Frihetsverdier

Lovforbudet har gitt Danmark nye venner i Midtøsten

Etter at den danske regjeringen i forrige uke la frem lovforslag om forbud mot koranbrenning, har gratulasjonene strømmet på fra politiske ledere i Midtøsten og Pakistan. Danmark hylles av udemokratiske krefter for å ha tatt "et skritt i riktig retning" for å beskytte "den edle koranen". Med "et skritt i riktig retning" ledes tankene til hva som blir det neste kravet disse kreftene vil pålegge danskene. Har den danske regjeringen åpnet en utilsiktet Pandoras eske?

Forbudet mot skjending av koranen og andre religiøse tekster, fremstår som et generelt blasfemiforbud. Det er likevel verdt å merke seg at forbudet ikke har til hensikt å verne religiøse følelser, men handler om å verne Danmarks sikkerhet (eksempelvis terrorangrep) og utenrikspolitiske interesser, altså være på godfot med regimer man ellers ikke ønsker å sammenlikne seg med.

Dette går frem av hvor i straffeloven lovforslaget planlegges å innføres. I bunn og grunn er det grunn til å anta at lovforbudet ikke vil ramme dem som skjender andre religiøse skrifter enn koranen, da voldspotensialet fra kristne, bahaier, hinduer, sikher og jøder er så godt som ikke-eksisterende, ei heller er det grunn til å anta at stater som eksempelvis India vil ramme Danmark utenrikspolitisk dersom deres hellige skrifter skjendes.

Danmark har en flertallsregjering med SVM (sosialdemokratene, Venstre som er vårt Høyre og Moderaterne, den nystiftede partiet til Lars Løkke Rasmussen). Det vil bli votert over lovforslaget når Folketinget samles i begynnelsen av oktober.

Varme gratulasjoner

Reaksjonen har nå kommet fra det utvidede Midtøsten, der applausen runger fra politisk lederskap. Etter måneder med fordømmelser, trusler og gjentatte klager fra en rekke muslimske land, mottok Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen (M) i helgen et takkebrev fra Midtøsten. Iraks utenriksminister, Fouad Hussein, var en av de første som reagerte på den danske regjeringens ønske om å kriminalisere koranbrenning med straff for «utilbørlig behandling av gjenstander med betydelig religiøs betydning». I takkebrevet skriver Hussein at hans regjering «setter pris på den danske regjeringens posisjon og de rettslige skrittene som kriminaliserer brenning – eller fornærmelse – av den edle Koranen».

Muqtada al Sadr leder den væpnede irakiske militsen Sadr, samme milits som tidligere i år angrep den danske ambassaden i Bagdad. Han annonserer at han nå vil gå inn i en meningsfull og konstruktiv dialog med både Danmark og Sverige: «Jeg mottar nyheten om kriminaliseringen av overgrep mot de hellige bøkene med all min respekt og takknemlighet», skriver han på X, tidligere Twitter, og trekker en sammenligning mellom Den islamske staten og de som brenner koraner ved å påpeke at begge gruppers handlinger strider mot menneskeheten.

Altså i samme gate som vår statsminister Joans Gahr Støre da han under karikaturkrisen i 2006 snakket om «ekstremister på begge sider», altså daværende redaktør i Magazinet, Vebjørn Selbekk som trykket faksimile av Jyllands-Postens karikaturer fra september 2005, og drapsmenn og terrorister i Midtøsten.

Også Kuwait er på banen med sin takknemlighet. På X formidler landets utenriksdepartement at den danske utenriksministeren Løkke Rasmussen personlig henvendte seg til dem og informerte om lovforslaget.

Ifølge Shouruk News fortalte Lars Løkke Rasmussen sin kuwaitiske kollega at «den danske regjeringen er veldig klar over spørsmålet om koranbrenninger og at Danmark er opptatt av å opprettholde vennlige forbindelser og samarbeid».

