Forskjellsbehandling og diskriminering

Ny kulturminister dolker umiddelbart norsk kultur i ryggen

Knapt før Lubna Jaffery (Ap) har overtatt som kulturminister etter den korrumperte Anette Trettebergstuen, går Jafferey ut og dolker vår kulturnasjon i ryggen. Å håndhilse eller ikke er opptil hver enkelt å bestemme, sier Jaffery, og legger til at det er mange måter å hilse på. Slik legger Jaffery forholdene optimalt til rette for sharia ikke bare i skolen men i våre kulturinstitusjoner, offentlige organer og i politikken. Med dette som første sak ut er det grunn til å grue seg til fortsettelsen.

Norge har fått sin tredje kultur- og likestillingsminister med tette bånd til Pakistan. Den første, Hadia Tajik, klarte ikke å definere hva norsk kultur er til annet enn «pinnekjøtt og kålrabistappe». Det var det mest spesifikke norske hun kunne komme på, ikke et ord om verdier eller annet som særpreger vår kulturnasjon, som hvordan vi løser konflikter, dypt nedarvet tilbake til tingene i Norge så dagens lys. Abid Raja fulgte deretter, og da er det jo som alltid Raja som er i sentrum, og noe høykultur kan man mildt sagt si at han ikke er ekspert på, som at han elsker Karpes refreng om allah, som jo virkelig er kulturelt norsk (ironivarsel).

Samme dag som  Jaffery tiltrådte som kultur- og likestillingsminister ble hun utfordret om håndhilsning, dette fordi FrP har stilt spørsmål fra Stortinget til den nye statsråden etter videoen av gutten som nektet å håndhilse på den kvinnelige rektoren på Linderud skole i Oslo.

Jaffery, som er født i Norge og som giftet seg i kirken med en norsk mann for en del år siden, skulle man i utgangspunktet forvente at hadde både det kulturelle og likestillingsprinsippet under huden. Det burde hun uansett bakgrunn ha all den tid hun allerede i ungdomsårene meldte seg inn i Ap som i sin tid nettopp stod på barrikadene for likestilling mellom kvinne og mann. Men Ap er ikke som før, det viste jo statsminister Støre igjen til gangs da han i går besøkte den ekstrem-patriarkalske sharia-moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Oslo (dertil er koranbrenning hatprat og dermed straffbart, i henhold til Støre).

– Andre måter å vise respekt

Så hva svarer Jaffery NRK på spørsmålet om håndhilsning eller ei?

– Jeg syns at håndhilsning er en fin måte å vise respekt på, men det finnes også mange andre måter å vise respekt på, sier Jaffery.

Ja, vi har den islamske måten, med hånden som legges til hjertet når to av motsatt kjønn hilser på hverandre. (La meg skyte inn her: I Pakistan er det kun fundamentalister som hilser slik. Andre håndhilser.) Jafferey mener altså sharia-hilsning, eller halal-hilsning, er helt grei vare i Norge tross at det handler om at menn og kvinner ikke skal berøre hverandre da dette kan hisse opp mannen seksuelt, dessuten er kvinnen underlegen mann lovmessig og skal ikke likebehandles.

Jaffery spørres deretter slik: På generelt grunnlag, bør man hilse på hverandre i Norge?

– Det er et individuelt valg, svarer Jaffery.

Du vil ikke be alle om å håndhilse?

– Nei, det er ikke kulturministerens jobb å bestemme hva folk skal gjøre i livet sitt.

Men halal-hilsning fører jo til at vi, den opprinnelige befolkningen, fratas vår hilsemåte der vi blir stående som tåper med hånden i luften. Vi påtvinges en halal-og haram-kultur, akkurat som vi allerede er påtvunget halalslaktet mat.

Ødelegger tillitssamfunnet

Det er kulturministerens jobb å jobbe for at norsk kultur skal bevares, og i den kulturen er likestilling en helt grunnleggende kjerne. Dessuten handler det ikke om å «bestemme hva folk skal gjøre i livet sitt». Dette var en hendelse fra en ungdomsskole, der ungdom får sin kulturelle ballast som de skal ta med seg inn i voksenlivet. Her legger altså likestillingsministeren seg flat for kjønnsdiskriminering. Det er knapt til å tro, og dertil på sin første dag på jobb etter at hun i går kl 11 kom ut på slottsplassen sammen med sjefen sin, Støre. Det går altså bare noen timer før hun tråkker uti med begge beina.

De viktigste verdiene i den norske kulturen er likestilling, demokrati, ytringsfrihet, den personlige friheten og et sterk fellesskap som klarte å etablere en omsorgsfull velferdsstat. Det har tatt oss generasjoner på generasjoner å kjempe frem disse verdiene som har skapt et tillitssamfunn sterkere enn de fleste andre samfunn i verden, et samfunn med lav grad av gnisninger.

Med mer islam, dess flere gnisninger, det burde alle nå ha forstått. Men det forstår altså ikke hun skal ta vare på og fremme norsk kultur. Jaffery har med dette med all tydelighet vist at hun er klar for å skusle bort hardt tilkjempede norske verdier. Er dette Aps vedtatte policy, Jonas Gahr Støre? Det burde vi få en avklaring på dette før valget i september.