Finansiering

Gjengene driver vaksinasjonsklinikker og boenheter for enslige mindreårige

De kriminelle gjengene får en mindre og mindre andel av inntektene fra narkotikahandelen. I stedet etablerer de seg i økende grad innenfor den skattefinansierte velferdsytelser, ifølge det svenske Økokrimtilsynet. Norge bør se og lære, og stille seg svært kritisk til «entreprenører» og «erfaringskonsulenter» som tilbyr sine tjenester.

Den parallelle svarte økonomien i Sverige er stor, men en raskt voksende andel av de kriminelle nettverkenes inntekter kommer ikke fra narkotikaomsetning, men direkte fra statskassen. Lite er så lukrativt som å etablere velferdstilbud det er etterspørsel etter, være seg vaksinasjonsklinikker, avhopper-programmer eller boenheter for enslige mindreårige. Når klanene infiltrerer velferden er det forutsigbart: Hvorfor tjene penger på narkotika når de virkelig store pengene kan håves inn som skattefinansiert «entreprenør»?

Narkokrim som stigbrett

Vi belyste en konkret sak tidligere i år. Svenske Fryshuset ble engasjert via politiet og kriminalomsorgen for å rehabilitere gjengkriminelle avhoppere, og millioner av skattekroner ble pumpet inn i virksomheten. Så gikk det noen år før mediene begynte å gå Fryshuset etter i sømmene, og det ble avslørt ikke bare at «terapien» var elendig, men også at Fryshuset lærte opp de kriminelle avhopperne i hvordan de kunne jukse med ulike trygdeytelser.

Å tilby skreddersydd «behandling» av gjengkriminelle avhoppere er lukrativ virksomhet, og det er ikke det eneste velferdstilbudet der stat og kommune velvillig pøser ut skatteskroner til private drivere. Sveriges Television har i en rekke artikler og reportasjer sett nærmere på hvordan de kriminelle klanene i stadig større grad infiltrerer og uthuler velferdsstaten.

Ifølge Sara Persson fra Ekobrottsmyndigheten, altså svenske Økokrim, er det observert at kriminelle gjenger, som en del av sin virksomhet, har begynt å etblere seg i helsevesenet ved å drive helsestasjoner og vaksinasjonsklinikker.

– Her er det veldig viktig at vi ikke får disse personene inn i helsevesenet, sier Sara Persson til Sveriges Radio.

Persson påpeker at de kriminelle aktørene er «multikriminelle», de driver ikke utelukkende med virksomhet der de finansieres over svenske skattesedler, men også med narkotikasmugling, bedrageri mot enkeltpersoner og bedrifter og økonomisk kriminalitet.

I mange tilfeller ser det ut til at inntekter fra narkotikakriminalitet brukes som et stigbrett inn i direkte finansiering av staten. Nettverkene, blant annet det beryktede Foxtrot-nettverket som står bak en rekke grove voldshendelser den siste tiden, avsløres ofte for grov skattekriminalitet når de etterforskes for narkotikakriminalitet. Eksempelvis driver Foxtrot-nettverket boenheter for enslige, mindreårige asylsøkere.

14,6 milliarder feilutbetalt

Man kan enkelt tenke seg psykologien bak det hele. Et velvillig hjelpende Sverige som har ønsket multikultur og vært nær besatt av tanken på å hjelpe «sårbare», møter «entreprenører» som tilbyr velferdstjenester. Fra erfaringskonsulenter kreves ikke mer enn en overbevisende vendepunktshistorie, og velviljen de møter er antakelig overveldende. De klanstyrte kriminelle selger enkelt inn en ide om at «de godes» innsats har fungert, nå skal alt bli bra og innvandrerne vil bidra. Slik er det ikke vanskelig å posisjonere seg som kriminell for et ivrig lyttende svensk forvaltningssystem som gladelig hopper ut i egen bekreftelsesfelle.

Når svenske myndigheter nå prøver å trappe opp innsatsen for å stoppe pengestrømmene inn i de kriminelle nettverkene, inkluderer dette også å hindre deres inntreden i helsevesenet. En tilskuddsutredning presentert i september foreslo tiltak som et tilskuddstak og regulert ansvar for myndigheter som Trygdeetaten og CSN (Tilsvarer Lånekassen) for å forebygge kriminalitet, opplyser Sveriges Television.

Tilskuddsutredningen viste til at en stor del av de svimlende 14,6 milliarder svenske kronene som feilaktig utbetales i tilskudd hvert år, går til organisert kriminalitet.