Den kulturelle revolusjonen

Overgrepsmottak advarer: Ikke ta pirat-taxi, ikke sitt på med fremmede, ikke gå alene

Overgrepsmottaket i Agder går ut i NRK med direkte oppfordring etter en sommer der antallet saker er nær doblet siden i fjor: – Ikke bli igjen på et nachspiel alene, og ikke gå hjem fra byen alene. Det kan være farlig, sier leder for overgrepsmottaket, Benedicte Severinsen. Hun opplyser at de har fått inn flere saker der overgrepene skal ha skjedd i biler, på vei hjem fra fest.

Det er ingen hyggelig jobb hun innehar, selv om den er viktig. Benedicte Severinsen er lege og leder av overgrepsmottaket i Agder. Det er hun som møter ungdommer som er blitt voldtatt. I NRK går hun ut med direkte advarsler mot å være naiv og godtroende.

Severinsen er tydelig på at det alltid er overgriper som har ansvaret for voldtekt, men hun understreker at det er viktig å ta forholdsregler.

– Ikke ta pirattaxi hjem fra fest, eller sitt på med andre ukjente hjem fra fest. Vi har sett flere eksempler på at det har gått galt denne sommeren. Personer har blitt kjørt til ukjente adresser og øde steder, advarer Severinsen.

Risiko

Kristiansand er utvilsomt en sommerby der festene er hyppige sommerstid, og det er særlig i forbindelse med transport hjem fra fester overgrepene mot de unge blir begått. Det stemmer kanskje ikke helt med hva ungdom er vant til å bli fortalt; at voldtekter oftest begås på fest av noen du kjenner. Da er det også forståelig og unektelig betimelig at legen går ut og advarer tenåringer mot å være overdrevent naive mot fremmede. Ikke alle fremmede vil deg vel.

Når voldtekter blir begått mot ungjenter av fremmede de stoler på at vil kjøre dem hjem, er det et fenomen som ikke kan løsrives fra et samfunn som forteller jenter at fremmede generelt er helt ufarlige.

Mens såkalt festrelaterte voldtekter er gitt mye fokus de seneste årene, der ofte både offer og overgriper er overstadig berusede, er de edrue voksne som utnytter full ungdom ikke lenger omtalt slik det ble i undertegnedes oppvekst. Jeg kjenner ikke en eneste person på min egen alder som ikke er vokst opp med formaninger om å aldri sitte på med fremmede og aldri gå alene kvelds- og nattestid, men forekomsten av overgrep begått av fremmede i Agder alene, tilsier at tenåringer ikke har disse forholdsreglene i ryggmargen.

Severinsen er tydelig på at risikoen for å bli utsatt for overgrep definitivt er tilstede, og at risikoen kan reduseres.

– Når man drikker alkohol og har det gøy med venner, er det viktig at man er sammen minst to personer sammen. Det gjelder både for gutter og jenter, understreker hun.

Med stadig en uke igjen av skolens sommerferie har overgrepsmottaket denne sommeren fått mer enn 50 saker, som er nesten en dobling i forhold til samme tid i fjor.

Filming

Hvorvidt de voldtatte ungdommene selv har drukket seg så sanseløse at de ikke husker overgrepene eller de har blitt dopet ned for ikke å huske voldtektene i etterkant, sier artikkelen ingenting om. Men det som er endret siden oppvekst på 80- og 90-tallet er at overgriperne filmer voldtekten og legger det ut i sosiale medier.

Severinsen forteller videre at flere av de overgrepsutsatte som har kommet til overgrepsmottaket denne sommeren har opplevd å bli filmet.

– Mange av ofrene vet ikke om det før de våkner neste dag og ser det på Snapchat. Filmene kan bli brukt som trussel på at man ikke skal gå videre med ting. Det ser vi ofte nå, og det bekymrer oss veldig, sier Severinsen.

At de ikke tør anmelde er ikke rart. Antallet voldtatte som har oppsøkt overgrepsmottaket er langt høyere enn antall anmeldelser politiet i Agder har mottatt i samme periode. I NRKs artikkel opplyser politiet å ha mottatt 30 anmeldelser av overgrep, mot de flere enn 50 som har oppsøkt overgrepsmottaket.

Man kan også levende tenke seg hvilket dobbelt overgrep det er mot tenåringene å filme dem. Frykten for at venner og familie skal se filmene må være uutholdelig for det jeg antar hovedsakelig er voldtatte jenter.

Severinsens oppfordring bør uansett gjentas av alle ansvarlige foreldre: Ikke ta pirat-taxi, ikke sitt på med fremmede, ikke gå alene!

Det er ikke alle fremmede som vil deg vel.