Innvandring

Turismen blomstrer i Syria. For farlig å sende syrerne hjem, fastslår UDI

En rekke reisebyråer arrangerer Syria-turer, og landet har siden mars i år til og med begynt å utstede visa til amerikanske turister. På samme tid kan ikke syrere i Norge søke om assistert retur hvis de vil returnere, fordi norske myndigheter vurderer det å være for farlig å dra tilbake til landet. Dermed kan enhver syrer som ønsker det ta en ferie i hjemlandet, for deretter å returnere til Norge og fortsatt påberope seg beskyttelsesbehov. 

Syrisk turistindustri blomstrer igjen, og på ulike arrangørsider på nettet kan man lese at det er trygt å reise både til og i Syria. Dersom du reiser som enslig kvinne er Syria en mye tryggere destinasjon enn eksempelvis Egypt og Jordan, skriver reisebyråene, som frister med en rekke ulike opplevelsesreiser.

Hvor farlig?

UDIs nettsider står det fortsatt som følger:

Du kan ikke søke om assistert retur til Syria, men du kan søke om assistert retur til et annet land du har oppholdstillatelse i.
Hvis du ønsker å reise tilbake til Syria, kan du ikke søke om assistert retur. Grunnen til at norske myndigheter ikke kan hjelpe deg med dette, er sikkerhetssituasjonen i landet.

Tilsvarende er de generelle reiserådene fra UD på regjeringens nettsider:

Reiseinformasjon | Sist oppdatert: 29.07.2022
Den svært ustabile sikkerhetssituasjonen i Syria gjør at trusselbildet for norske borgere anses som høyt. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser eller opphold i Syria. Nordmenn som befinner seg i Syria oppfordres til å forlate landet. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand i Syria er ytterst begrenset.

For den som reagerer på at reiserådet ikke har blitt oppdatert på et halvt år, kan vi tørt bemerke at det samme rådet har vært stående uendret siden februar 2013, og det må stå sånn, for hvis ikke kunne jo myndighetene komme i fare for å måtte sende syrerne hjem igjen i henhold til flyktningekonvensjonen. Beskyttelsesbehovet kan vanskelig sies å være tilstede fremdeles for syrerne, og ser man på en enkel indikator, drapsrate, er faktisk Sverige farligere enn Syria – og har vært det de siste fem årene.

Norge er ikke alene om å ha en vurdering om at Syria er en livsfarlig reisedestinasjon. USA har nøyaktig samme vurdering. Men litt «morsomt» er det likevel å nevne amerikanere og syrere når man snakker om sikkerhetsvurderinger, for Syria var blant landene der folket fikk innreiseforbud til USA under Trump, og den syriske regjeringen gjengjeldte – og blokkerte alle amerikanere fra å besøke Syria. Før pandemien utstedte Syria en rekke visa til amerikanske borgere, men så ble det altså slutt. På amerikanske myndigheters nettsider heter det fremdeles (forøvrig like sent oppdatert som norske myndigheters nettsider) at det fortsatt er umulig for amerikanere å få visum til Syria. Men helt sant er det neppe. Syrerne selv har tilsynelatende gått videre i livet og ønsker å drive turisme som før, og på reisearrangøren Young Pioneer Tours (YPT) nettsider kan vi lese at amerikanske statsborgere igjen kan komme til Syria, og har kunnet det siden mars i år.

Våre lokale partnere i Damaskus har bekreftet at vi nå kan ta imot bestillinger for amerikanere for å reise til Syria på våre gruppe- eller private turer med stor sjanse for at det vil bli utstedt visum for reise. Visumprosessen er nøyaktig den samme for amerikanere som for andre nasjonaliteter, men potensielle amerikanske turister bør ikke vurdere at visumet deres vil bli gitt automatisk. Hvert ledd i visumprosessen ivaretas av YPT.

Den samme reisearrangøren har lagt ut en rekke forestående turer i 2023 og 2024 og forsikrer at det også er trygt å reise alene rundt omkring i landet, og tilbyr i tillegg tilrettelegging for journalister som vil rapportere fra Syria. Arrangøren er ikke alene.

Lokkende velferd

RTJ Travel Agency er også i gang med pakketurer til Syria, og har de samme opplysningene.

