æreskultur

Kristiansand: Jenter som utfører rå vold

Ei 15 år gammel jente i Kristiansand blir utsatt for grov vold, der to 14-årige jenter og en tredje mindreårig fikk status som mistenkte. Et overvåkningskamera fanget det hele opp, som viser at jentene slår 15-åringen til hun faller, de fortsetter å sparke og slå mot hodet og overkroppen mens hun ligger nede. En av 14-åringene setter seg på jenta og påfører henne en rekke slag i hodet. - Volden bærer i flere tilfeller preg av at den er grenseløs, sier politiet. 

Det var i april i parkeringshuset på Torvet i Kristiansand at hendelsen fant sted, ifølge Fædrelandsvennen (bak betaling). Overvåkningskameraet avdekker den rå volden som de mindreårige jentene utsetter 15-åringen for tidlig denne kvelden, ved 19-tiden.

 – Når man ser hva som skjer på videoen, er det bare tilfeldig at hun ikke ble påført større skader, sier Kjetil Heggland, avsnittsleder ved voldsavsnittet ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Ifølge politiet gikk to av de mistenkte til angrep på 15-åringen i parkeringshuset, der flere andre ungdommer også var tilstede, totalt åtte personer, og som ble vitner til volden. Heggland beskriver voldshendelsen:

 – Fornærmede blir slått gjentatte ganger mot hodet, slik at hun til slutt går over ende og blir liggende på betongen. Mens fornærmede ligger på bakken, blir hun påført en rekke slag og spark mot hodet og overkroppen.

 – På ett tidspunkt setter den ene mistenkte seg over fornærmede, som ligger på bakken, og påfører henne en rekke slag mot hodet. Handlingene opphører ved at noen av vitnene griper inn, samt at de mistenkte på et tidspunkt avstår fra videre handlinger, forklarer avsnittslederen.

– Hva tenker du om det du ser på videoen?

– Overvåkingsvideoen underbygger sakens alvor, og viktigheten av at politiet prioriterer etterforskning av slike saker selv om de mistenkte er under den kriminelle lavalder på 15 år.

Politiet forteller til avisen at de fra tidligere kjenner til flere av personene som var på stedet. Det fremkommer også at fornærmede og mistenkte har kjennskap til hverandre, og det skal være en konflikt mellom partene. Det kommer imidlertid ikke frem hva denne konflikten skal bestå i. Men flere at de mistenkte har vært involvert i lignende saker, ifølge Heggland.

Men vel så interessant: Politiet hadde etterforsket saken ferdig 15. mai. Da ble den besluttet henlagt siden de mistenkte er under 15 år.

Da kan man jo spørre seg: Hva er vitsen med i det hele tatt å bruke ressurser på å etterforske slike saker, da resultatet foreligger på forhånd. Er du under 15 år kan du åpenbart gjøre livet til et helvete for andre. Det eneste virkemiddelet, om det kan kalles det, er forebyggende arbeid i samarbeid med barnevernet.

Vi vet hvem de er – men sier det ikke

Hva som utløste denne konflikten – og «lignende saker» – kan man likevel vurdere seg frem til, ut fra hva politiet forteller på mer generelt grunnlag. For Anders Flottorp, leder for forebyggende avdeling på politistasjonen i Kristiansand, forteller til avisa at det har vært flere jenteslåsskamper i Kristiansand den siste tiden. Han viser til at «enkeltpersoner skaper frykt i ungdomsmiljøet på grunn av brutal voldsbruk».

– Voldsutviklingen er bekymringsfull og tragisk. Banale ting gjør at det tys til vold. Det skal ikke mer til enn at noen får ett «feil blikk». Noen mener da at de kan ty til vold som en reaksjon, sier Flottorp.

Nå er det ikke første gang man hører at «blikking» kan føre til vold, og vi vet også hvem det er som er overfølsom for «slike blikk» og hvilke reaksjoner de samme mener de kan tillate seg. Uten at det får konsekvenser som de frykter.

Verre er det likevel at volden stadig blir råere.

– Volden bærer i flere tilfeller preg av at den er grenseløs. Det er bare tilfeldigheter som gjør at skadene ikke blir skikkelig ille. Volden er nok verst i saker hvor det har vært en foranledning, og ikke nødvendigvis bare et «feil blikk», sier Flottorp til Fædrelandsvennen.

– Er det mer vold nå enn tidligere?

– Når det gjelder antall anmeldte voldsforhold, ligger vi nok innenfor normalen. Men vi har informasjon om at volden har gått i en retning som er mer brutal enn tidligere. Det er samtidig flere unge som ikke tør å anmelde det de blir utsatt for.

Ja, bare ikke si det som det er: den nye normalen er at det er innvandret voldskultur, og jentene går ikke av veien for å opptre like jævlige som gutta. Jentene kan faktisk være enda verre, ifølge kilder til HRS. For de kan være enda mer grenseløse og kyniske. At unge (og foreldrene) ikke tør anmelde er fullt ut forståelig, noe politiet også forstår, men ingen tar tak i det (heller).

Bør endre loven

Fædrelandsvennen har også vært i kontakt med 15-åringen og moren hennes. Jenta ble blant annet påført kraftig hjernerystelse og brist i flere ribbein som følge av volden.

Moren, som selvsagt vil være anonym, mener at den kriminelle lavalderen bør senkes.

 – Mitt inntrykk er at mange ungdommer er klar over hva de gjør – og at de samtidig vet at det de gjør ikke får konsekvenser, sier moren, og fortsetter:

 – De slipper unna for lett. Derfor bør den kriminelle lavalderen senkes. Den bør ikke være så høy som 15 år, mener hun.

I 1990 oppjuster Norge den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Det var kanskje på det verst tenkelige tidspunktet, for samtidig økte innvandringen til Norge MENAPT-land. Nå har de nordiske landene den samme kriminelle lavalder, det vil si 15 år. Men et stort antall land har lavere grense, eksempelvis er grensen i Pakistan, Libanon, Jemen og India 7 år, i England og Wales 10 år, i Nederland og Israel 12 år (som for øvrig er medianalder på verdensbasis) og i Tyskland 14 år. Andre har ikke fastsatt noen kriminell lavalder, slik som for eksempel Somalia og en rekke stater i USA.

Men det å sette en bestemt alder for når barn/unge er å regne for å være utilregnelige eventuelt tilregnelig, er neppe en treffsikker metode. For det er, som denne moren påpeker, mange som er fullstendig klar over at det de driver med ikke er lovlig i Norge, men de spekulerer i at det ikke får avskrekkende konsekvenser. Vi ser ikke minst hvordan det utarter seg i Sverige, også for dem mellom 15 og 18 år. Et system som burde være en del av vurderingen, er det man har i Australia. Der kan barn/unge mellom 10 og 14 år gis straffansvar hvis man definerer vedkommende som «moden nok».

Det kunne kanskje hatt en effekt, ikke minst fordi det kan skape en viss usikkerhet at man ikke helt vet hva konsekvensene kan bli. Og nå bør vi snart begynne å diskutere mulighetene for repatriering.