Demografi

Tyskland setter befolkningsrekord – grunnet innvandring

Aldri har det bodd flere mennesker i Tyskland enn nå. Den registrerte befolkningsveksten lå på 1,1 millioner i 2022, sammenlignet med året før. Illegale migranter, "flyktninger" som nekter å forlate landet og høye fødselstall i innvandrerbefolkningen driver utviklingen. 

I en kort NTB-melding oppsummeres fjorårets befolkningsvekst i Tyskland – uten at telegrambyrået spesifiserer veksten nærmere enn å bruke begrepet «nettoinnvandring».

Aldri før har så mange bodd i Tyskland. I 2022 ble det registrert 84,3 millioner mennesker i landet.

Den føderale statsordningen i Tyskland melder om rekordhøyt befolkningstall.

En økning i nettoinnvandringen til Tyskland, det vil si antall innvandrere minus antall utvandrere, er årsaken til befolkningsrekorden.

Den registrerte befolkningsveksten lå på 1,1 millioner i 2022, sammenlignet med året før.

Bak tallene er det et høyt antall ukrainere, men det er migranter fra andre opprinnelsesland som skaper trøbbel for landet.

2,8 millioner siden 2014

Nettoinnvandringen til Tyskland er på nivå med migrantskrisen i 2015-2016, selv om det er åpenbare forskjeller mellom tilstanden da og tilstanden nå. Den største forskjellen er at majoriteten av migrantene som kom i 2022 er ukrainere. Ikke bare er de enklere å bosette enn migranter med opprinnelse i Midtøsten og Afrika, de kommer seg også langt raskere i arbeid.

For mange av migrantene, både de som har fått oppholdstillatelse og de illegale, utgjør en enorm økonomisk kostnad.

Ifølge Destatis, det statlige statistikkbyrået, har befolkningen i Tyskland økt med 2,8 millioner siden 2014, da et voldsomt antall migranter oversvømmet Europa og Tyskland, skriver SchengenVisaInfo.com.

Befolkningsøkningen tilskrives tvungen migrasjon i forbindelse med krig og vold i Irak, Afghanistan og Syria, samt krigen i Ukraina. I tillegg kommer tiltakende konstant innvandring også fra EU-land som Polen, Bulgaria og Romania.

I tillegg steg antallet personer med utenlandsk statsborgerskap i Tyskland til 4,5 millioner fra desember 2014 til juni 2022, mens antallet tyske statsborgere falt med 1,4 millioner.

For øyeblikket representerer ukrainere den største nasjonale gruppen i Tyskland – totalt 887 405, fulgt av syrere, mens rumenere, med totalt 825 990 statsborgere, utgjør den største gruppen statsborgere i Tyskland fra andre EU-land. De resterende nasjonalitetene inkluderer polakker (781.145), bulgarere (399.194) og afghanere (295.027).

Nesten alle disse nasjonalitetene opplevde en økning i 2022, men den høyeste økningen ble lagt merke til blant ukrainere da antallet av disse statsborgerne i Tyskland steg med 542 prosent – fra bare 138 000 statsborgere registrert i 2021.

Videre er afghanere den andre nasjonaliteten som opplever befolkningsøkning i Tyskland, med en økning på 10,5 prosent – fra 266 858 til 295 027, etterfulgt av rumenere, som oppnådde en økning på 3,9 prosent det siste året. På den annen side ble det registrert en økning på 1,3 og én prosent blant henholdsvis polakker og syrere.

Destatis påpeker at mens befolkningen i Tyskland har økt siden 2014, har andelen av befolkningen i arbeidsfør alder falt, noe som understreker effekten av innvandring. De nær tre millionene ekstra mennesker i løpet av få år skjuler i realiteten langt flere enn tre millioner innvandrere, for økningen på nær tre millioner er total og iberegnet tyske statsborgere som har flyttet fra Tyskland, altså en nettosum.

Advarsler

Mens hjemlige NTB først melder om rekordstor befolkningsvekst i dag, har befolkningsveksten i løpet av fjoråret vakt oppsikt i Tyskland over lang tid. I oktober i fjor publiserte vi saken Innvandring og barnefødsler avgjør vår skjebne, og skrev følgende:

Ifølge Die Zeit vil Tyskland slik vi kjenner det forsvinne: «22 millioner mennesker, eller mer enn en fjerdedel av befolkningen, kommer fra et annet land eller har foreldre født utenfor Tyskland». Ifølge Neue Zürcher Zeitung, er Tyskland i ferd med å bli et «land med fri immigrasjon», etter at det lenge har fungert slik i praksis. Christian Doleschal fra CSU har tatt avstand fra den tyske regjeringens immigrasjonsplan: «Dette vil ødelegge Europa på lang sikt», advarer han.

Den tyske forfatteren Uwe Tellkamp har også kritisert landets immigrasjonspolitikk. «Selv om jeg alltid respekterer andre kulturer, ønsker jeg fortsatt å bevare min egen. Jeg vil ikke bli som Frankfurt», sier han til  Süddeutsche Zeitung, og viser til den tyske byen hvor flertallet av innbyggerne ikke lenger er innfødte tyskere. Frankfurt er den første tyske byen der tyskerne ble en minoritet, og 15 prosent av innbyggerne er av tyrkisk opprinnelse.

Tilbake til den tyske statistikken som presenteres i SchengenVisaInfo.com, vises tydelig forskjellene mellom arbeidsinnvandrere og migranter fra MENA. Mens andelen i arbeidsfør alder er høy i alle grupper, er det stor forskjell på reell arbeidsdeltakelse.

I 2022 var befolkningen i arbeidsfør alder som andel av den totale befolkningen 83 prosent for polakker, etterfulgt av rumenere (81 prosent), bulgarere (78 prosent), afghanere (70 prosent), syrere (66 prosent). prosent) og tyskere (62 prosent).

Polakker står for de høyeste sysselsettingsratene i Tyskland. I 2021 var 78 prosent av dem registrert som sysselsatte, etterfulgt av tyskere (72,2 prosent) og rumenere (75,1 prosent).

Bulgarere og ukrainere følger listen med henholdsvis 64,1 prosent og 63,5 prosent av disse statsborgerne ansatt i Tyskland, mens de laveste sysselsettingsratene ble registrert blant afghanere (45,2 prosent) og syrere (35,1 prosent).

Umulige returer

I henhold til Dublin-avtalen skal det være enkelt å returnere asylsøkere til det første EU-landet de kom til, men i praksis er det nær umulig å returnere asylsøkere når de har satt beina på tysk (eller norsk, for den saks skyld) jord.

I 2022 forsøkte Tyskland å sende nesten 70 000 migranter tilbake til andre EU-land hvor migrantene først ble registrert, men lyktes bare i litt over seks prosent av tilfellene, oppsummerer tyske Bild.

Antall søknader om retur til første mottaksland er 62,5 prosent høyere enn i 2021 og rekord siden 2014, men antallet migranter som faktisk ble tilbakeført til andre stater var bare 4.158, altså 6,05 prosent av totalen, det laveste antallet siden 2014, skriver Bild.

Nok en rekord der altså, men heller ikke den av det oppløftende slaget. Demografien avgjør hvordan Europa ser ut i framtiden.