Gjengkriminalitet

Ledet menneskesmugler-liga fra asylhotellet

Britiske medier er kvitt berøringsangsten deres norske kolleger fremdeles besitter. Daily Mail publiserer navn og bilde på to bakmenn i en menneskesmuglerliga som skal ha smuglet 3.000 personer over kanalen de siste to årene. Begge mennene er kommet til landet som asylsøkere og lever på skattebetalernes penger. Nå motsetter de seg utvisningsdommer - en av dem under påstand om å kunne bli offer for «rasistiske fornærmelser» fra fengselsansatte i Belgia.

Det er ingen overdrivelse å si at britene fortviler over masseinnvandringen til landet. I fjor kom det like mange migranter over Den engelske kanal som under migrantkrisen i 2015-2016, og mottakskapasiteten er sprengt. Det gjenværende alternativet for migrantene er hoteller, og det er da også det alternativet som benyttes når innenriksdepartementet tilbyr bosteder.

Daily Mail levner da heller ingen tvil om hva skattebetalerne betaler for. Det er langt fra verdig trengende flyktninger som beskrives i artikkelen der avisen navngir to nye medborgere som har utnyttet oppholdstillatelse i landet, samt rause overføringer, til å bedrive menneskesmugling i stor skala.

Kostbar liga

Kuwait-fødte Ahmed Al Jabir får kjørt seg i avisens spalter, og er avbildet flerfoldige ganger.

Ahmed Al Jabir er anklaget for å ha arrangert en rekke farlige småbåtkryssinger i samarbeid med en medskyldig som drev operasjonen fra et av innenriksdepartementets asylhotell.

Al Jabir kjemper mot utlevering til Belgia fordi han ikke vil tvinges til å sove på en madrass på gulvet i en overfylt fengselscelle i Brugge.

Den arbeidsløse Kuwaiti-fødte immigranten er avbildet spaserende i solskinnet nær hans skattebetaler-finansierte London-hjem som han deler med sin kone og fire barn. De mottar 3.370 pund i måneden i stønad.

Han anker utleveringen hans med ytterligere påstander om at han kan bli utsatt for «rasistiske fornærmelser» fra fengselsansatte i Belgia, skriver avisen.

Det framkommer senere i artikkelen at Al Jabir kom til Storbritannia allerede i 2015, og at han søkte om britisk statsborgerskap for seks måneder siden. Han ble pågrepet i hjemmet sitt nordvest i London, et hjem avisen anslår å være verdt omtrent £500.000, altså nær 7 millioner norske kroner. I tillegg til dyr bolig mottar Al Jabir og familien altså mer enn 46.000 norske kroner månedlig i stønader.

Helt arbeidsledig har Al Jabir åpenbart likevel ikke vært, all den tid han er mistenkt for å stå bak menneskesmugling av 3.000 personer. Dette «arbeidet» har han ledet i samarbeid med en annen migrant, asylsøkeren Muthanna Al Amarah, som er bosatt på asylhotell.

Big business

Den irakiskfødte asylsøkeren Al Amarah skal ha hatt ansvaret på bakken, mens Al Jabir skal ha hatt ansvaret for å arrangere båtturene, skriver Daily Mail.

I følge rettsdokumenter var Al Jabir angivelig en sentral arrangør av småbåtoperasjonene, mens Al Amarah skal ha satt sammen listen over migranter på hver tur og samlet inn betalinger.

Den internasjonale ligaen, som også har forbindelser i Frankrike, skal ha smuglet 3.000 migranter over kanalen i løpet av to år.

Ligaen ble oppløst etter en nesten dødelig kryssing som involverte 24 migranter fra Irak, Iran, Algerie og Afghanistan. De ble reddet fra en overfylt båt som drev inn i en vindpark utenfor kysten av Zeebrugge i Belgia i oktober 2021.

Fartøyet hadde reist mot Storbritannia to dager tidligere, men påhengsmotoren sviktet. Flere passasjerer ble fraktet til sykehus med hypotermi.

Da migrantene ble reddet var det liten tvil om at de ville dødd dersom de hadde blitt liggende i vannet særlig lenger, og belgiske myndigheter startet etterforskning og la ut en europeisk arrestordre for Al Jabir etter å ha fått telefonnummeret hans fra tre av dem som ble reddet i forliset, skriver avisen.

Både Al Jabir og Al Amarah motsetter seg utlevering til Belgia, og begrunnelsen er altså at det ikke er greit å bli utsatt for madrasser på gulvet og den påståtte belgiske rasismen. Foreløpig har tospannet ikke fått medhold i kravet om å få bli værende i Storbritannia, men de har nå anket avgjørelsen.

Begge mennene risikerer opptil 15 års fengsel hvis de blir dømt for å ha lagt til rette for ulovlig innvandring, noe de nekter for.

Så kan man bemerke at selv om de dømmes, vil de ha kostet britiske skattebetalere et uant million-, for ikke å si milliardbeløp. Det er ikke bare de to som koster det britiske samfunnet penger. I tillegg kommer de 3.000 andre de har fraktet inn i landet – i all hovedsak økonomiske migranter uten reelle beskyttelsesbehov overhodet.

(Fotomontasje: HRS)