Æresdrap og æresrelatert vold

Drapsbarna

En 15 år gammel gutt er mistenkt i Sveriges siste drapssak. Offeret var en annen 15-åring. Oversikten over mistenkte barn i alvorlige voldssaker som inkluderer drapsforsøk viser 13 gutter i Stockholmsområdet alene, og oversikten viser utelukkende hendelser siden jul. Bare ett av barna er født i Sverige av svenskfødte foreldre. 

2022 gikk inn i historien som nok et blodig år i nabolandet, med totalt 63 mennesker skutt til døde.

– Hittil i år har like mange blitt skutt i hjel i Södertälje som i hele London. Det er en utvikling som er så forferdelig at den er vanskelig å ta inn over seg, sa statsminister Ulf Kristersson i juletalen sin.

Det skulle ikke gå stort bedre etter jul. Mens drapstallene kommer til å tikke inn i Sverige generelt og antakelig også i Södertälje spesielt, er det langt fra alle planlagte drap som ender i drap. De fleste ender jo faktisk som nettopp drapsforsøk, og Expressens oversikt over voldskriminalitet begått av barn siden jul er en skremmende påminnelse om at drapspotensialet finnes helt ned i tidlig ungdomsskolealder.

Isfjellet

15-åringen som skjøt ihjel en jevnaldrende gutt forrige helg er dessverre toppen av isfjellet når det gjelder både våpenbesittelse og vilje til å drepe. Den uhyggelige oversikten Expressen gir over mistenkte barn i det som omtales som «voldsbølgen i Stockholm» er et forvarsel om at det skal bli verre, ikke bedre i Sverige.

Kjennetegn for barna er at de ofte er tatt ut av hjemmet og plassert i barnevernsinstitusjoner, enten i HVB-hjem, som står for «Hem för Vård eller Boende» og brukes til de yngre, eller i SIS-hjem, som er en forkortelse for Statens institutionsstyrelse. I disse ungdomshjemmene er det tvungen omsorg, og ofte finnes bokstavene LVU i institusjonsnavnet, som viser til Lagen om Vård av Unga.

I likhet med her i Norge havner ikke barn og ungdom i fengsler, selv om de er over den kriminelle lavalder. Expressens oversikt viser at ingen av de voldelige og drapsparate barna var over 16 år.

■■■ Gutt 14 år

Forbrytelsen: Skyting med automatvåpen mot boliger i Gubbängen 28. desember. Mistenkt for grov våpenkriminalitet og drapsforsøk, men ikke kriminell. Kom til Sverige i 2014, far død. Rømt fra HVB-hjem, nå plassert i SIS-hjem.

■■■ Gutt 15 år

Forbrytelsen: Skytingen i Gubbängen, mistenkt for drapsforsøk og grove våpenlovbrudd. Født i Sverige. Rømte fra HVB-hjemmet, varetektsfengslet.

■■■ Gutt 15 år

Forbrytelsen: Skytingen i Gubbängen, mistenkt for drapsforsøk og grove våpenlovbrudd. Kom til Sverige i 2018. Faren er ikke registrert i Sverige. Arrestert.

■■■ Gutt 16 år

Forbrytelsen: 20-åring myrdet i Vällingby sentrum 31. desember. Mistenkt for drap. Født i Sverige. Arrestert

■■■ Gutt 16 år

Forbrytelsen: Tatt med automatvåpen i taxi i Sollentuna 11. januar. Mistenkt for grov våpenkriminalitet. Kom til Sverige i 2015. Tiltalt i fjor høst for narkotikalovbrudd. Arrestert.

■■■ Gutt 15 år

Forbrytelsen: Skyting mot en leilighetsdør i Farsta 19. januar. Mistenkt for grov våpenkriminalitet. Kom til Sverige i 2015. Faren er ikke registrert i Sverige. Arrestert.

■■■ Gutt 13 år

Forbrytelsen: Stoppet i en bil med automatvåpen ved Gullmarsplan 20. januar. Mistenkt for grove våpenlovbrudd, forberedelse til drap men ikke strafferettslig ansvarlig. Avhørt av politiet. Trenger tolk, ifølge opplysninger til Expressen. Plassert i SIS-hjem.

■■■ Gutt 14

Forbrytelsen: Stoppet i bil med våpen, se over. Mistenkt for grove våpenlovbrudd, forberedelse til drap men ikke strafferettslig ansvarlig. Avhørt av politiet. Plassert i SIS-hjem.

■■■ Gutt 15 år

Forbrytelsen: Skyting i Dalen 21. januar. Mistenkt for drapsforsøk og grov våpenlovbrudd. Født i Sverige. Arrestert.

■■■ Gutt 15 år

Forbrytelsen: Skyting i Dalen 21. januar. Mistenkt for drapsforsøk og grovt våpenlovbrudd. Født i Sverige. Arrestert.

■■■ Gutt 16 år

Forbrytelsen: Tatt med våpen i Södertälje 23. januar. Mistenkt for grov våpenkriminalitet. Tidligere plassert ved LVU, dømt for mindre narkotikalovbrudd. Kom til Sverige i 2012. Arrestert. Faren forsvant etter en utvisningsordre.

■■■ Gutt 16 år

Forbrytelsen: Tatt med våpen i Södertälje 26. januar. Mistenkt for grovt våpenlovbrudd og forberedelse til drap. Tidligere plassert i familiebolig. Nå i varetekt. Kom til Sverige i 2011. Faren er ikke registrert i svenske folkeregisteret.

■■■ Gutt 15 år

Forbrytelsen: Drap på en annen 15-åring på en sushirestaurant i Skogås 28. januar. Mistenkt for drap. På flukt fra HVB hjem. Arrestert. Født i Sverige av foreldre født i Sverige.

Bare ett av disse barna ble drapsmann, men antallet som ble pågrepet før de begikk drap sier noe om det enorme drapspotensialet Sverige har importert. Det skal mye godt politi- og sykehusarbeid til for å holde drapstallene nede. Å feste lit til at barnevernsinstitusjonene evner å rehabilitere de voldelige drapsfantastene innen de fyller 18 er det nok få som klarer.