Annet (nyhetssøk)

NRK inviterer: Se statskanalens korrespondenter hylle hverandre i marmorsalen

Hadde det eksistert et fysisk elfenbenstårn i hovedstaden ville nok valget av lokale falt på det.  Når NRK inviterer fotfolket til å overvære korrespondentenes hyllest av hverandre i et kommende "folkemøte" måtte de likevel ta til takke med marmorsalen. Til gjengjeld kan du oppleve korrespondentene fortelle om "personlige opplevelser, utveksle erfaringer, dele analyser og svare på spørsmål", og til og med få "anledning til å mingle" med dem etterpå.

Det er kanskje like greit at påmeldingsfristen har utløpt, slik at man ikke fristes til å møte opp og stille noen kritiske spørsmål når NRKs korrespondenter skal møte plebsen. At arrangementet vil bli en selsom opplevelse kan vi dog forutse, for her skal det åpenbart belæres i hvordan verden egentlig henger sammen.

Folkemøte med korrespondentene
Hvordan er det å være journalist i felt under dramatiske hendelser? NRK inviterer til et møte med alle våre utenrikskorrespondenter, heter det på de skattefinansierte nettsidene, før det presiseres som følger:

Når: Onsdag 24. mai kl 17-20
Hvor: I marmorsalen på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo
Frist for å melde seg på er 10. mai.

NRKs utenrikskorrespondenter er så viktige og så erfarne at de kanskje er aller best i hele verden, i alle fall om de selv får vurdere det, og behovet for å invitere til et slikt møte, ansikt til ansikt med noe så rart som vanlige folk, understreker i seg selv hvordan det ligger an selvbildemessig hos statskanalen.

Aldri har utenriksdekning vært viktigere enn nå. I Europa pågår den største krigen siden andre verdenskrig etter Russlands angrep på Ukraina. USA opplever en dyp splittelse i holdninger og virkelighetsforståelse. Kina oppleves som en stadig større sikkerhetstrussel for Vesten. Afrika blir stadig viktigere, samtidig som kontinentet merker vår tids kriser ekstra hardt.

Å forstå disse samfunnsendringene står sentralt i NRKs oppdrag, og NRK har som allmennkringkaster et særskilt ansvar for å bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold, heter det videre.

Hvorvidt kanalen har størst vekt på kunnskapsformidling eller ideologisk vridning av nyhetene de serverer er kanskje et spørsmål som burde blitt stilt, kun dager etter at årets Medieundersøkelse var klar. Den viste med all tydelighet at journalister flest er svært så venstrevridde, der SV er største parti blant journalistene med 23 prosent, Ap med 20 prosent, MDG med 11 prosent og Rødt med 8 prosent. Men NRKs journalister forstår nok aller best, og enhver som har sett korrespondenter som Sidsel Wold og Yama Wolasmal i aksjon vet jo at de er fullstendig uhildede.

Joda, vi kan le litt av dem og komme med noen ironiske sleivspark, for det er rett ut sagt komisk å lese hvordan det forestående «folkemøtet» skal arte seg.

Personlige opplevelser

NRKs korrespondenter er Veldig Viktige Personer, får vi vite, og det er derfor de er spredd utover hele kloden. Hadde de ikke vært det, ville folket rett og slett ikke hatt kunnskap og forståelse, kan vi lese i invitasjonen.

Journalistisk tilstedeværelse på flere kontinenter er en forutsetning for kunnskap og forståelse. Denne kvelden vil korrespondentene fortelle om personlige opplevelser, utveksle erfaringer, dele analyser og svare på spørsmål.

Uten å foregripe begivenhetens gang tør vi anta at tårer skal dryppe og at korrespondentene vil by over hverandre i beskrivelser av elendighet de har opplevd på nært hold, enten de har sett med egne øyne hva Trump har gjort av grusomheter mot det amerikanske folk eller hva Israel har påført palestinerne. Og det er neppe fest i marmorsalen uten noen hjerteskjærende historier fra migrantperspektiv, siden dette etter alt å dømme er den viktigste kunnskapen statskanalen har å formidle om migrasjon. Vi tør anta at det skal sees helt ned til egen nesetipp, bedrives gjensidig hyllest av hverandre og forklares hvorfor og hvordan akkurat NRK-korrespondenter forstår verden så meget bedre enn alle andre.

Etter møtet blir det anledning til å mingle og diskutere verdens gang.

Tenk det. Kanskje, bare kanskje, får folket klemme korrespondentenes hender. Det hadde sannelig vært noe.