Aktuelt

Danmark har krenket to kriminelle afghanere ved å utvise dem

To kriminelle afghanere som har fått utvisningsdommer har fått sine rettigheter krenket, lyder dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

EMD har behandlet fire saker der kriminelle i Danmark har klaget på at de er dømt til utvisning fra landet. Det gjelder en iraker, en kongoleser og to afghanere. Felles for dem er at de kom til Danmark i «meget ung alder».

Advart?

De fire er dømt i alvorlige straffesaker for blant annet voldtekt, ran, vold og narkotika og ble dømt til utvisning i henholdsvis 2020 og 2021. To av dem er nektet innreise til Danmark permanent, mens de to afghanerne, ble nektet innreise til Danmark i 12 år.

EMD hevder utvisningsdommen mot afghanerne er i strid med artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om retten til privatliv.

Retten fant i sakene mot Danmark, henholdsvis av Sharifi (født 1992) og Noorzae (1995), at 12 års utvisning var for lenge. Det ble vektlagt at de ikke har begått løpende kriminalitet, at de var dømt til relativt milde straffer og ikke tidligere dømt for alvorlige forbrytelser. De hadde heller ikke fått advarsler om utvisning ved gjentatt kriminalitet. I tillegg var deres bånd til Afghanistan nesten ikke-eksisterende, ifølge EMD. De kom til Danmark som henholdsvis 9 og 5 år gammel.

For irakeren og kongoleseren, Al-Masudi (1994) og Goma (født 1999), ble utvisningsdommen stående. Begge hadde tidligere begått alvorlig kriminalitet i Danmark og var tidligere dømt til betinget utvisning. Disse to kom til Danmark henholdsvis som 3 og 4 år gammel.

Med andre ord kan det tyde på at EMD sterkt vektlegger hvorvidt de dømte kriminelle er blitt advart om utvisning.

Utvisningssaker i kø

Louise Halleskov, professor i offentlig rett med spesialisering i menneskerettigheter ved Aarhus Universitet, sier at vedtakene vil ha betydning for dansk praksis.

– Dette har som konsekvens at domstolene og påtalemyndigheten i utvisningssaker først må vurdere å gi en advarsel og vurdere varigheten av innreiseforbudet, sier Louise Halleskov til DR.

Hun forteller at Danmark har lagt lovverket om utvisning tett opp til det EMD tillater, og at det har manglet retningslinjer for nettopp den personkategori som de to afghanerne tilhører.

«Krenkelse» av kriminelle, og kanskje spesielt når det gjelder innvandrere, er det mange i Danmark som reagerer på, og på sosiale medier går debatten høyt. Da kommer igjen kravet om å tre ut av konvensjoner som hindrer landets selvråderett, også når det gjelder hvilken straff som skal gjelde for kriminelle i Danmark.

For øvrig er de fire sakene bare en del av flere lignende saker om utvisning. Totalt skal EMD behandle 21 saker.