Innvandring

Vil kreve svensk- og samfunnskunnskaper for å gi permanent opphold

Tiden er over for den svenske ekstreme innvandringspolitikken der "hele verden" kunne bosette seg i landet. Nå skal det stilles krav til språk og samfunnskunnskap for å kunne få permanent opphold. Med andre ord strammer Sverige inn slik de fleste land i Vest-Europa for lengst har gjort.

Den nye svenske regjeringen legger nå frem nok et tiltak for å prøve å få kontroll på innvandrings- og integreringspolitikken. Denne gangen handler det om integreringskrav. Man må få godkjent prøve i svensk språk og samfunnskunnskap for å kunne få permanent opphold.

Men det er en uforståelig hake ved det hele. Tiltaket kan kanskje ikke iverksettes før i juli 2027, altså om hele fire år.

-Det er frustrerende, vedgår migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard (Moderaterna).

Det er i en utredning overlevert regjeringen at det nye tiltaket foreslås. Stenergard sier at regjeringen «skal se nærmere på» om det lar seg gjøre å få tiltaket raskere på plass. Hun peker på at det må være en balanse mellom å gå raskt frem og samtidig sikre god kvalitet på prøvene.

Samme krav om språk og samfunnskunnskap gjelder i Norge for å få permanent opphold.

Samtidig er det et spørsmål om hvem som skal omfattes av krav til språk- og samfunnskunnskaper. Regjeringen og støttespilleren Sverigedemokraterna har meddelt at kravene skal gjelde asylsøkere. For arbeidsinnvandrere og studenter er det lite sannsynlig at slike krav vil bli stilt.

Men, sier Stenergard, dersom arbeidere og studenter vil ha permanent opphold, er det naturlig å stille krav om svenskkunnskaper.

Helsingborgs Dagblad (betalingsmur).