Den kulturelle revolusjonen

Huitfeldts bløff: IS-søstrene betalte hjemreisen selv

Det ble tirsdag kjent at Ap-regjeringen hentet "hjem" de somaliske søstrene som dro til Den islamske staten for 10 år siden. Kvinnene har med seg tre barn. På politisk kvarter onsdag morgen fastslår utenriksminister Anniken Huitfeldt at kvinnene selv betaler for hjemreisen. Det er beviselig en ren bløff. 

I en opphetet diskusjon om IS-kvinnene og hvorvidt Norge burde hentet dem tidligere, hvorvidt rettssaken mot dem burde blitt ført annet sted enn på norsk jord og hvorvidt det er mindre radikaliseringsfare for kvinnenes barn her i Norge, fastslår utenriksminister Anniken Huitfeldt som følger:

– Kvinnene betaler for hjemreise selv.

Det er enkelt å fastslå at dette ikke er sant. Det er norske skattebetalere som må ta regningen for det som utvilsomt er en svært kostbar operasjon. Å hente kvinnene fra interneringsleiren Roj i Syria er ikke det samme som en alminnelig reise med charterfly, slik Huitfeldt ser ut til å ville inngi inntrykk av.

Planleggingsarbeidet i seg selv har vært en kostbar affære. Deretter skal en hel delegasjon, inkludert sikkerhetspersonell, reise til Syria for å få utlevert de terrorsiktede kvinnene fra leiren av kurdiske selvstyremyndigheter, før alle må fraktes med bil, deretter fly, til Norge, hvor de involverte igjen må hentes på flyplassen og deretter pågripes og fraktes videre. Det er åpenbart knyttet millionkostnader til en slik operasjon.

Betalte kun reisedokumenter og rutefly

Det beste anslaget på hvor mye kvinnene må betale for turen tilbake til Norge får vi ved å se på hva kvinnen som ble hentet tilbake til Norge av Solberg-regjeringen måtte betale. VG hentet informasjon om dette fra UD i 2021, og vi benyttet denne informasjonen da vi i morgentimene kontaktet UD for å få opplyst hvilke økonomiske krav de nå tilbakehentede IS-søstrene blir ilagt.

Hei!

I politisk kvarter i dag påstår utenriksminister Anniken Huitfeldt at IS-kvinnene betaler for hjemhentingen selv. Vi antar at Huitfeldt mener at de betaler beregnede kostnader for seg selv og barna, slik også den tidligere hjemhentede norsk-pakistanske IS-kvinnen måtte. Den gang opplyste UD til VG som følger:

«Kravet gjaldt «kvinnens og barnas utgifter knyttet til reisen, inkludert kostnader i forbindelse med utstedelse av reisedokumenter og for flybilletter på ordinært rutefly». Prisen var 70.197 kroner.»

Hvilke økonomiske krav er de nå tilbakehentede norsk-somaliske søstrene ilagt?

Hva har tilbakehentingsoperasjonen av de terrorsiktede søstrene kostet totalt? Hva kostet tilbakehentingen av IS-kvinnen med sykt barn i januar 2020 totalt?

Pressetalsperson ved UD, Ragnhild H. Simenstad, svarte som følger:

Hei

Utgangspunktet for all norsk konsulær bistand er at den enkelte borger dekker sine egne utgifter. Det gjelder også i denne saken.

Det er benyttet rutefly i forbindelse med reisen. Utenrikstjenesten har tilrettelagt for reisen og lagt ut for billettene, men vil kreve disse tilbake i tråd med vanlig praksis.

Utenrikstjenestens egne utgifter i konsulære saker dekkes over UDs driftsbudsjett slik praksis er i alle konsulærsaker.

Dermed er det uomtvistelig slik at IS-kvinnene kun betaler for reisedokumenter og ruteflybilletter for seg og sine barn – på sikt, dersom de har midler til det. Den reelle kostnaden er det åpenbart hvem som blir sittende igjen med, det er deg og meg. Og hvor mye det koster å hente terrorister, se det får vi aldri vite.