Islam

Svensk Høyesterett godkjenner PKK-utlevering til Tyrkia – rett før nytt Nato-møte

Kurdistans arbeiderparti – Partîya Karkerên Kurdîstan (PKK) er ansett som en terrororganisasjon av en rekke stater og organisasjoner, deriblant, USA, NATO og EU med alle sine medlemsland. Erdogan har krevd av Sverige at landet må gi opp beskyttelse av PKK, og nå kan det se ut til at han får det som han vil, for svensk Høyesterett har godkjent den første PKK-utleveringen til Tyrkia. 

Aftonbladet melder om at svensk Høyesterett har godkjent utlevering av en PKK-tilhenger som befinner seg i Sverige.

Kunngjøringen kommer like før det nye NATO-møtet med Tyrkia.

– For den svenske regjeringen er timingen veldig beleilig, sier Tyrkia-ekspert Paul Levin, som var ekspertvitne under rettsforhandlingene.

Høyesterett ga godkjenning til utleveringsvedtaket mot den 35 år gamle kurdiske mannen tirsdag forrige uke, skriver Aftonbladet.

Unik sak

Saken er unik, fastholder Tyrkia-ekspert Levin, og viser til at det er den aller første utleveringen av en PKK-sympatisør fra Sverige.

– Det har vært noen utvisninger av terrormistenkte, men ingen utleveringer. Han er tross alt ikke formelt mistenkt for terrorforbrytelser, men han har i retten hevdet at han uttrykte sympati for PKK og YPG på Facebook.

Mannen som er godkjent utlevert – hvorvidt han faktisk blir utlevert er opp til den svenske regjeringen å avgjøre – utleveres nemlig ikke fordi han støtter PKK, men fordi han har stukket av fra soning av en narkotikadom i Tyrkia. Aftonbladet skriver at mannen ble pågrepet i Sverige i august i fjor, etter anmodning fra Riksadvokatens kontor i Adana, Tyrkia.

I 2014 ble mannen dømt til fire år og syv måneders fengsel i Tyrkia for å ha fraktet en bag som inneholdt 1,8 kilo cannabis.

Han ble prøveløslatt etter et par år og flyttet deretter til Sverige hvor han slo seg ned og fikk jobb. Nå ber riksadvokaten om at han soner resten av straffen.

Mannen selv tror derimot at det at han har unnlatt å møte til soning for mange år siden kun er et påskudd fra tyrkiske myndigheter for å få ham utlevert, og Aftonbladet gjengir Høyesteretts merknader:

«Forbrytelsen han nå blir utlevert for er et påskudd for å få ham utlevert. Den egentlige grunnen til at han blir begjært utlevert er at han er kurder og at han aktivt har arbeidet for kurdernes sak. Han er medlem av HDP og støtter både YPG og PKK», kan man lese om mannens uttalelser i HD-vedtaket.

Tyrkia nekter på sin side at utleveringsbegjæringen har noe som helst med tilknytning til PKK og terror å gjøre.

Beleilig

Mens Sverige fremdeles står utenfor Nato, kommer utleveringsgodkjenningen beleilig nok rett i forkant av neste Nato-møte, fastholder Levin, som antyder at Sverige både i gjeldende og en kommende sak signaliserer til Tyrkia at de er villige til å gi etter for kravet om utlevering av PKK-tilhengere.

Senere denne uken ventes det også tiltale i en annen sak mot en person som er mistenkt for å ha truet en restauranteier til å samle inn penger til PKK. Noe som kan ha en tilknytning til den svenske NATO-prosessen og det kommende møtet med Tyrkia 12. juni, ifølge Levin.

– Så det er knapt med tid, men for den svenske regjeringen er det to kunngjøringer som kommer veldig beleilig samtidig som Erdogan er under press fra NATO og andre allierte etter valget.

Situasjonen i dag er at Norge, Danmark og Island allerede har garantert for Sveriges sikkerhet i tilfelle angrep i løpet av søknadsperioden, og fremdeles er det slik at Erdogan ikke vil gå tilbake på sine bastante uttalelser om at Sverige aldri vil bli medlem av NATO så lenge de tillater brenning av koranen og det som omtales som «krenkinger av islam» uten å miste ansikt.

Men svenskene har i praksis nedlagt forbud mot koranbrenning, og med PKK-utleveringer på trappene, kan svenskenes muligheter for Nato-medlemskap muligens styrkes – om Erdogan finner det opportunt å se det på den måten.