Innvandring

Vil utvise flere hundre som er en trussel mot sikkerheten

Den svenske sikkerhetstjenesten, Säpo, skriver i sin årsrapport for 2022 at de ønsker at "hundrevis" av personer uten svenske statsborgerskap skal utvises. Disse utgjør en trussel mot Sveriges sikkerhet, heter det: "Dette er personer som Sikkerhetspolitiet anser som en sikkerhetstrussel, som ikke er svenske statsborgere og hvor Sikkerhetspolitiet anbefaler utvisning", skriver Säpo.

Säpo er Sveriges motsvar til norske PST. I en nylig fremlagt årsrapport om trusselbildet mot Sverige, anbefaler Säpo at «hundrevis av personer» utvises fra Sverige. Dette er en anbefaling vi ikke tidligere har sett komme fra sikkerhetsmyndighetene.

Ved utgangen av 2022 var det hundrevis av personer i Sverige som sikkerhetspolitiet har identifisert som sikkerhetstrusler.

Dette er personer som Sikkerhetspolitiet anser som en sikkerhetstrussel, som ikke er svenske statsborgere og hvor Sikkerhetspolitiet anbefaler utvisning. Noen av disse er kvalifiserte sikkerhetstrusler som har utvisningspålegg etter lov om særskilt kontroll med visse utlendinger (LSU, Loven om særskilt utlendingskontroll). Vansker med å håndheve utvisninger gjør at den akkumulerte sikkerhetstrusselen fortsatt er stor.

Da det er snakk om personer uten svensk statsborgerskap, er det grunn til å anta at personene som anbefales utvist kan knyttes til potensielle jihadister og ikke til voldelige høyreekstremister. Ifølge Säpo har de klart å få noen av disse sikkerhetstruslene til selv å forlate landet på egenhånd.

Et hav av voldelige islamister

Tidligere har det kommet frem at Säpo har registrert 2.000 potensielle voldelige islamister på innsiden av grensene, en tidobling på få år. Dette handler om personer som sympatiserer med ekstreme og voldelige budskaper og personer som bistår radikale islamistgrupper med å rekruttere og samle inn penger.

Terroreksperten Magnus Ranstorp kommenterte dette slik:

– Man kan spørre seg hvorfor dette skjer nå, men jeg tror det har å gjøre med Syria-krigen og at ekstremistmiljøene i Sverige har vokst fra ca. 200 til 2.000 personer. Säpos oppgave er å bremse tilveksten til ekstremistmiljøene.

Konsentrasjonen av voldelige islamister er størst i Stockholm, Göteborg, Malmø og Örebro.

Spørsmålet man bør stille er ikke minst hvorfor disse voldelige, ikke-svenske statsborgerne, har kunnet få opphold i Sverige. Migrationsverket som behandler alle søknader om opphold beskrives nå som en «havarert etat». Bare siden 2015 har etaten gitt nesten én million oppholdstillatelser (965.274). I dag er rundt to millioner mennesker i Sverige født i et annet land, ikke medregnet alle som oppholder seg der ulovlig, som antas å være mellom 100.000 og 300.000 personer.

Migrationsverket har 5.000 ansatte. Grove tjenestebrudd, oppholdstillatelser gitt på feil grunnlag, mangelfull bakgrunnssjekk av ansatte og manglende evne til å gjennomføre utvisninger, er blant stikkordene som brukes for å beskrive det svenske Migrationsverket.

I en internrapport fra 2017 ble det avdekket at nær en tredel av familiegjenforeningene i kategorien «nyetablerte relasjoner» (familieetablering) var gitt på feil grunnlag.

Fatale beslutninger

Årsaken til at så mange fikk oppholdstillatelse til tross for at de åpenbart ikke hadde rett til det, var todelt. Det ene var bølgen av asylsøkere under migrantkrisen, som følge av at Migrationsverkets daværende generaldirektør, Anders Danielsson, i 2013 besluttet at alle syrere skulle få permanent oppholdstillatelse fra dag én. Påfølgende kom det syrere «fra alle verdenshjørner», 80.000 i 2014 og 160.000 i 2015. Dette førte til den andre delen av kollapsen: påtroppende generaldirektør, Mikael Ribbenvik, som overtok etter Danielsson, innførte en «hard prioriteringslinje», der han prioriterte kvantitet framfor kvalitet. Med andre ord ble det innført samlebåndsvurderinger, der ansatte i Migrationsverket ble lønnet høyere jo høyere antall saker de klarte å behandle.

- Det var folk som kalte seg syrere fra alle verdenshjørner, sier Anna Högberg, som tidligere jobbet som administrator ved Migrationsverket, til Fokus.

Hun fortsetter:

- I ettertid har vi kunnet konstatere at mange som hevdet å være syrere, ikke var det i det hele tatt. Konsekvensene for samfunnet er enorme, vi kjenner egentlig ikke bakgrunnen til mange som vi har gitt oppholdstillatelse. Viktige sider ved etterforskningen har blitt neglisjert.

Det skjedde også noe annet i Migrationsverket. Det kom ikke bare en bølge av migranter, det kom også en bølge av nyansatte. Mange av disse hadde selv migrantbakgrunn og bare omtrent halvparten av alle ansatte har svenske navn.

Havarert land

Kombinasjonen av nyutdannede og mange nyansatte med fremmedspråklig bakgrunn gjorde ifølge Fokus’ kilder etaten sårbar for både saksbehandlingsfeil og i verste fall infiltrering, som vi nylig skrev.

«Det er en smal sak å infiltrere Migrationsverket», sa en kilde på beslutningsnivå i 2021.

Informasjon om personer i Sverige kan lett falle i hendene på etterretningstjenester i utlandet.

Kilden sa videre:«Du finner ut utrolig sensitiv informasjon som er av interesse for en fremmed makt. Asylsøkeren kan være av stor interesse for regimer i Midtøsten, eller religiøse grupper som jobber for regimet. De kan være forberedt på å betale mye penger for å få tilgang til slik informasjon.»

Ifølge en høytstående leder, som ønsker å være anonym, er de ulovlige datasøkene begått av ansatte med innvandrerbakgrunn.

- De ansatte som har foretatt slike søk har 100 prosent innvandrerbakgrunn. Ikke 99 prosent. 100 prosent. Sakene jeg har sett selv er kun navn fra Midtøsten. I de aller fleste tilfeller ser det ut til at det dreier seg om at personen søker opp familien eller klanmedlemmer for å se hvordan de ligger an i asylprosessen. Kanskje er det press fra familien eller klanen for å gi den informasjonen.

Ifølge en kilde førte tilstrømningen av nytt personell til Migrationsverket til mangler i bakgrunnssjekkene til de som ble ansatt.

- Migrasjonsverket ansatte folk vilkårlig. Det var panikk. Vi trengte folk i alle slags felt for å håndtere det økende antallet asylsaker, og det ble ikke gjort noen solide bakgrunnssjekker, sa kilden.

I perioden 2016–2020 ble 91 prosent av Migrationsverkets avgjørelser om statsborgerskap truffet av én enkelt, ikke-sikkerhetsklarert person, oppsummerer Fokus.

Å karakterisere Migrationsverket for en havarert etat betyr i realiteten at Sverige som sådan er et havarert land på innvandringsfeltet, noe som får konsekvenser på alle samfunnsnivå. Bukken passer havresekken, og med et vell av ansatte som ikke har lojaliteten knyttet til hva som er Sveriges beste, må det nødvendigvis gå galt.

Hovedillustrasjon: HRS