Barn

Islamist ble tilkallingsvikar – voldtok beboer på barnevernsinstitusjonen

En 30 år gammel tilkallingsvikar ved en barnevernsinstitusjon i Örebro i Sverige er fengslet, mistenkt for å ha begått fem voldtekter av en beboer på institusjonen. Tre av voldtektene skal ha skjedd i barnevernsinstitusjonens lokaler. Institusjonsledelsen opplyser at politiattesten mannen leverte ikke ga grunn til bekymring, mens Säpo, svensk sikkerhetspoliti hadde registrert mannen som islamistisk trusselaktør. 

Beboere ved såkalte HVB-hjem, svenske barnevernsinstitusjoner, er som regel ungdom fra 13 år og oppover med sammensatte vansker og behov for behandling.

Expressen melder torsdag om at en 30 år gammel militant islamist er pågrepet og fengslet, mistenkt for å ha voldtatt en ungdom som var innlagt ved et HVB-hjem i Örebro. Alle voldtektene skal ha skjedd i fjor høst.

Ifølge meldinger i lokale medier skal mannen ha vært ansatt ved hjemmet og voldtektene er mistenkt å ha blitt begått mot en person som var innlagt.

Den ene av de to mistenkte voldtektene som ikke skal ha vært begått ved HVB-hjemmet, skjedde ifølge aktor på adressen hvor mannen er folkeregistrert, skriver Expressen.

Ren politiattest

Det kan være flere årsaker til at det ikke ble avdekket at mannen var militant islamist da han ble ansatt som tilkallingsvikar ved institusjonen, selv om Expressen ikke opplyser nærmere om årsakene. Enten kan sikkerhetspolitiet (Säpo) ha sittet på informasjon som ikke var tilgjengelig for politiet, eller så har politiet hatt informasjonen, men ikke kunnet opplyse om det på bakgrunn av reglene for informasjonsdeling. Svenske lover er like de norske, der man må levere politiattest for å kunne jobbe med barn og unge, men politiattesten er ikke uttømmende.

De norske reglene er forklart på Utdannningsdirektoratets nettsider:

Hvilke brudd på straffeloven det skal opplyses om i politiattesten reguleres av politiregisterloven § 39 første ledd. Bestemmelsen er avgrenset til straffbare forhold som blir sett på som relevante når det gjelder å verne barn og unge, og som er vurdert som særlig alvorlige i relasjon til mindreårige.

Politiet har plikt til å utlevere informasjon om seksual- og voldskriminalitet, i tillegg til menneskehandel og narkotikalovbrudd, men med mindre det foreligger siktelse, tiltale, vedtatte forelegg eller domfellelser knyttet til slike lovbrudd, kan altså politiet sitte med informasjon om islamisme og IS-sympatier uten at det nødvendigvis kan utleveres som relevant informasjon.

Det var heller ikke første gang 30-åringen fikk jobbe med barn.

Han har også jobbet ved Vitenskapsskolen i Gøteborg, som ble drevet av terrorimamen Abdel Nasser El Nadi. Skolen ble stengt av Skoletilsynet etter blant annet Expressen Gøteborgs avsløringer om at hjemvendte fra terrorsekten IS ble ansatt der og hvordan millionbeløp ble tatt ut av skolen til kontoer i Saudi-Arabia og Malta, skriver avisen.

Trusselaktør

Selv den islamistiske Vitenskapsskolen i Gøteborg stilte krav til politiattest ved ansettelse – det er en forutsetning for å i det hele tatt å få drive privat undervisningsvirksomhet – men heller ikke der ble voldtektsmannens islamistiske terrorsympatier opplyst.

Expressen har en oppsiktsvekkende opplysning som viser at det fantes tilgjengelig informasjon som hindret mannen i å få jobb som vekter, selv om han altså ble godkjent til arbeid med barn og ungdom:

Mannen ble for noen år siden nektet av länsstyrelsen i Västra Götaland å ta stilling i et autorisert vaktselskap fordi han ikke ble ansett å oppfylle kravene til «lovlydighet og egnethet», skriver avisen.

Hvilken informasjon som lå til grunn for at han ikke fikk noen vekterjobb er taushetsbelagt, skriver de videre, men det er altså kjent at Säpo har utpekt mannen som militant islamist.

Säpo klassifiserer ham som en såkalt «trusselsaktør» innenfor islamistbevegelsen. Han har familiebånd til en kjent og innflytelsesrik islamistisk imam som Säpo har bestemt seg for å utvise fordi han anses som en sikkerhetstrussel.

Han har laget en rekke innlegg på nettet som har blitt tolket som støtte til et IS-kalifat. Han er knyttet til blant annet den salafistiske organisasjonen Die Wahre Religion, hvis leder har forkynt at demokratiet er imot islam og som har blitt anklaget for å rekruttere til «ulovlige aktiviteter».

Administrerende direktør i HVB-hjemmet sier til Expressen at mannen var timevikar bare i kort tid, og at han mistet jobben ikke grunnet islamistisk aktivisme, men fordi det ble kjent at han hadde «et forhold» til en ungdom på institusjonen.

– Han hadde bare noen få vakter, sier konsernsjefen til Expressen.

Det er en mager trøst for den fem ganger voldtatte ungdommen.