Islam

Endelig! Terrordømt somalisk kvinne utvises til Somalia

Dette er virkelig nye takter i Norge. En somalisk kvinne dømt for terrorvirksomhet utvises. Hun ville utrydde vantro og ble omtalt som en potensiell selvmordsbomber. At hun nå utvises betyr at norske myndigheter ikke frykter at hun kan bli utsatt for tortur eller drap ved retur. Dette åpner for flere tvangsutsendelser av somaliere fra Norge.

Det er Justisdepartementet som har fattet det oppsiktsvekkende vedtaket, melder NRK.

– Det er konkludert med at returvernet er bortfalt. Som en følge av det er utvisningsvedtaket effektuert. Av hensyn til saken er det ikke mulig å kommentere nærmere nå, skriver seniorrådgiver i Justisdepartementet, Andreas Bjørklund, i en e-post til NRK.

– Jeg har ingen kommentarer til saken, skriver kvinnens forsvarer, advokat Svein Holden, i en tekstmelding til NRK.

Departementet vil ikke svare på hva som er begrunnelse for at vernet har falt bort.

Utsendt

Politiets utlendingsenhet (PU) har allerede sendt kvinnen ut av landet.

I 2019 ble den somaliske kvinnen dømt til i underkant av tre års fengsel for  deltagelse i IS. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

I rettssaken kom det frem at kvinnen hadde diskutert en mulig «operasjon» mens hun var i Norge. I samtalen sa kvinnen til en fremmedkriger hun snakket med i Syria: «Du må sette meg i kontakt med en som hjelpe meg med gjøremålet (..) alle vet at det er mer verdt å utrydde vantroende her framfor å emigrere».

Myndighetene har lenge ment at kvinnen er en trussel mot rikets sikkerhet, og har jobbet hardt for å få henne ut av Norge. Men kvinnen har nektet å bli med på en frivillig retur til Somalia.

Kvinnen er blandet inn i terrorsaken i Oslo i fjor. I fjor høst skal jihadisten Arfan Bhatti ha kommunisert med henne.

NRK har tidligere skrevet at det skal ha vært kontakt mellom Bhatti og den terrordømte kvinnen.

I chatten skal mannen politiet mener er Bhatti ha fortalt om en «søster» fra Somalia som han antydet kunne gjennomføre et terrorangrep med bruk av bombevest: «I think she could pull the vest» og «maybe use the small arms with a little training (…) «she has talked to me about it earlier», skrev det som skal være Bhatti om kvinnen.

Kvinnen ble løslatt i 2021 og ble tildelt kommunal bolig i Oslo.

Kvinnen fikk opphold i Norge i 2013 etter å ha påstått at hun ville bli steinet til døde i Somalia fordi hun giftet seg uten å være skilt fra forrige ektemann. Hun fikk midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus. I 2021 fattet Utlendingsdirektoratet vedtak om at hun ikke kunne tvangsreturneres grunnet beskyttelsesbehov. Hun kunne altså utsettes for «reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet», mente norske myndigheter.

Hva med andre kriminelle somaliere?

Så hvorfor har myndighetene snudd?

UDI sier dette om hvorfor vern mot retur kan falle bort:

– På generell basis innebærer dette at det ikke lenger er utrygt for personen å reise hjem. Dette kan skyldes endringer knyttet til at det ikke lenger foreligger individuelle grunner for beskyttelse, eller at forholdene i hjemlandet nå har endret seg slik at vedkommende ikke har behov for beskyttelse lenger. Det kan også skyldes at det kommer frem at det er lagt en uriktig forklaring til grunn for det opprinnelige vedtaket, skriver fagleder kontroll, Dag Bærvahr, i en e-post til NRK.

Av fengslingskjennelsene fra Oslo tingrett kommer det frem at politiet mener kvinnen har oppgitt uriktig identitet.

Kripos har blant annet undersøkt et id-dokumentet der det viste seg at fingeravtrykket på dokumentet ikke tilhørte kvinnen.

Oslo tingrett skrev at kvinnen «har fremlagt en fødselsattest med fingeravtrykk som ikke samsvarer med hennes egne avtrykk».

I forrige måned fortalte Justisdepartementet at arbeidet med tvangsretur var i prosess. Nå har det altså skjedd.

Det store spørsmålet nå er om dette betyr at også andre kriminelle somaliere (og andre) kan utvises fra Norge.