Innvandring

Innvandret blodig vold tømmer svenske blodbanker

Skyteepisodene i Sverige er så hyppige at de direkte påvirker tilgangen til blod i landets blodbanker. Ved ulykker eller operasjoner trengs det store mengder blod, men også voldelig kriminalitet i form av skudd og knivstikking utløser det samme behovet. Det er nå mangel på en blodtype i Sörmland etter tre alvorlige skyteepisoder i Eskilstuna de to siste ukene. 

Når du gir blod til blodbanken, kan den halve literen du gir redde tre menneskeliv, heter det på Helse Norges nettsider.

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig – det må gjevast.

Mange pasientar kan ikkje overleve utan blodoverføring. Desse pasientane er avhengige av hjelp frå blodgjevarar.

Ettersom blod berre held seg ei avgrensa tid, må blodbankane heile tida få påfyll av nytt blod for ikkje å gå tomme. Det er behov for mange nye blodgjevarar kvart år, for å erstatte dei som ikkje lenger kan gje blod grunna alder, sjukdom, medisinbruk eller liknande.

Blodgjevarar er livsviktige for helsetilbodet i Noreg. Melder du deg som blodgjevar, gjer du derfor ein viktig samfunnsinnsats.

Det finnes selvsagt ingen begrensning på hvem som kan få blodet du gir, det går til den til enhver tid trengende pasienten, enten blodet brukes etter en alvorlig ulykke eller ved en planlagt, livreddende operasjon.

I Sverige advarer nå Thomas Hylvander, biomedisinsk analytiker ved Blodsenteret ved Mälarsjukhuset i Eskilstuna, om at blodmangel er et reelt samfunnsproblem som gjelder hele Sverige. De mange skyteepisodene tømmer blodbankene, for det går enorme mengder blod når sykehuspersonell opererer skuddskader.

– Blodbanker rundt om i landet hjelper hverandre og derfor er dette et nasjonalt problem. Det skytes overalt. Vi trenger flere blodgivere for å dekke tilbudet i Sverige, sier Hylvander til Sveriges Television.

Dødelig rekord

Ved Mälarsjukhuset i Eskilstuna er det per dags dato mangel på en blodtype, og blodmangelen er en direkte følge av innvandret gjengkriminalitet. Hadde ikke Sverige hatt blodbanker og dyktige kirurger, ville de allerede høye dødstallene etter skyteepisoder vært langt høyere enn de allerede er. Bare de siste ukene har den svenske byen på størrelse med Kristiansand hatt tre svært alvorlige skyteepisoder. Under fanen «relatert» i SVTs artikkel listes episodene.

Tripadvisors beskrivelse av byen er altså ikke helt dekkende, der det beskrives at «Eskilstuna ligger fredfullt på bredden av en glitrende elv, og er en sjarmerende middelalderby sørvest i Sverige.»

I tillegg til å være sjarmerende, kan byen skilte med en ikke så hyggelig rekord. Det er nesten like mange skytedrap i Eskilstuna med sine omtrent 100.000 innbyggere som det er i London med omtrent ni millioner innbyggere. Södertälje kommune, der Eskilstuna ligger, ble sågar nevnt som skrekkeksempel da Sveriges statsminister Ulf Kristersson holdt sin førjulstale i fjor.

Den dødelige skytevåpenvolden setter forferdelige rekorder og er i stor grad en fullstendig selvforskyldt svensk krise. Ingen andre land i EU kommer i nærheten av våre nivåer. Fra 1. januar til 15. desember er 60 mennesker drept og 104 skadet – i 378 svenske skyteepisoder. I Danmark er fire drept, i Norge fire og i Finland to.

Så langt i år har like mange blitt skutt og drept i Södertälje som i hele London. Det er en utvikling som er så forferdelig at den er vanskelig å ta inn over seg. Hovedsakelig svært unge mennesker blir drept og skadet. Det er også svært unge mennesker som dreper og skader. Nesten alltid innenfor rammene av organiserte kriminelle gjenger. Nesten alltid med utenlandsk bakgrunn.

Terrorfrykten

Når Thomas Hylvander instendig ber svenskene gi mer blod, er han også tydelig på en annen bekymring. Han frykter at det vil være mangel på blod i landets blodbanker dersom det skulle oppstå en terrorhandling i nærmeste framtid.

Thomas Hylvander sier at det også er en annen bekymring innen helsevesenet knyttet til situasjonen i verden.

– Vi vet ikke hva som skjer nå med de økte terrortruslene i landet. En enkelt blodbank kan ikke håndtere alt hvis noe skulle skje, sier han til Sveriges statskanal.

En ikke nevnt, men like overhengende tanke, er at svenskene kanskje ikke er like interesserte i å gi blod til innvandrede voldskriminelle som de er i å gi blod til operasjonstrengende eldre foreldre eller ulykkesrammede.