Finansiering

Ny megamoské og biskopene jubler?

Islamiseringen av Sverige går i rasende fart, og nå reises en ny mega-moské i det tungt segregerte Växjö. Det blir kuppel og minareter for bønnerop. Det eneste partiet som tar til motmæle mot den arabiskfinansierte moskeen er Sverigedemokraterna. Men også de, anført av Jimmie Åkesson, fremstår som en smule resignerte. Åkesson argumenterer med at moskeen ikke passer inn i byen arkitektonisk. Men det synes norske biskoper, som knapt kan få nok islam inn i Norge og Vest-Europa.

Moskeen i Växjö i Småland skapte store overskrifter i svenske medier da denne Brorskapsmoskeen i 2018 fikk tillatelse til å rope inn til bønn fra den daværende moskeen, altså før planer om megamoské som nå er under oppføring .

Preses Helga Haugland Byfuglien uttalte da følgende om bønneropene:

Skulle dette bli aktuelt i Norge så ville det kirkelige perspektivet vært at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Vi lever i et livssynsåpent samfunn der vi må tåle å bli eksponert for ulik tros- og livssynsutøvelse.

Denne policyen fra kirkehold i Norge om å sidestille islam og kristendommen, ser man også i Sverige. Islam og kristendommen er visstnok tvillinger, med felles stamfar, Abraham, eller Ibrahim som han kalles i koranen.

Minimum 60 millioner kroner

Det interessante er ikke minst at de kritiske spørsmålene fra mediene uteblir nå fem år etter at planene om megamoské ble kjent. Her som i Sverige. Imamen i moskeen i Växjö har vært helt åpen på at ønsket om en megamoské kun kan realiseres med penger fra diktatur som Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene. Summen anslås til minimum 60 millioner kroner. De nevnte landene ble allerede kontaktet i 2018/2019. Nå er pengene på bordet, uten at det spesifiseres hvilke stater som har bidratt med hvilke summer.

Moskeen skal bli 19 meter høy, med en minaret på 26 meter. Grunnarealet skal bli på 1.100 kvadratmeter, med en bønnehall på 800 kvadratmeter, og med egen kvinneinngang. 1.000 menn skal kunne be samtidig, 400 kvinner det samme, i henhold til moskeens hjemmeside. I tillegg skal det bygges en førskole på 610 kvadratmeter. I dag er det 200 grunnskoleelever som får undervisning i regi av moskeen, 120 barn går i barnehage der.

Växjö figurerer ellers på Nationella Operative Avdelningens (NOA) – Sveriges svar på Kripos – liste over «særlig utsatte områder», og i følge etterretningstjenesten reiste flere personer fra Växsjö i perioden 2011-2015 for å bli fremmedkrigere i konfliktområder.

På sin offisielle Facebookside har moskeen spredd hets mot jøder, oppfordret menn til å kontrollere jenter og kvinner, oppmuntret muslimer til ikke å omgås «kuffar».

Moskeen reklamerer for at et megabygg vil gi muslimer følelsen av tilhørighet i samfunnet – uten å miste opprinnelig identitet:

Det er av stor viktighet at også svenske muslimer i Sverige føler at de tilhører samfunnet uten å risikere å miste identitet, religion & kultur.

Tvinges til underkastelse

Imamen i moskeen uttalte følgende løgner da man var i gang med bønneutropene:

…”bønneropene (har) blitt en turistattraksjon”,

 og; ”alle svensker synes det er trivelig å høre den muslimske trosbekjennelsen på arabisk».

En reell politisk flyktning fra Iran, Bassam Al-Baghdady, sa i denne forbindelsen dette da debatten raste:

– Men, akk! Nå heves røstene over hele Sverige for igjen å tvinge oss som flyktet fra denne ideologiske torturen (bønnerop, red.), å gjenoppleve den. Vi som er blitt hjernevasket, torturert og trakassert av disse autoritære ideologier og deres selvutnevnte representanter så lenge i våre liv, tvinges nå igjen til underkastelse. Det fristedet der vi søkte asyl for å unnslippe et diktatur, ble et fristed for ideologier som skapte diktaturet og diktatoren vi flyktet fra.

– Det som gjør meg virkelig skuffet over det Sverige som tok meg imot som flyktning for 18 år siden, er at man helt har sluttet å bry seg om de reelle ofrene. Sverige bryr seg plutselig heller om hva de selvvalgte religiøse ekstremistene vil og sier.

– De påstår at de snakker for oss, vi innvandrere som flyktet fra nettopp deres autoritære vold og undertrykkelse. De påstår at vi vil ha bønneutrop for at vi skal «føle oss som hjemme». Sannheten er at vi risikerte våre liv og krysset kontinenter og hav nettopp fordi vi ikke holdt ut å være «hjemme».

Den eneste politikeren nasjonalt som står opp mot byggeprosessen er Jimmie Åkesson. Moskeen har fått byggetillatelse, så akkurat det er det lite å gjøre med. Åkesson peker derfor på at arkitekturen bryter med annen arkitektur i byen.

«Du trenger ikke å bygge den som et monument slik det ser ut i Midtøsten. Du kan bygge en moske som er mer egnet til den lokale arkitekturen.»

Åkesson motsies av byens sjefsarkitekt med at moskeen passer inn. Henrik Wibroe mener at den i sin utforming er så vestlig at den ikke ville ha passet inn, men «skilt seg ut» hvis den hadde blitt bygget i Midtøsten, fordi den i tillegg til den tradisjonelle islamske arkitekturen, ifølge Wibroe, også «har et modernistisk formspråk».

Det kan leseren selv bedømme om den har.

Sverige er et annet sted (med Norge hakk i hæl), og det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å ha medfølelse med svenskene generelt, for de vil jo ha denne islamiseringen all den tid folk stemmer som de gjør og er så tause som de er.

Er det noen som klarer å se for seg at det en dag skulle bli færre moskeer?

Hovedillustrasjon: Plantegning av moskeen i Växjö.

Samnytt