Æresdrap og æresrelatert vold

Gjenlevende datter om dobbeltdrapsmannen: – Han sa «jeg kommer til å drepe alle sammen»

Fredag var det prosedyrer i Agder tingrett etter en ukes rettssak mot syreren som drepte sin kone og en av deres felles døtre. I retten har det framkommet hvilket terrorregime familien har levd under. Syreren skal blant annet ha drapstruet hele familien gjentatte ganger og oppsøkt dem og knivtruet dem da de reiste fra hjemmet for å komme i sikkerhet. Videre skal han ha kastet en hammer i hodet på en av de gjenlevende døtrene og nektet sin 9 år gamle sønn som ble vitne til drapet å ringe ambulanse. 

Den eldste datterens vitnesbyrd i straffesaken mot hennes egen far levner ingen tvil om at livet innenfor husets fire vegger i det syriske hjemmet i Agder har vært et helvete på jord.

– Vi levde under et dårlig regime. Jeg er lei meg for at min mor og søster har dødd. Likevel har de sluppet unna den urettferdigheten han har holdt på med. Han har utsatt oss for angst og lammelse. Det er flere som har fysiske plager, det er på grunn av alt stresset de er utsatt for, sa hun ifølge Fædrelandsvennen.

Når man som søster og datter klarer å anse det å bli drept som en slags befrielse, sier det mye om hvor forferdelig livet har vært. Det er all grunn til å anta at det hun forteller er mildt gjengitt. Det finnes ingen kultur for utbrodering av skrekkelige detaljer i strengt muslimske land, snarere pakker de grusomhetene inn i antydende ord og vendinger. Enhver som har arbeidet med innvandrere fra islamske kulturer er kjent med dette – og hvor utfordrende det er – enten det er i helsevesen, NAV, politi, barnevern eller andre steder. Å avdekke vold og overgrep i innvandrede familier er vanskelig. I dette tilfellet ble det avdekket for sent. Både ektefelle og en datter måtte bøte med livet før noen av de berørte sier noe høyt om voldsregimet.

Den eldste dattera fortalte i retten at faren flere ganger har truet med å drepe hele familien.

– Han sa «jeg kommer til å drepe alle sammen». Det var frykt hver eneste dag, sa dattera.

Faren skal ha gitt uttrykk for at han visste hva som ville bli straffen dersom han gjorde alvor av truslene, og nevnt at han også kunne bli sett på som utilregnelig.

Barna mener han lyver

Gjerningsmannen selv, den 56 år gamle faren i familien, skal ha sagt til familien at han ikke var redd for norske fengsler, og de gjenlevende barna hans har vitnet i retten om at de tror han nå forsøker å lyve seg til å bli ansett utilregnelig.

Helt siden pågripelsen har syreren blitt beskrevet som «sterkt preget», og politiet har sagt det har vært vanskelig å «komme i posisjon» til å avhøre mannen.

I begynnelsen av rettssaken sa drapsmannen at han ikke hadde skyld i drapene, at han ikke husket det og at han var besatt av en demon som fikk ham til å drepe. Utover i uken har han kommet med flere underlige påstander, og hans forsvarer har forsøkt å få retten til å la seg overbevise om at mannen ikke er tilregnelig.

Det har vært to ulike sakkyndige involvert i arbeidet med å gjennomføre full rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen. De konkluderte begge med at mannen er strafferettslig tilregnelig. Deres vurdering samsvarer dermed med vurderingene de øvrige familiemedlemmene har gitt av sin far: Han vet hva han gjør og forsøker å slippe unna ved å vise til dårlig psykisk helse.

Traumene

Traumene syrerens barn er påført vil vare livet ut. Mens faren kom som krigsflyktning, er det verdt å merke seg at ettervirkningene av familievold ofte verre enn krigstraumer.

Psykolog Envor M. Bjørgo Skårdalsmo påviste i 2015 at familievold faktisk preger innvandrerbarna i enda større grad enn selve krigsopplevelsene. Hun intervjuet 70 flyktningbarn som kom alene til Norge før fylte 15 år.

– Mange av dem fortalte om svært brutal vold. Selv om disse barna kanskje ikke oppfyller kriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD), er de på mange måter traumatisert.

– De kan blant annet slite med mellommenneskelige relasjoner og ha problemer med oppmerksomhet, søvn og temperament, fortalte Skårdalsmo dengang til forskning.no.

Hun påpekte videre hvorfor familievolden er ekstra skadelig.

– En grunn til at vold i nære relasjoner er så skadelig, er at det foregår over så lang tid. Barna har kanskje levd med vold i familien fra de var bitte små. Og hvis vi ikke kan være trygge i relasjon til våre nærmeste omsorgspersoner, hvor kan vi da være trygge?

Vel, det ga forsåvidt den eldste gjenlevende datteren et svar på; i døden. Hun sa rett ut at hennes mor og søster nå «har sluppet unna farens urettferdighet».

Hvilke traumer de skal ha med seg videre og i hvilken grad traumene vil prege livene til de gjenlevende barna er ikke godt å vite, men at de finnes bør ingen betvile. Det krever ikke mye empati å forestille seg hvor forferdelig det er for et ni år gammelt barn å se at pappa dreper mamma og storesøster. Gutten forsøkte ifølge Fædrelandsvennen å ringe ambulanse, men faren tok fra ham telefonen etter å ha brukt kniv og hammer på sin kone og datter.

21 år

Statsadvokat Jan Tallaksen la fredag ned påstand om at tiltalte skal dømmes til 21 års fengsel for to forsettlige drap og grov mishandling, skriver Fædrelandsvennen, som oppdaterer saken fra innsiden av rettssalen.

– Drapshandlingene var en brutal og hjerteskjærende handling, utført med et sinne og en kraft som førte til at de døde innen kort tid, sa Tallaksen og la til.

– Tiltalte er kald og beregnende, og jeg kan ikke se at foreligger noen formildende omstendigheter.

Fem av de seks gjenlevende barna er til stede i Agder tingrett fredag.

Det er en mager trøst at niåringen slipper å være tilstede i retten. Synet av farens drapshandlinger vil han for alltid bære med seg.