Innvandring

Hvor lenge skal vi fortie importert voldskultur?

VG slår opp at en fotballkamp mellom to guttelag endte med at flere spillere skal ha blitt slått og sparket mens de lå på bakken. Saken er alvorlig, og vi får vite at både politi og barnevern er koblet inn. Men VG gjør så godt de kan for ikke å antyde noe om hvem det gjelder. Denne anonymiseringen er ansvarsløs og farlig, sier en far til HRS.

La oss bare slippe katta ut av sekken med en gang. En fotballkamp mellom Oslolagene Haugerud og Bækkelaget 2, gutter 16 år, 3. divisjon, endte i vold etter kampslutt. Det vinnende laget, hjemmelaget Haugerud, gjøv løs på spillere på det besøkende laget. Det er ingen hemmelighet at Haugerud, som ligger i bydel Alna, er et innvandrertett område, på samme måte som Bekkelaget (bydel Nordstrand) er et av de hviteste områdene, om ikke det hviteste, i Oslo. Haugerud-laget består kun av gutter med innvandrerbakgrunn, i alle fall hvis vi kun forholder oss til navn.

Og antakelig akkurat derfor forteller ikke VG sannheten, kanskje sammen med at det er snakk om gutter 16 år, jamfør VVP 4.3. Men det forutsetter altså at «personlige og private forhold er saken uvedkommende». Men bakgrunnen til spillerne kan være en forklaringsvariabel, overser vi dét gjør vi alle en bjørnetjeneste. Dessuten er den kriminelle lavalderen i Norge 15 år, da kan du både varetektsfengsles og dømmes til fengselsstraff, og da bør vi forvente at voldshendelser, om det er i idretten eller andre steder, faktisk formidles ut fra de reelle omstendighetene. Fortier vi virkeligheten vil vi, som samfunn, aldri klare å løse problemene.

Klinte til hodet som en fotball

Ifølge VG, som kun omtaler saken ut fra «hjemmelaget» og «bortelaget», skal hjemmelagets spillere ha gått til angrep på bortelaget, ifølge flere på bortelaget som VG har snakket med.

– Det som var verst var sparkene mot hodet på han som lå nede. Det var ikke sånn at de tuppa litt, de tok løpefart og klinte til hodet som om det var en fotball, hevder en lagleder for bortelaget til VG.

Merk dere; de tok løpefart og klinte til hodet som om det var en fotball. I tillegg fremkommer det at laglederen på bortelaget ble slått og sparket da han forsøkte å forsvare sine spillere.

Og vel så ille: Laglederen forteller til VG at han har inntrykk av at dette var en planlagt hendelse.

Daglig leder i klubben som spilte på bortebane sier:

– Det var ikke noen få spillere, men en betydelig mengde spillere og andre ungdommer som befant seg på innbytterbenken som gjorde dette. Spillerne og laglederen jeg har snakket med er sjokkert og rystet.

Organisert vold, med andre ord.

Videre fremkommer at Haugerud ikke hadde en såkalt «fair play-vakt», noe Norges Fotballforbund (NFF) har innført for å bidra til et trygt og godt kamparrangement.

Dommeren i kampen, Gholam Hossein Moghbelle (Stovner Sportsklubb), har ikke ønsket å gi noen kommentar til VG.

Bækkelaget Sportsklubb har bestemt at de skal politianmelde saken, men at de ikke ringte politiet der og da – de hadde nemlig nok med å flykte fra stedet så fort som mulig.

VG har også vært i kontakt med laglederen på Haugerud, som forteller følgende:

– Vi har jobbet med strakstiltak og forebyggende tiltak med barnevernet, politi og NFF Oslo , sier han.

– Vi har koblet på de offentlige instansene som er relevante, og vi kommer til å jobbe forebyggende med dem og iverksette strakstiltak med laget.

Hvilke strakstiltak? Hvilke forebyggende tiltak? Ansvarliggjøres foreldrene, eller er guttene for gamle til det?

Ansvarsløst og farlig

Det er svært alvorlig at det begås grov vold på idrettsarenaer for barn og unge, men overnevnte er slett ikke første gangen (noe også fair play-vaktene sier noe om). HRS har blitt kontaktet av flere lagledere, typisk fotball, som søker råd fordi de sliter med voldsproblematikk på laget. Den første henvendelsen fikk vi for 10-15 år siden. Fellestrekket er at at det er spillere med innvandrerbakgrunn som sliter med voldsproblematikk.

Så er det selvsagt ikke slik at det gjelder alle med innvandrerbakgrunn, men all den tid vi skal forsøke å skjule at det importert voldsproblematikk kommer vi ikke av flekken. Og derfor øker også problemene. Vi vet mye, eller burde vite, hvilke kulturer som har en holdning til vold, eller et voldspotensiale, som er en helt annen enn oss. Skal man innføre tiltak, om det så er straks eller forebyggende, så er dette kunnskap som er helt avgjørende.

VGs anonymisering, noe mediene gjør jevnt over hvis det er innvandringsproblamtikk inne i bildet, for øvrig også av voksne, beskytter ikke de unge voldsutøverne. Tvert om bidrar det til alle med innvandrerbakgrunn blir antatt skyldige, altså stigmatisert. Når skal mediene innse at det får motsatt effekt av hva de antakelig ønsker?

Det er ikke bare ansvarsløs anonymisering, det er også farlig. Det er som en far sier til HRS:

 – Både barn og foreldre har krav på å få vite hvilke lag og spillere som kan være farlige å møte.

Den importer ungdomsvolden kan ikke alene løses av lagledere, skole, politi, barnevern eller hvem det måtte være. Vi må stå opp som samfunn, og det krever i det minste ærlighet.

Og til dere gutter på Haugerud: Dere er 16 år, ta ansvar for deres handlinger og ta ansvar for at andre ikke utøver vold. Dere er typisk gode på å organisere dere, så nå må dere vise at dere faktisk skjønner hvor grensen går. Alle som har drevet med lagsport, inkludert meg selv, vet at det kan gå en kule varmt innimellom. Det er forståelig, men unnskylder ikke vold. Derfor må slike hendelser få konsekvenser for dem det gjelder, og konsekvensene må være avskrekkende. Da må vi begynne med foreldrene, for det er antakelig de som må tas i lære først. For selv om guttene er over kriminell lavalder, er de ikke myndige, og slik sett er det foreldrene som må holdes ansvarlig for den voldelige oppførselen.

Så kan man spørre seg: hva har regjeringen og de øvrige politikerne tenkt å gjøre med dette? Fortsette å benekte kjernen til problemet – godt hjulpet av mediene?