Frihetsverdier

Carl I Hagen vil stoppe mosképlanen til Islam Net

FrP-nestoren Carl I Hagen er ikke i tvil: Den fundamentalistiske sekten Islam Nets planer om gigamoské i Groruddalen må stanses politisk etter at Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt mosképlanene grønt lys. For Hagen handler det om hensynet til integreringen av unge muslimer. Han får neppe med seg det brede lag av politikere i andre partier. De har for lengst bestemt seg for å sove i verditimen. Men Hagen og FrP skal ha ros for at de er på vakt for å beskytte det gode Norge.

Plan- og bygningsetaten (PBE) følger kun eget lovverk og retningslinjer og har åpenbart ikke annet valg enn å gi etter for fundamentalistenes planer, som vil ytterligere ødelegge for integreringen og styrke islam makt. Dermed viser politikerne igjen, anført av Aps Raymond Johansen, at de står tafatte med luen i hånden. For selvsagt kunne dette vært stoppet om de grep fatt i saken, for det er politisk ledelse som gir PBE verktøyene etaten skal forholde seg til.

Det er Vårt Land som meldte om saken i helgen (betalingsmur).

– Vi har hatt god dialog med Plan- og bygningsetaten (PBE) og er takknemlige for at de har snudd i sin vurdering, skriver Fahad Qureshi, leder i Islam Net, i en tekstmelding til Vårt Land.

Den muslimske organisasjonen har omsider fått klarsignal fra PBE i Oslo til å åpne forsamlingslokale i Groruddalen. Det kan de gjøre uten å søke kommunen om bruksendring, bekrefter etaten til avisen.

En lynende klar Carl I. Hagen

Skytesenteret i Groruddalen, som Islam Net kjøpte for ikke mindre enn 63 millioner kroner, blir altså nå gjort om til en gigamoské. Tidligere har Islam Net benektet at de skulle etablere en moské, de skulle etablere et «multifunksjons aktivitetssenter for minoritetsungdom» (ikke minst er dawah-senter, eller misjonssenter), de benektet også at den enorme summen på 63 millioner kroner stammet fra utenlandske givere, «vi mottar ikke en eneste krone fra utenlandske statlige aktører, organisasjoner eller individer. Vi er imot all form for utenlandsfinansiering fra totalitære regimer som ikke respekterer trosfrihet eller menneskerettigheter».

Tro dem de som ønsker det. Zakir Naik, inder og en av verdens mest fremtredende islamske fundamentalister som når ut til hundrevis av millioner muslimer ikke minst gjennom TV-kanelen sin, Peace TV, frontet ideene om en stormoské i Groruddalen i regi av Islam Net. På YouTube promoterte Naik planene i en video som er sett hele 579.000 ganger. I en annen video, sett over 1,2 millioner ganger på ett år, er det Islam Nets leder, Qureshi, som tilbyr folk en plass i himmelen (jannah) dersom man donerer penger til mosképrosjektet deres.

Det ligger i sakens natur at videoen er spredd bredt internasjonalt, og «selvsagt» snakker Qureshi engelsk. Han vet med andre ord hvem han henvender seg til.

Carl I. hagen er lynende klar på hva som må gjøres når HRS henvender seg til ham. I en epost svarer han slik på hva som må til for å stoppe det han kaller «monstermoskeen».

«Hvis det ikke er hjemmel i Plan- og bygningsloven til å stoppe monstermoskeen i Groruddalen bør vi skaffe oss det. Alle anlegg som åpenbart vil hindre en fornuftig integrering eller som fremmer segregering må kunne forbys», sier Hagen.

Her hviler Hagen seg på et gammelt prinsipp han i årevis har gått etter: Integreringen skal ha forrang. Det samme prinsippet har FrP som sådan tatt til seg, og våren 2021 fremmet partiet et forslag i Stortinget om å la kommunene begrense og stoppe aktiviteter som er «integreringshemmende». Målet var ikke minst å stanse Islam Net i å drive religiøst aktivitetssenter for barn og unge. Både Islam Net raste om påstått «islamofobi», og også Lars Gule sablet ned forslaget grunnet religionsfrihet.

Altså frihet i religionens navn til å undertrykke andre mennesker, kvinner og å drepe dem om så er nødvendig i Islam Nets optikk.

Verdimessig forsøpling men Ap-Raymond bryr seg ikke

Forslaget gikk (selvsagt) ikke gjennom på Stortinget, det var jo FrP som fremmet det. Men Stortinget klarte ikke å avvise det helt, og vedtok dette på bakgrunn av FrPs utspill:

Stortinget har behandlet Dokument 8:135 S (2020-2021) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Jon Engen-Helgheim om å gi kommunen en klar lovhjemmel til å hindre organisasjoner og trossamfunn i å drive klart integreringshemmende virksomhet, jf. Innst. 406 S (2020-2021). Stortinget vedtok å be regjeringen komme tilbake med forslag som gir kommunene bedre virkemidler til å hindre fritidsaktiviteter for barn og unge som kan bidra til radikalisering eller være i strid med barns rettigheter eller likestillings- og diskrimineringsloven. Stortinget vedtok også å be regjeringen komme tilbake med forslag om tiltak for å kartlegge omfanget av pengestøtte fra utlandet til religiøse organisasjoner, uavhengig av om organisasjonen mottar statsstøtte.

Der ligger saken nå, i Kommunaldepartementet, mens Islam Net feirer seieren i det tidligere skytesenteret.

At PBE mener at de ikke kan stoppe Islam Net, som engang ikke trenger å søke bruksendring for å etablere en gigamoské i Groruddalen, forteller alt om tafatthet hos politikere i Oslo som står med lua i hånden i stedet for å handle ved å gi PBE prompte de reguleringene som må til. Raymond Johansen (Ap) og co. ser ikke ut til å bry seg en døyt om den verdimessige forsøplingen av Oslo. Men sånn sikrer de seg jo mange muslimske stemmer neste mandag, selvsagt, og det vet de jo.