Demografi

I Malmö har 56,5 prosent innvandringsbakgrunn. Stockholm og Göteborg nærmer seg 50 prosent

I Malmö er det allerede flere innbyggere som har innvandrerbakgrunn enn det er svensker. Den samme utviklingen er gjeldende for de to andre av Sveriges største byer, Stockholm og Göteborg. På landsbasis er det nå 35 prosent av befolkningen som har innvandringsbakgrunn, altså at en eller begge foreldre er født i utlandet. 

Sverige er i særstilling i Europa hva gjelder vilje til å ta imot innvandrere, og det vises ikke utelukkende på statistikk over grov volds- og narkotikakriminalitet. For Malmös del vises det i så stor grad på befolkningsstatistikken at svensker nå er minoritet i egen by.

Per 31.12.2022 var hele 57,5 prosent av byens innbyggere innvandrere der enten en eller begge foreldre var født i utlandet, ifølge tall fra SCB, denne gang presentert via Expo-gründeren Tobias Hübinette i Fria Tider.

Malmö er Sveriges tredje største by, mens nest største by, Göteborg, kan skilte med en tilsvarende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn på 48 prosent. Sveriges hovedstad, Stockholm, kommer hakk i hæl med 45 prosent. Blant de tre største byene i vårt naboland er dermed gjennomsnittet for første gang over 50 prosent.

Mannen med tallene

Tobias Hübinette har selv to utenlandsfødte foreldre, men ikke fordi han er innvandrer. Hübinette ble adoptert til Sverige og er kjent som en av Sveriges mest aktive forskere på høyreekstremisme.

Den svenske stiftelsen Expo ble grunnlagt av Hübinette i 1995 i samarbeid med forfatter og journalist Stieg Larsson, med mål om å «informere offentligheten om rasisme og fremmedfrykt gjennom avisproduksjon og avispublisering». Virksomheten omfatter magasinet Expo og arkivet Expo Research.

Stiftelsen har hatt en uttalt intensjon om å være partipolitisk grenseoverskridende og tilsvarende intensjon om å samle antirasister uavhengig av andre synspunkter og verdier. Styret har gjennom årene bestått av personer med bakgrunn fra ulike deler av samfunnet og fra ulike politiske leire, mens Hübinette selv anses å befinne seg politisk lengst ute på venstre fløy som antirasistisk forsker og aktivist.

Han har utgitt en rekke bøker, og bibliografien hans, slik den er presentert på Wikipedia, inneholder titler som utvilsomt vekker assosiasjoner til woke-aktivismen.

2019 – Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen
2020 – Vit melankoli: En analys av en nation i kris (medförfattare Catrin Lundström)
2021 – Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt
2021 – Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977
2022 – Den färgblinda skolan. Ras och vithet i svensk utbildning (medförfattare Catrin Lundström)
2023 – Den svenska färgblindheten

Han er høyreekstremistenes svorne fiende. Likevel viser SD-politikere til statistikken hans, skrev Svenska Dagbladet.

Øker stadig

Tallene Hübinette har funnet fram for å vise andelen innbyggere med innvandringsbakgrunn i Sveriges tre største byer er spesielt interessante når man ser på aldersfordelingen. For andelen skal videre opp kommende år gitt den høye andelen i aldersgruppene under fylte 24 år. Mens det i Malmö i dag er totalt i overkant av 57 prosent som har innvandringsbakgrunn, er tallene for aldersgruppene 5-9 år og 10-14 år over 68 prosent, altså mer enn ti prosent høyere.

Det er utelukkende lav andel blant byens eldste, altså de over 55 år, som gjør at andelen med innvandringsbakgrunn totalt er under 60 prosent.

Tilsvarende mønster gjør seg gjeldende for Sveriges to største byer også, der Stockholm og Göteborg har følgende fordeling i de ulike aldersgruppene. Om få år er svensker minoritet i alle landets tre største byer.