Den kulturelle revolusjonen

– Det er helt utenkelig å gå ut alene i dette nabolaget

Provisoriske enorme teltleire, hærverk, overgrep, trakassering og en gjennomgående følelse av utrygghet. Bildene som ruller over skjermen kunne vært hentet fra slumområder i et hvilket som helst U-land. Det er de ikke. Bildene er fra Paris. - Det kunne ikke falt meg inn å bevege meg alene ute i mitt eget nærområde, er det gjennomgående svaret fra folk som bor i utkanten av metropolen. 

Politiet kommer med jevne mellomrom for å jage uteliggere og bryte opp de provisoriske teltleirene, men kort tid etter er telt og folk på plass igjen. Ikke alle har telt, men bygger «hytter» av paller, bølgeblikk og hva enn de finner som er egnet. Mange er mannlige migranter fra Afghanistan, men stadig flere romfolk bosetter seg også på plener og i portrom langs ringveien rundt den franske hovedstaden.

Rundt omkring klager beboere over en forringelse av bomiljøet. På spørsmål fra CNEWS sier en beboer at hun ikke er «beroliget» og klager over «mye dritt», mens en annen nevner hærverk, uten å kunne bekrefte at hærverket er gjort av de som bor i disse provisoriske leirene, skriver CNEWS.

I flere bydeler nord i Paris, som Porte de la Chapelle eller Porte de la Villette, er overgrep mer og mer vanlig. Og til tross for at politiet er sterkt tilstede nord i Paris, krever innbyggere og folkevalgte mer fra innenriksdepartementet. De får nabolagene sine fullstendig ødelagt av det som omtales som «en invasjon av elendighet».

Dobbel krise

I teltleire, tett inntil rushtrafikken på ringveien, bor familier som livnærer seg på å selge narkotika og på vinningsforbrytelser. De som kommer fra Romania har ofte hele familien med seg, inkludert barn.

– Noen ganger om kvelden kommer vi tilbake og finner folk som sover inne i søppelrommet eller i kjelleren, og foran døren er det alltid to eller tre personer klare til å trakassere oss, vi har mange naboer som har flyttet, og til og med butikkeierne prøver å forlate området, sier en beboer nyhetskanalen har snakket med.

Det hjelper ikke at leirene stadig brytes opp av politiet, for straks politiet er borte anses området som en «ledig tomt», forteller de som fortsatt bor i leiligheter i den nordlige utkanten av Paris. For mange av dem er det en dobbel krise. På den ene siden må de gå spissrotgang mellom teltene til de hjemløse, avfallet fra tidligere migrantleirer som ligger strødd på bakken og frykte å selv bli utsatt for kriminalitet fra overgripere, lommetyver, narkohandlere og crackbrukere, og på den annen side faller leilighetene deres så drastisk i verdi at de ikke har råd til å flytte.

Stadig flere

Det er flere tusen migranter som bor på gaten eller i provisoriske leire i Paris. En av de største leirene var på 800 mann, hovedsakelig afghanere. Denne gruppen har gjentatte ganger blitt forsøkt bortvist av politiet, men kort tid etter er leiren reetablert. Til slutt måtte staten rekvirere ulike typer overnatting, inkludert «skolebygg og hotellfasiliteter» i Paris-regionen, meldte CNEWS i desember.

Frankrike står i en aktiv migrantkrise, og stadig flere afghanere og syrere tar seg til landet. Parallelt øker trykket østfra og ingen ser ut til å ville forlate verken landet eller hovedstaden frivillig.

Mens Frankrike er i gang med sin største og viktigste militærøvelse på 30 år, NATO-øvelsen Orion 23 med 7.000 soldater, opplever parisere i utkanten av byen allerede å være i en slags krig. For dem er det ingen øvelse, det er virkelighet, og de spår alle som én at det blir verre.

Hovedillustrasjon: Skjermbilde CNEWS