Innvandring

Den svenske trusselen mot Norge

Innvandringsministeren i Sveriges nye regjering, Maria Malmer Stenergard fra Moderaterna, Høyres søsterparti, sier at over 100.000 personer oppholder seg ulovlig i Sverige. Andre vurderer at antallet er betydelig høyere. Med vår åpne grense mot Sverige betyr dette en nasjonal risikosituasjon for oss i Norge. Det er dessverre ingen grunn til å tro at den Ap-styrte regjeringen vil ta grep. Da måtte den jo innrømme at vårt naboland er på vei til å bli en mislykket stat, failed state, og dermed at Norge halser etter for å bli det samme.

Å få uttransportert asylsøkere med avslag er omtrent umulig i Sverige dersom asylsøkeren ikke går med på å forlate landet frivillig. En ansatt ved det svenske Migrasjonsverket, tilsvarende UDI i Norge, forklarer dette slik:

– Jeg eskorterer deporterte personer til flyplassen. Der lager de trøbbel, som fører til at de ikke får gå om bord. Og det skal ikke mye til for at sikkerhetspersonalet sier ifra. Så er det bare å kjøre dem som skulle utvises tilbake til arresten igjen.

Denne anonyme ansatte forklarer videre at denne prosedyren deretter gjentas inntil makstiden for forvaring utløper.

Etter det blir den illegale innvandreren ganske enkelt løslatt fra interneringssenteret og forsvinner tilbake i det svenske samfunnet. Selv om det er en person som har vært isolert på grunn av vold.

– Vi slipper langt flere mennesker ut på gaten enn vi deporterer, sier kilden til Fokus (betalingsmur).

Kan bare søke asyl om igjen

Når Migrationsverket ikke klarer å overtale en person som skal utvises til å forlate landet frivillig, må politiet gjennomføre utvisningen med makt. Men av de rundt 13.000 åpne sakene om personer som fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse, og som Migrasjonsverket overlot til politiet ved årsskiftet, var ikke mindre enn cirka 9.000 etterlyst.

Takket være en skjellsettende dom fra Migrasjonsdomstolen i 2020, er det en enkel måte for ulovlige innvandrere å unngå internering. Den ulovlige innvandreren som blir tatt av politiet trenger bare å søke om asyl og han eller hun må slippes fri, ifølge kjennelsen, og kan deretter umiddelbart gå under jorden igjen.

Ifølge Fokus tar Migrationsverket sjelden beslutninger om å varetektsfengsle noen.

«Det er ingen vits i å fatte forvaringsavgjørelser fordi de uansett ikke håndheves», sier en av de intervjuede i en intern rapport fra 2021.

Emma Karlsson, som tidligere har jobbet både i Migrasjonsverket og grensepolitiet, sier til Fokus at Migrasjonsverket ofte gir oppholdstillatelse til innvandrere uten ID-dokumenter uten å undersøke personens identitet og statsborgerskap på en forsvarlig måte. Å utvise en slik person blir da praktisk talt umulig, spesielt hvis opprinnelseslandet ikke godtar den som hevder å være statsborger der.

– I prinsippet trenger du aldri å forlate Sverige når du først har krysset svenskegrensen, sier Emma Karlsson.

Ifølge innvandringsminister Maria Malmer Stenergard (M) viser beregninger at over 100.000 personer oppholder seg ulovlig i Sverige, men andre mener at det reelle tallet er betydelig høyere.

Man trenger ikke være i nærheten av å inneha tittelen rakettforsker for å forstå at vår nabo i øst setter oss i Norge i en sårbar situasjon. Vi i HRS har eksempelvis med selvsyn opplev busstrafikken mellom Oslo og Gøteborg, der majoriteten av passasjerene – begge veier – hadde ikke-vestlig opphav. Grensen på Svinesund, særlig på gamlebroen, er vid åpen. Alle de andre grenseovergangene mellom Norge og Sverige likeså. Skal dette bare få fortsette?

I politiets trusselvurdering for 2023 heter det at politiet nå opplever at svenske gjengkriminelle påtar seg voldelige oppdrag i Norge.

«Det siste året har aktiviteten fra svenske gjengkriminelle på norsk jord blitt synlig,» heter det i trusselvurderingen.

– Det at vi ser et samarbeid mellom norske og svenske kriminelle, er bekymringsfullt. Svenske gjenger har en bekymringsfull voldskapasitet. Det gjør noe med dynamikken i norske gjenger, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.

Ifølge rapporten skal blant annet svenske gjengkriminelle ha utført voldsoppdrag i Norge.

– Når det gjelder gjengene på østlandsområdene, ser vi at uroen er preget av konfliktlinjer knyttet til kjøp og salg av narkotika og geografisk kontroll.

Tre ut av passunionen

Dette er et meget kraftfullt signal til den norske regjeringen. Brutale svenske gjenger har foten – og vel så det – på innsiden av vårt territorium. Akershus FrP vedtok i sin tid at Norge skulle tre ut av den nordiske passunionen. Den nordiske passunionen hører hjemme i en annen tid, den gang det var økonomisk og verdimessig likevekt mellom de nordiske landene. Denne likevekten har Sverige brutt med en innvandringspolitikk som vil rasere velferdsstaten. Da det ikke er noen signal om ny politikk fra svensk hold, må den nordiske passunionen oppheves, sa resolusjonen fra Akershus Frps fylkesårsmøte i 2015.

FrP argumenterte blant annet slik:

De nordiske land har i etterkrigstiden hatt en noenlunde lik politisk og økonomisk utvikling. De siste år har det i Sverige skjedd en irreversibel utvikling som gjør at dette landet på sikt vil skille seg markant fra de øvrige nordiske land. Sverige tok i 2014 i mot nær 100.000 asylsøkere og innvilget permanent oppholdstillatelse til 65.000 asylsøkere, stort sett fra Midt-Østen og Nord-Afrika. Bl.a. er det besluttet å gi samtlige av Syrias ca. 25 millioner borgere permanent oppholdstillatelse, forutsatt at de kommer seg til Sverige. Alle med permanent oppholdstillatelse vil om noen år være svenske statsborgere.

At argumentasjonen og logikken er på plass, burde være åpenlyst for alle med evne til selvstendig tenkning.

Skulle Ap og Sp faktisk ta tak i dette åpenbare problemet med den åpne svenskegrensen, måtte de samtidig innrømme at også de har ført en hodeløs innvandringspolitikk. Akkurat som med journalister, vil heller ikke politikere innrømme at de har gjort feil før de er tvunget ned på knærne og ikke har annet valg. Altså får vi nok aldri en slik innrømmelse.