æreskultur

10 år for dumping og grov mishandling av barna

En 44 år gammel somalisk far i Odense er dømt til ti års fengsel for dumping av datter og sønn i Kenya og Somalia. Der ble datteren solgt for sex, hun ble kjønnslemlestet og forsøkt tvangsgiftet til en 75 år gammel mann. Begge barna ble utsatt for grov mishandling både av mannens familie og på koranskoler. Dommen er historisk.

Det er en svært grov sak som er brettet ut for dansk domstol i Odense. Den somaliske faren dumpet en sønn og datter i Kenya og Somalia i godt over fire år, som den gang var 12 (datteren) og ni år (sønnen) gamle.

Et moment som HRS har vært fundert på er at slike opphold fratar barna tilknytning til det landet der de skal leve som voksne, nettopp i Danmark i dette tilfellet, eller i Norge. Men vi har også uttrykt bekymring for alle overgrepene barna kan utsettes for under slik opphold i land der barns rettigheter glimrer med sitt fravær. Det er nettopp dette som skjedde med de to dansksomaliske barna. De ble utsatt for de verst tenkelige overgrepene.

Fryktelige overgrep

I dommen kommer det frem at faren tok dem med på såkalt ferie for nesten fem år siden. Han var skilt fra moren som hadde omsorgen for barna. I Somalia instruerte faren sin egen familie til å utsette barna for grov mishandling, blant annet ved bruk av ledninger som slagvåpen.

Når datteren ikke var på koranskole, tok faren henne til markeder i  Somalia og Kenya der han solgte henne som sexslave. Retten fant det bevist at hun ble voldtatt hver gang. Jenta ble også kjønnslemlestet av farmoren med hjelp av andre kvinner i landsbyen.

Da faren prøvde å tvangsgifte datteren til en 75 år gammel mann, gjorde hun så sterk motstand at hun unnslapp. Som straff ble hun stengt inne i et hus i fire dager uten mat og vann.

Barna kom tilbake til Danmark da moren slo alarm og Fyns politi i samarbeid med sosiale myndigheter fikk reddet barna hjem til Odense.

Faren nektet for alle forhold og anket straffeutmålingen på stedet. Han ble også idømt å betale erstatning på 325.000 danske kroner til datteren og 125.000 danske kroner til sønnen. I tillegg ble han idømt erstatning på 15.000 kroner til en annen datter som han hadde mishandlet i Odense før de to eldre barna ble dumpet.

Et voldsomt raseri

Da kjennelsen ble lest opp for 44-åringen i går, gikk han fullstendig amok. Han skreik «allahu akbar» flere ganger mot dommeren, for så å gå løs på forsvarerens PC som han delvis smadret. Det samme gjorde han med sitt vannglass slik at forsvarerens dokument ble tilsølt.

De to fengselsbetjentene som hadde ansvar for sikkerheten hadde store problemer med å få kontroll over mannen før han kontant ble ført ut av rettslokalet.

Så vidt HRS kjenner til har det aldri tidligere falt en slik omfattende dom ved dumping av barn i opprinnelseslandet. Dommen vil derfor skape presedens om den blir stående.

Den korte avis