Innvandring

Italia erklærer unntakstilstand

Italias regjering erklærte tirsdag en seks måneders nasjonal unntakstilstand for å takle økningen av illegale migranter som ankommer landet via Middelhavet. Kanskje unntakstilstand er noe EU-kommisjonen skulle vurdere?

Strømmen av illegale migranter som tar seg til Italia fra Nord-Afrika tiltar i styrke. Uansett hva den forholdsvis nye regjeringen, med statsminister Giorgia Meloni i front, har prøvd for å stoppe denne trafikken, så virker det ikke. Det skyldes ikke minst at NGO-enes «redningsbåter» fortsetter med sin taxitrafikk.

Nå prøver Italia seg med en unntakstilstand på seks måneder, der de skal utnevne en spesiell kommissær for dette arbeidet. I første omgang lyder finansieringen på 5 millioner Euro (nesten 58 millioner NOK), som skal gå til de mest belastede regionene i Sør-Italia, melder AP News.

Repatriering

Regjeringen sier i en uttalelse at unntakstilstanden er ansett som nødvendig «for raskt å iverksette ekstraordinære tiltak for å redusere overbelastningen» ved et overfylt asylsenter på en liten italiensk øy i Middelhavet. Videre heter det at det er behov for «nye strukturer, egnet både for beskyttelse, samt behandling og hjemsendelse av migranter som ikke har forutsetningene for å bli» i Italia.

Samtidig er regjeringen klar på at dette ikke løser problemet med de mange ankomstene til Italia, men at det vil gjøre repatrieringen enklere. Statsråden for sivil beskyttelse og maritim politikk, Nello Musumeci, sier at løsningen er en bevisst og ansvarlig intervensjon fra EU.

Mer enn 31.000 migranter har ankommet Italia så langt i år, viser tall fra Innenriksdepartementet, opp fra rundt 7.900 i samme periode i fjor, melder DW.com.

Det forventes at antallet illegale migranter vil øke nå som sommeren nærmer seg. Bare i løpet av påskehelgen kom rundt 2.000 migranter til den italienske øya Lampedusa.

NGO-er uttrykker bekymring for unntakstilstanden, da de frykter at det kan føre til at færre får behandlet asylsøknadene sine grundig. Men den bekymringen lyder hul, da nettopp færre ankomster vil gi italienske myndigheter bedre kapasitet til nettopp å behandle asylsøknadene bedre. Frykten er vel heller at det i større grad vil bli avdekket at mange av disse ikke har noe asylbehov slik som asylretten foreskriver.

20 prosent sendt tilbake

Imens fortsetter EU-kommisjonen å sitte på gjerdet. Årene går, men løsningen derfra uteblir.

Det er heller ikke bare Italia som ønsker bidrag fra EU. Stadig flere EU-land ønsker penger fra EU-kassen for å kontrollere de ytre grensene, ikke minst etter Tyrkias trusler om å oversvømme Europa med migranter og Hviterusslands migrantpress via Polen. Det gjenstår også å se hva Putins Russland kan finne på.

I februar i år meldte DR.dk at EUs regjeringssjefer lovet milliarder av kroner til flere grensevakter og overvåkningsutstyr for å kontrollere denne trafikken, men uten at vi har fanget opp at det er kommet noe spesifikt beløp. Ifølge den nederlandske statsministeren var det snakk om rundt 2,7 milliarder Euro (altså over 31 milliarder NOK).

Ifølge DRs utenrikskorrespondent, Ole Ryborg, vil problemet med illegale ankomster bare bli mer akutt.

– Antall asylsøkere økte med rundt 40 prosent i fjor. 60 prosent av alle får avslag fordi de ikke har rett på asyl . Men bare 20 prosent av de avviste er sendt ut av EU . Det er en bekymring for utviklingen, het det i Ryborgs analyse, som fortsatte:

– Alle kan se at de må gjøre noe, men de er uenige om hvordan de skal gjøre det. Og så vokter alle på hverandre for å se om noen får en bedre behandling enn de andre.

Også diskusjonen om asylsentre i tredjeland utenfor Europa fortsetter, men så langt ser det ikke ut som om noen klarer å lande slike planer – og EU-kommisjonen lyder ikke spesielt tent på ideen.