Aktuelt

Trondheim: Gir asylsøkere med avslag rett til bolig og andre rettigheter

Det rødgrønne bystyret i Trondheim viser sin udugelighet i innvandringspolitikken. De vil gi asylsøkere med avslag, som de tror er papirløse, rett til bolig, hjemmetjeneste og sykehjemsplass i Trondheim. Skjønner de ikke selv at en slik gulrot, på tvers av nasjonal politikk på området, er alt annet enn humant?

Utvilsomt er vi inne i den kommunale valgkampen, for da kommer de rareste forslag – typisk uten at man har så mye som skuet på en kalkulator.

NTB kan melde at bystyret i Trondheim onsdag vedtok å gi asylsøkere med endelig avslag «symbolsk innbyggerstatus» i byen. Altså rettigheter til flere velferdsgoder, hvilket kan kalles symbolsk, men det gjør neppe utgiftene. For det er å håpe at samme bystyre har oversikt over sosialbudsjettet i Trondheim.

Såkalte papirløse, i hovedsak asylsøkere som har fått endelig avslag på sine søknader om beskyttelse i Norge, skal få rett til bolig, hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Det skriver Adresseavisen, melder NTB.

Man kan spørre seg hva vi skal med nasjonale regler for innvandring, all den tid noen kommuner bare vedtar en politikk som går på tvers av det etablerte.

– Jeg håper andre kommuner nå ser til Trondheim, og at regjeringen også myker opp sin politikk på området, sier varaordfører Mona Berger (SV). Hun tror vedtaket vil gjøre Trondheim til den kommunen i landet som tar best vare på papirløse.

Asyljuks må være et fremmedord for SVs varaordfører. De aller fleste asylsøkere til Norge fremviser ikke ID-papirer, hvilket ikke betyr at de ikke har det, men rett og slett fordi de vet at de ikke har rett på asyl. Og på toppen av det hele ønsker flertallet i bystyret i Trondheim å legge enda bedre til rette for asyljuks ved å dytte barn foran seg.

Retten til kommunal bolig skal kun tilbys personer som oppholder seg ulovlig i landet når det er «tungtveiende årsaker» til det. Som for eksempel barnefamilier og eldre med særlige behov.

Norge som et Nav for hele verden fremstår som SVs drøm, men det er å håpe at man på nasjonalt plan ser galskapen i et slikt forslag – valgkamp eller ikke. Men «oppmykningen» på området har likevel sine begrensninger:

De nye rettighetene skal kun gjelde asylsøkere med avslag som er tilknyttet Trondheim mottakssenter på Sandmoen, og vil ikke gjelde papirløse migranter utenfor mottakssystemet.

Hvor mange asylsøkere som er tilknyttet Trondheim mottakssenter på Sandmoen sies det ingenting om, men det vil uansett antall bety betydelige utgifter for skattebetalerne i Trondheim. Men verre er det at man ikke aksepterer asylinstituttets regler, som i seg selv er svært rettighetsbasert. Dette er ikke humant, det er ansvarsløst.

At juks skal belønnes med opphold i Norge vil bare føre til at flere blir kritisk til innvandringspolitikken og politikerne.