familier som utgjorde 7,5 prosent av PAs totale budsjett. Beløpet som brukes til dette utgjorde hele 44 prosent av all bistanden PA mottok det året, 6,1 milliarder kroner.

1,3 milliarder kroner gikk direkte til fengslede eller løslatte terrorister, mens 1,6 milliarder kroner gikk til «familiene til martyrer og Institusjonen for sårede».

Ved å gi gi PA frie budsjettmidler, og ikke binde dem til konkrete prosjekt som vann og medisiner slik USA gjør, bidrar vi – folket – til terrorfinansiering, enten vi vil det eller ei.  Hvor mange borgere er klar over hva som foregår?