Den kulturelle revolusjonen

Stemmekveget skal fôres: Regjeringen vil femdoble kvoten på halalkjøtt

Regjeringen foreslår å imøtekomme muslimske særkrav om økt importkvote på halalkjøtt, altså kjøtt som er slaktet uten bedøvelse, som ellers er forbudt i Norge. "Et viktig moment i forslaget er at importøren dokumenterer at kjøttet er slaktet i tråd med religiøse tradisjoner", melder NTB. Høyre vil på sin side vil kapre innvandrerstemmer ved å kjøpe annonseplasser på Candy Crush. Det er liten tvil om at jakten på stemmekveget er i gang for fullt. 

Skal man motta stemmer fra innvandrerbefolkningen er det viktig å ha noe spennende å tilby, og regjeringen gjør sitt for å gjøre seg lekre for muslimske velgere før høstens forestående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Strengt tatt må man anta at det er Arbeiderpartiet som har trumfet gjennom forslaget om å etterkomme kravet fra Det Islamske Kultursenter Samfunn i Norge (DIKSIN) om å øke importkvoten på halalkjøtt fra 35 til 150 tonn årlig.

Vi skrev forrige uke om den store andelen muslimske representanter i Oslo Arbeiderparti og påpekte at ingen etnisk norske kandidater klarer å matche de muslimske representantenes massive nettverk, der muslimske velgere setter et kryss ved kandidatene de ønsker å gi en ekstra stemme. Men mens de muslimske stemmene tidligere har vært forutsigbare for Arbeiderpartiet, satte stortingsvalget en støkk i partiet.

Frir til stemmekveget

Når Ap-regjeringen er villige til å kaste dyrevelferd på båten for å etterkomme DIKSINs krav, kan det vanskelig forstås som annet enn behov for innvandrerstemmer. Nettavisen oppsummerer mandag tallene som gjør regjeringen opptatt av at dyr bør slaktes i tråd med religiøse tradisjoner:

Arbeiderpartiet har lenge hatt den klart største lojaliteten i velgergruppen. Men det er i ferd med å snu. 2019 var første år siden lokalvalget i 1991 at under 50 prosent av gruppen stemte Ap. Nedgangen fortsatte i 2021.

Partiet strever altså ikke bare med at etniske nordmenn vender dem ryggen. De mister også muslimene som tradisjonelt har blitt kalt «stemmekveget». Noe må altså gjøres, og denne gang er det dyrevelferd som kan ofres. Riktignok kan ikke partiet fjerne forbudet mot slaktemetoder uten bedøving i Norge, men å utvide kvoten på importert kjøtt er et effektivt grep for å vise muslimske velgere at partiet er villige til å ofre mye for å få stemmesedler.

NTB oppsummerte fredag hvordan regjeringen kan utvide kvoten ved å bruke unntaksregelen

DIKSIN krevde i 2021 at importkvoten ble femdoblet, fra 35 til 150 tonn årlig.

Etter norsk lov må alle dyr som slaktes, bedøves først. Slaktemetoder uten bedøving er derfor ikke tillatt. De som følger religiøse tradisjoner som ikke aksepterer bedøvelse, er derfor avhengige av å importere kjøtt.

For å imøtekomme disse religiøse gruppenes importbehov, ble det i 1996 åpnet opp for å ta inn «kjøtt slaktet i tråd med religiøse tradisjoner» under den såkalte «messekvoten».

Candy Crush

Jakten på de muslimske stemmegiverne er også i gang i andre partier enn regjeringspartiene. Nettavisen kan mandag opplyse at Høyre har lagt en annen strategi for å få innvandrerstemmer i urnene til høsten. Nettavisen har intervjuet Mehmet Kaan Inan, leder av Høyres mangfoldsutvalg, og han forklarer hvordan partiet skal få tak i stemmegivere.

Med målrettede budskap i sosiale medier på flere språk, kandidater med innvandrerbakgrunn på listene og aktiv nettverksbygging blant næringslingslivsledere med innvandrerbakgrunn, og i religiøse menigheter, håper Inan at Høyre vil løfte seg i velgergruppen.

– Vi kommer til å særlig rette innsatsen mot de gruppene som er mest tilbøyelig til å stemme på Høyre, på de kanalene de bruker og med det språket de bruker, sier han.

Særlig ett grep skiller Høyre seg ut med. Som i tidligere år skal partiet frem most høstens valg satse på annonseplasser på en rekke populære mobilspill som Candy Crush og Farmville – spill som de hevder innvandrervelgere er særlig aktive på.

Farmville og halalkjøtt er altså innsalget til stemmekveget, men det gjenstår å se om disse ulike tilnærmingene via landbrukssjangeren slår til. Et hetere tips er at de muslimske velgerne går lenger ut på venstre fløy, der gresset er enda grønnere for gruppens særinteresser.