Demografi

Statistikk som tegner et misvisende bilde

Tyrkere, somaliere og eksempelvis kinesere registreres nå som personer med dansk opprinnelse. Nesten 34.000 ikke-vestlige er nå ført opp i statistikken som dansker. Dette vil føre til et forvrengt bilde av kriminaliteten i landet og sosiale og kulturelle problemer.

Den korte avis har dykket ned i befolkningstall hos Danmarks Statistik, tilsvarende SSB. I Norge vil en person som fødes av én forelder som selv er født i Norge og er norsk statsborger, bli registrert som norsk i SSBs befolkningsstatistikk. Om barnet fødes i Lahore eller Oslo betyr ikke noe. Norsk er man okke som. Danmark bruker samme system.

Kort fortalt handler det om at til innvandrerbefolkningen regnes innvandrere (1.generasjon) og deres barn (2.generasjon), men mange andre kombinasjoner er mulig og der alle disse regnes inn i den norske befolkningen.

1. januar i år var totalt 33.677 personer med opprinnelig ikke-vestlig bakgrunn registrert som «etniske» dansker i Danmarks Statistik.

Blant dem 231 tyrkere, som nå inngår i statistikken som innfødte dansker og dermed er ute av statistikken som en del av den ikke-vestlige befolkningen. Seks somaliere er nå registrert som innfødte dansker tilhørende den danske befolkningen statistisk sett.

Statistikken uthules

Av de litt over 33.000 personene som nå er registrert som innfødte dansker, stammer litt over to tusen, eller nøyaktig 1.719 personer, fra de muslimske landene i Menapt-gruppen (Midtøsten pluss Pakistan og Tyrkia).

Blant de 24 Menapt-landene er følgende fem land på topp med etterkommere som nå er registrert som etniske dansker:

Emiratene: Her er totalt 307 personer nå registrert som innfødte dansker.

Libanon: Her er totalt 237 personer, først og fremst palestinere, registrert som etniske dansker.

Tyrkia: Totalt 231 personer er ikke lenger tyrkere, men defineres som danske.

Irak: 204 irakere defineres som danske.

Marokko: 103 marokkanere har lykkes i å bli innfødte dansker.

Nesten to tredeler av de nå 33.677 utlendingene med dansk statsborgerskap som nå er registrert som danske, har opprinnelse fra Asia.

De er i hovedsak arbeidsinnvandrere fra fem land, og som man skal lete lenge etter i strafferegisteret, som dominerer: Sør-Korea (7.841), India (2.836), Kina (2.503), Thailand (2.459) og Sri Lanka (1.057). Dette er personer som generelt er positivt integrert i Danmark.

Volden fra Midtøsten

Det mest uheldige med denne statistiske registreringen, er at den vil slå mer og mer ut på kriminalitetsbildet. I Danmark publiseres nå årlig (siden 2020) kriminalitetsstatistikk på bakgrunn av nasjonal opprinnelse. Den viser en voldsom overrepresentasjon av gutter/menn med opprinnelse i Menapt-landene.

Når vi går inn i tallene brukes et gjennomsnitt av all kriminalitet begått av etniske dansker som en «grunnverdi 1» for å beregne hvor kriminelle andre grupper er. Indeksen som oppgis kan brukes til å beregne kriminalitetsgrad sammenliknet med etniske dansker. Eksempelvis er libanesere nesten fire ganger så kriminelle som snittet i den danske befolkningen, dernest følger somaliere (over tre ganger så kriminelle), pakistanere (nesten tre ganger så kriminelle), og marokkanere og tyrkere (omtrent to og en halv gang så kriminelle), med overrepresentasjon på henholdsvis 2,65 og 2,47. Mens indere eksempelvis ligger langt under snittet med 0,64. Kinesere enda lavere med 0,54. Danskene er dermed nesten dobbelt så kriminelle som kinesere.

Generelt ligger mannlige ikke-vestlige etterkommere nesten tre og en halv ganger høyere på indeksen i kategorien voldsforbrytelser, med en indeks på 3,36. Og det er særlig innen voldsforbrytelser de ikke-vestlige skiller seg ut.

Så til nok en bombe: Somaliske etterkommere (2.generasjon) har en indeks på 7,37 i kategorien voldsforbrytelser, altså er det mer enn sju ganger så mange voldskriminelle med somalisk opprinnelse. Libanesiske etterkommere ligger på 7,02, syrere på 4,45, afghanere på 3,37, pakistanere på 2,26 og indere på 0 i både 1. og 2. generasjon.

Slik statistikk vil med årene som kommer bli mer og mer tilslørende ved at de ulike generasjonskombinasjonen vil vokse, og dermed blir den «danske» befolkningen statistisk sett mer kriminell, mens andelen med somalisk opprinnelse i statistikken vil framstå mindre kriminell enn hva den reelt sett er.

Hvor mange etterkommere vi har i Norge som går inn i statistikk over den norske befolkningen (eller «øvrig» befolkning utenom innvandrerbefolkningen, som det heter hos SSB), publiserer ikke SSB jevnlig. Vi har også tidligere ikke minst ytret ønske om at SSB kopierer Danmarks Statistiks årlige kriminalitetsbilde basert på landbakgrunn.