Våre valg av turer i Syria er delt inn i etter tema; slottene og festningsverkene, de historiske byene, de arkeologiske stedene og Palmyra-opplevelsen.

Syria er et fantastisk land som ligger i Midtøsten. Det er ganske enkelt å reise rundt i Syria, hovedsakelig fordi landet har forbedret sine sikkerhetsstandarder, og pågående konflikter utelukkende er å finne langt fra turistområder.

Vi har et omfattende utvalg av temareiser i Syria siden landet er fullt av monumenter og ting å gjøre.

– Ah, så det er farlige steder i Syria! tenker du kanskje med en viss triumf, i alle fall dersom du mener at syrere i Norge bør få bli på grunn av at de er internt fordrevne i hjemlandet. Som en parallell kan vi kanskje bruke svenske Rinkeby. Du ville neppe føle deg trygg, men det forhindrer deg vel ikke i å reise til Sverige? Og skulle det være for farlig for deg som innfødt å bo i Rinkeby, ville du vel logisk sett funnet deg lettere til rette i Strømstad enn i Damaskus?

Sannheten er vel nærere den at Damaskus hadde vært mer fristende dersom du og hele familien din fikk tilgang på velferdsgoder som ikke fantes i Strømstad – spesielt dersom du visste at en haug venner og kjente befant seg der i utgangspunktet.

Velferdsgodene er delt ut i rikelig monn til syrere i Norge, som per definisjon er ansett som flyktninger siden 2013 da IS ble en aktør i det som opprinnelig var et opprør mot Baaht-regimet som startet i 2011. Syrerne har altså på ellevte året automatisk flyktningestatus i Norge, og de fortsetter å komme, mens landet i realiteten er mindre farlig for dem enn Sverige. I norsk perspektiv har alle de 21 millionene syrerne krav på beskyttelse.  Derfor utgjør da også syrere den største gruppen innvandrere fra et ikkevestlig land.

Som SSBs tabell viser finnes det faktisk like mange syrere i Norge som det finnes svensker. Regner man med barna syrerne har fått siden de ankom Norge er det faktisk flere syrere enn svensker i Norge, til tross for den lange reiseveien til Nordeuropa. 36.147 syrere og 6.250 norskfødte med syriske foreldre tilsvarer alle innbyggerne i eksempelvis Lørenskog eller Follo. Det er mange mennesker, og baksiden av medaljen er at de strever stort med å lykkes i Norge. Ikke bare er syrere overrepresentert på norsk drapsstatistikk, de lykkes heller ikke godt sosialt, utdanningsmessig eller på sysselsettingsfronten.

God tur!

Men komme får de, og komme gjør de. Og på ingen måte finnes mulighet for at de flytter tilbake til Syria og hjelper til med gjenoppbygging av eget land. Den korte avis i Danmark gjengir tidligere integreringsminister Matias Tesfayes ord fra 2021. Selv om han var blant dem som var svært opptatt av at syrerne skulle være midlertidig i Danmark og returnere når landet var trygt nok, har også han resignert.

«Selv om vi jobber for midlertidighet, ender det ofte opp med de facto innvandring. Vårt samfunn kan ikke opprettholde det i det lange løp, sa Mattias Tesfaye den gang.

Og Tesfaye har rett når det gjelder de facto innvandring.

Visst har han rett, det ser helt likt ut i Norge som i Danmark. I praksis blir alle syrerne værende, selv når de gjenværende i landet gjør sitt beste for å gjenoppbygge det som tidligere var en blomstrende turistindustri.

Hvis syrerne i Norge forter seg litt kan de likevel få tatt ferie i hjemlandet. Pakketuren til Golanhøyden er dessverre allerede utsolgt, men det er fremdeles ledige plasser på andre reiser til Syria, skriver reisearrangøren Against The Compass. Det er i praksis ingen fare verken for å utsettes for noe farlig i hjemlandet eller for å risikere å ikke få bli i Norge etter tilbakekomst fra ferie. Ingen sendes til Syria mot sin vilje, så vi får med denne faksimilen fra sistnevnte reisebyrå ganske enkelt ønske god tur på norske skattebetaleres regning.