Etter å ha rost den danske regjeringen, oppfordret Sheikh Salem al-Abdullah al-Sabah regjeringene i alle land der koraner brennes til å følge Danmarks eksempel ved å vedta forbud for å forhindre fornærmelser av religioner.

Pakistan er også på banen. Der heter det at Danmarks lovforslag er «et skritt i riktig retning». Som kjent har Pakistan nedfelt dødsstraff for blasfemi i lovverket. Det er kanskje en liten tankevekker til den danske regjeringen?

Pakistan har alltid hevdet at vanhelligelse og brenning av hellige skrifter utgjør en alvorlig handling av religiøst hat som ikke må tillates under dekke av ytrings-, menings- og protestfrihet. Vi håper at skrittet Danmark har tatt i dag vil kulminere i effektiv lovgivning for å stanse skjending av den hellige Koranen og andre guddommelige bøker, skriver Pakistans utenriksdepartement på sine nettsider, ifølge Russia Today.

Akkurat som om Pakistan bryr seg om skjending av bibelen, for ikke å snakke om hinduistiske helligdommer som vedaene. I Pakistan er det slik at barna i skolen oppdras til å hate hinduer og India, samt å sette muslimer og islam over alle andre.

Presidenten i Den arabiske ligas parlament, Adel bin Abdul Rahman Al-Asoumi, uttrykker ifølge mediet Iqna tilfredshet med den danske regjeringens beslutning.

Dialogen med Tyrkia vant Tyrkia

Selvsagt er den tyrkiske regjeringen også på banen, ikke minst fordi det har foregått en dialog mellom Danmark og Tyrkia de siste tre månedene. Ifølge avisen Hürriyet, skal referater fra forhandlingene vise at de danske representantene under prosessen sa intet mindre enn at de skammet seg over at koranen brennes på dansk jord, «og at hele saken viser at statsadministrasjonen er svekket».

Ifølge Hürriyet hadde Tyrkia stor innflytelse på den danske regjeringens beslutning, og derfor blir lovforslaget sett på av den tyrkiske ledelsen som et skritt i riktig retning.

«En siste bemerkning,» skriver den tyrkiske dagsavisa, «det burde ikke komme som noen overraskelse at Sverige, som også ser etter en vei ut, vil ta et lignende skritt i nær fremtid.»

Sistnevnte kan bety at også Sverige har vært/er i dialog med Tyrkia om koranbrenning.

Iran har ikke meldt seg på banen, ei heller den væpnede sjiamilitsen, Hizbollah i Libanon, som har kommet med trusler om at Danmark og Sverige nå anses som «krigens hus».

Konklusjonen så lang er: Full pott til det utvidede Midtøsten, med et Danmark som står på sidelinjen med lua i hånden.

Nye «krenkelser»

Den mest kjente koranbrenneren i Danmark, dansksvenske Rasmus Paludan, har sagt at lovforslaget kun gir han blod på tann. Han mener det er «vanskelig å se hva som egentlig er ulovlig». Paludan eksemplifisere dette med at hvis man tar en koran privat, river ut alle sidene, og deretter putter både permene og sidene ned i en bøtte, for deretter å sette fyr på det hele foran en moské, så er ikke innholdet lenger et «religiøst objekt». Han har allerede vist en annen måte å forhåne islam på, ved å stille seg opp på gaten og dele ut tegninger av Muhammed i samleie med en gris og en hund, begge urene dyr i islam. Handlingen, som tvilsomt ikke vekker begeistring i Midtøsten, omfattes ikke av forbudet som er foreslått, bekrefter regjeringen.

Med andre ord vil et lovforslag åpne en Pandoras eske hva gjelder «kreative krenkelser» av islam, Muhammed og islams følgere, og at det utvidede Midtøsten skulle akseptere dette er heller tvilsomt. Med andre ord kan vi forvente oss nye reaksjoner fra det holdet dersom aksjoner mot islam fortsetter på dansk jord.

Hovedillustrasjon: HRS, utenriksminister Lars Løkke Rasmussen og statsminuister Mette Frederiksen

Kristeligt Dagblad