Den kulturelle revolusjonen

Rektor brøt lydmuren ved å kritisere utvidelse av Muslim Senter Furuset

Rektoren ved Furuset skole er åpenbart ikke begeistret for planene om å utvide Muslim Senter Furuset ved blant annet å bygge en moské, med minaret og kuppel, og et aktivitetssenter ved siden av dagens bygning. Men det skapte rabalder da rektoren twitret: «Skal Furuset bli et muslimsk sentrum i Oslo?»

Furuset ligger i Alna bydel, øst i Oslo. Alna hadde i 2022 totalt noe over 49.000 innbyggere der neste 25.000 hadde innvandrerbakgrunn, som utgjør i overkant av 50 prosent av innbyggertallet. Blant de med innvandrerbakgrunn var 92 prosent ikke-vestlige (Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU). Delbydel Furuset har en befolkning på noe over 10.000 innbyggere og en innvandrerandel på 73 prosent, der 88 prosent av dem er ikke-vestlige (kilde: Oslo kommune).

Med andre ord snakker vi ikke om noen minoritet, og det gjør vi heller ikke på Furuset skole som har en minoritetsspråklig andel på 92 prosent (innvandrerandelen kan være høyere, da minoritetsspråklig viser hvilket språk barnet foreldrene anga da barnet ble innskrevet på skolen).

Når rektor ved Furuset skole, Asgjerd Halseth, twitret spørsmålet «Skal Furuset bli et muslimsk sentrum i Oslo?», var Avisa Oslo (AO) raskt til tastaturet. AO fremstår som kjent svært så islamvennlig, så Halseth ante nok hvilken vei det bar når avisen kontakter henne. Nå er da også tweeten slettet.

Hun svarer avisen på e-post:

Her er det jeg har tenkt på da jeg skrev på Twitter:

Et viktig oppdrag skolen har er å utjevne sosiale forskjeller, fremme inkludering og likeverd. Furuset er et område hvor man bør kunne bo uansett hvor man kommer fra, og hvilken religion man har.

Plantegningen viser en utvidelse av Oslo Muslim Senters nåværende bygg til en moské på 6000 kvadratmeter. Som rektor er jeg usikker på om flere store, religiøse bygg fremmer utjevningen av sosiale forskjeller, inkludering og likeverd.

Jeg ønsker ikke å si mer enn det.

Rektorens usikkerhet er etter all sannsynlighet svært reell, men som kjent har moralens voktere konkludert med at slik kritikk ikke skal fremsettes.

Mohammad Fayyaz Moghal, daglig leder ved Oslo Muslim Senter, uttrykker da også «overraskelse» over Halseths twitterpost, og påpeker overfor OA at «nabolaget bør gjenspeile befolkningen, og mange som bor her er muslimer».

Men det er nok som Morten Lilleøren sier på Facebook, Furuset er allerede et muslimsk sentrum. For ikke langt unna Oslo Muslim Senter ligger Baitun Nasr moské, mest kjent som ahmadiyya-moskeen eller rett og slett Furuset-moskeen. Nå er som kjent ikke ahmadiyya- og sunni-muslimer spesielt gode venner, rett og slett for at sunni-muslimer ikke anerkjenner ahmadiyya som muslimer. Da tynger det nok ekstra for sunniene at Baitun Nasr moské omtales som Furuset-moskeen.

Da må det nok bygges både noe større og mer prangende for å vise muskler. Men hvem som skal betale for det nye Oslo Muslim Senter er det ingen som spør om, i alle fall ikke OA som synes mest opptatt av å diskreditere at noen tillater seg å stille spørsmål ved utviklingen.

At senteret skal utvides med forretningsbygg, møteplasser for lokalmiljøet, moské med minaret og kuppel, undervisningsrom og aktivitetsrom, forteller oss også at det igjen satses på å få barn og unge under moskeens klamme hånd. For da kan de komme dit «å få leksehjelp, og ha en møteplass, i stedet for å henge på senteret», som Moghal sier til OA. Altså ethvert barns eller unges drøm på fritiden. Og hjelper det på «integreringen»?

Lilleøren minner oss også om at veien heller ikke er lang, 20 minutters gange, til Islam Nets storsatsing med moské og et «dawah-senter» med aktivitetssenter med treningssenter, ungdomsklubb, Playstation og Xbox, biljard, bordtennis og studio (da de kjøpte gamle Oslo skytesenter, 7.500 kvadratmeter, til over 60 millioner kroner for et par år siden).

Vi får se hva tilgangene til disse aktivitetene bringer med seg.

Du kan se forslaget for omreguleringen av Muslim Senter Furuset hos Plan- og bygningsetaten – som de for øvrig anbefaler – og du kan også si din mening.