Aktuelt

– Halver statsstøtten til migrant-organisasjonene

I Frankrike foreslår Republikanernes leder å halvere statsstøtten til det som omtales som pro-migrant-organisasjoner. I praksis vil dette si et kutt på 500 millioner euro. Éric Ciotti mener at de statsstøttede NGOene er til direkte skade for Frankrike, og aktivt hindrer staten i å kontrollere migrantstrømmen inn i landet.

NGO-er, non-governmental organization, er såkalte ikke-statlige, frivillige organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en offentlig myndighet. De lever i stor grad av statlige overføringer, altså skattepenger betalt av deg og meg, og mange av dem lever svært godt, eksempelvis ved å jobbe for å få omgjort utvisningsvedtak i asylsaker.

Slik går det til at offentlige penger finansierer ulovlig innvandring, noe som i Frankrike er et langt større problem enn hva det er i Norge, selv om tendensene definitivt er synlige på samme måte her. Asylindustrien er unektelig en industri. Millionene triller – til bosetting, advokater, kursholdere, you name it. Det er kake – og alle vil ha.

Det Republikanernes leder Éric Ciotti påpeker i sitt forslag, er hvordan de frivillige organisasjonenes bidrar til å gjøre samfunnet mer utrygt, samt undergraver det faktum at Frankrike ikke tåler mer masseinnvandring.

1 milliard euro

– Det er nødvendig å sende et klart signal om at Frankrike ikke lenger ønsker og ikke lenger kan tåle masseinnvandring, sier Ciotti til Le Figaro.

– Selv om staten er avhengig av disse organisasjonenes tidvis nyttige innsats, vet vi også at de hjelper illegale innvandrere når de kommer til vårt nasjonale territorium,» og understreker at måten asyllobbyen opererer på «svært ofte er skadelig for kontrollen [av] migrasjonsstrømmen … «.

Årlig overfører den franske staten 1 milliard euro til ulike NGOer på asylfeltet, og konkret foreslår Ciotti å kutte 300 millioner euro i subsidier til aktører som er opptatt av «innvandring og asyl», samt kutte 200 millioner euro av tilskuddet til NGOer på feltet «integrering og tilgang til fransk statsborgerskap».

Totalt vil han avkorte asylindustrien med en halv milliard euro neste år.

Støtte i folket

Forslaget om å halvere budsjettet til asyllobbyen finner klangbunn i det franske folket, skal vi tro en undersøkelse som ble utført av CSA-instituttet for CNEWS. Resultatene ble publisert 28. september, og totalt er 61 prosent av respondentene for å kutte all støtte til NGOene.

Det interessante er kjønns- og aldersfordelingen bak svarene, for i Frankrike er motstanden mot mer masseinnvandring aller sterkest blant de unge, ifølge undersøkelsen. Og kvinner og menn er like negative til å fortsette å subsidiere asyllobbyen over skatteseddelen.

Som en del av denne undersøkelsen anser 63 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene det nødvendig å stoppe subsidier til organisasjonene som fremmer migranters innreise til territoriet.

Ja-stemmene råder også i alle aldersgrupper, og bredere blant de yngste med 73 prosent blant 18-24 åringer. Blant de mellom 50-64 år er andelen ja-stemmer også på 65 prosent.