Innvandring

Svensk høyesterett frikjenner politiker: IQ-uttalelser er ikke hets

Tidligere regionspolitiker for Sverigedemokraterna (SD) Bertil Malmberg, ble dømt for hets mot folkegruppe i både svensk tingrett og lagmannsrett etter en uttalelse om at sørsudanesere har lavere iq enn svensker. Etter dommen i tingretten  ble Malmberg ekskludert fra SD. Saken har versert i det svenske rettsapparatet i to år, og Høyesterett har denne uken avsagt endelig dom i saken. Bertil Malmberg frifinnes, og Høyesterett begrunner frifinnelsen med at iq-uttalelsen "ikke har gått utover det som må aksepteres innenfor rammen av en debatt i en politisk forsamling".

«Høyesterett finner at uttalelsen, tatt i betraktning konteksten – selv om den var klart nedsettende for den utpekte gruppen – ikke har gått utover det som må aksepteres innenfor rammen av en debatt i en politisk forsamling», skriver retten i en pressemelding, ifølge Sveriges Television.

Dommen er utvilsomt en seier for ytringsfriheten i Sverige, der uttalelsene til Malmberg har vakt stor debatt om rasisme og hets av folkegrupper. Det har heller ikke vært åpenbart at uttalelsene om sudaneserne har vært lovlige, for både tingrett og lagmannsrett har ment at Malmberg skulle straffes for uttalelsene.

– Ikke skyld på de gamle

Malmbergs uttalelser hadde en klar kontekst. I april 2021 skulle regionrådet i Sörmland behandle regionens årsmelding for 2020. I den ble ikke minst pensjonister og regionens eldre trukket ut som kostnadsposter, ikke ulikt uttalelsene fra daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) da han i februar 2020 hevdet at han hadde tatt fatt på de utfordringer som Norge står overfor i finanspolitikken, siden det blir færre i yrkesaktiv alder og at utgiftene til omsorg og pensjon øker etterhvert som befolkningen blir eldre.

Samme Sanner sa ikke et ord om innvandringens kostnader for Norge, og akkurat det samme foregikk altså i regionrådet i Sörmland. Mens de som har bygget landet ble omtalt som et voksende økonomisk problem, nevnte ingen innvandringens kostnader, noe som fikk daværende SD-politiker Bertil Malmberg til å reagere. Den svenske nettavisen Samnytt har en mer utfyllende sak om bakgrunnen enn hva Svt har, og skriver som følger:

Malmberg påpekte at det ikke bare er pensjonister som koster penger, og kritiserte beslutningen om å ta imot sørsudanesiske kvoteflyktninger fordi de ifølge ham har et lavere intelligens- og utdanningsnivå enn svensker, og dermed blir en økonomisk belastning for Sörmland.

Etter regionrådsmøtet ble Bertil Malmberg politianmeldt av en sosialdemokrat og ble senere dømt til betinget dom og 40 dagbøter á 600 SEK. Malmberg ble også ekskludert fra Sverigedemokraterna.

Malmberg slo seg likevel ikke til ro med tingrettsdommen og anket til lagmannsretten. Også i lagmannsretten ble han dømt for hets mot folkegruppe, men Malmberg anket igjen.

Ikke hets mot folkegruppe

Når høyeste svenske rettsinstans nå har frifunnet Bertil Malmberg er det av stor interesse å se på begrunnelsen retten gir. Høyesterett peker på viktigheten av en fri og åpen debatt, spesielt gitt at uttalelsen ble gitt i en politisk forsamling. Dommen stadfester ganske enkelt at ytringsfriheten skal stå høyere enn eventuell følelse av krenkelse. Svt har gjengitt følgende klipp fra Høyesteretts pressemelding:

SD-medlemmets uttalelse om formålet med talen støttes av etterforskningen i saken. Høyesterett finner at uttalelsen, tatt i betraktning konteksten – til tross for at den er klart nedsettende for den utpekte gruppen – ikke gikk utover det som må aksepteres innenfor rammen av en debatt i en politisk forsamling. Medlemmet frifinnes derfor for siktelsen for hets mot folkegruppe.

Betydningen av en fri og åpen debatt må veie tungt i vurderingen av om ytringer som kommer under en debatt i en politisk forsamling skal anses som straffbare som hets mot en gruppe mennesker, sier justitiarius Cecilia Renfors. Det synet har sterk støtte i uttalelser fra lovgiver da straffebestemmelsen ble innført og når den siden er endret, samt i styreformen og Europakonvensjonens vern om ytringsfriheten.

Hvorvidt Malmberg tas inn i varmen igjen av SD vites ikke, men Malmberg selv opplyser at mange tidligere partikolleger har støttet ham gjennom hele rettsprosessen.

– Jeg er laget av ganske seigt stoff, jeg har ikke blitt så påvirket av dette. Familien min har syntes det er vanskelig, men de og mange gamle venner i SD har stått på min side, sier Bertil Malmberg til Svt.