Barn

Selvbetjent bibliotek i bydel Fjell i Drammen stenges grunnet hærverk, bråk og forsøpling

Drammen kommune, som pynter seg med slagordet "et godt sted å leve", forsøkte å gjøre livet enda bedre å leve for innbyggerne i den innvandrertette bydelen Fjell ved å åpne et såkalt meråpent bibliotek. Slik skulle trangbodde og sårbare få muligheten til bruke biblioteket i tidrsommet 07-23 når lokalene ellers ikke er betjent. Det gikk ikke helt som planlagt. Nå er biblioteket stengt, men kommunen har en ny plan klar: Nå starter de holdningskampanje.

Tanken var helt sikkert god den, slik den ofte er når man antar at tillitssamfunnet er et konsept som alle forstår og respekterer.

«Velkommen som bruker av Drammensbibliotekenes meråpne tilbud. Meråpent bibliotek betyr rett og slett at biblioteket kan brukes også før og etter åpningstid» het det lystig på kommunens nettsider da bydel Fjell fikk tilbudet. Det skulle øyensynlig være noe mer enn bare et bibliotek, det skulle rett og slett bli et samlingspunkt for Drammens andel av det som i Oslo kalles «utebarn«. På kommunens sider ble det forklart nærmere:

Hva kan du gjøre på meråpent bibliotek?

 • Låne, levere, søke, hente og reservere
 • Lese og finne informasjon
 • Lese aviser og tidsskrifter
 • Gjøre lekser
 • Studere
 • Møte venner
 • Benytte trådløst nett
 • Ta en pause fra hverdagen

Så langt, så godt. Det er på ingen måte første gang kommunen forsøker å gjøre noe hyggelig (og kostbart) for bydelens beboere. Det gjør kommunen titt og ofte. Ingen skal påstå at Drammen by har latt Fjell-beboerne seile sin egen sjø, her er det investert i alt som skal få det til å se ut til at integreringen går på skinner. Årlig koster det nær 200 millioner kroner å drifte alle tilbudene bydelens innbyggere kan nyte godt av i integreringens ånd.

Den innvandrertette bydelen der 75 prosent av alle barn har innvandrerforeldre, er ikke bare en enorm utgiftspost for Drammen. Bydelen mottar midler fra staten, ergo dine og mine skattepenger enten vi bor i Drammen eller Ålesund, i en størrelsesorden som kan ta pusten fra noen og enhver. Så kan du ha i mente at disse midlene går til en bydel som huser knappe 4.000 mennesker.

 

 

«I tillegg har kommunen årlige driftsutgifter på 188 millioner» (beløpet slik det står skrevet i grafikken er heldigvis ikke korrekt), kan vi lese i regjeringens publikasjon om bydel Fjell.

Hærverk, forsøpling og uro

Millioner og milliarder, skitt la gå, nå skulle alt bli bedre. Bibliotek med tilgang utenfor vanlig åpningstid kunne kanskje løse noen problemer som alle de andre tiltakene i bydelen ikke har klart å løse?

Det må nesten nevnes, før vi kommer til hvordan det endte, at Fjell fra før skiller seg ut med flere tilbud enn noen annen bydel i Drammen. I den tidligere nevnte regjeringspublikasjonen om bydelen, framkommer følgende:

Fjell/Austad er eneste bydel med:

 • Eget bydelshus med festsal
 • Bibliotek
 • Frivillighetssentral
 • Nærmiljøkontor
 • Helsestasjon
 • Jordmor
 • Klubbhus
 • NAVs tilstedeværelse, med mer

For å kompensere for all «sårbarheten», vises det videre til at beboerne får:

 • Ferieaktiviteter på Fjell skole – 180 elever på sommerskole – 48 på høstferieaktiviteter
 • Ferieaktiviteter på Galterud skole – Åpen hall i alle skolens ferier – Fysisk aktivitet og kulturelle uttrykk

I det meråpne biblioteket viser det seg å også ha foregått en form for fritidsaktivitet i form av «fysisk aktivitet og kulturelle uttrykk». På kommunens nettsider kan vi nå lese følgende:

Stenger meråpent bibliotek på Fjell

Drammen kommune ser seg nødt til å midlertidig fjerne tilbudet om meråpent bibliotek på Fjell.

– Dessverre har tilbudet blitt misbrukt av enkelte over lengre tid. Vi har hatt gjentatte episoder med brudd på reglementet for meråpent bibliotek, blant annet forsøpling, hærverk og ordensforstyrrelser. Vi på biblioteket har forsøkt flere tiltak allerede, men uten at det har hjulpet noe, sier avdelingsleder for Kultur og frivillighet, Katrine Kirkeby Arnold.

Nå kunne kanskje enhver tidligere erfaring fra bydelen gitt en bitteliten idé om at det ikke var så lurt å la lokaler stå ubetjent til allmenn forlystelse, men for den som lever i trua er det kanskje vanskelig å ta inn over seg.

Holdningskampanje

– Misbruket av tilbudet er kostbart for oss både pga. ødeleggelser og rot, men det går også utover trivselen til våre brukere og de ansatte. Vi kommer til å bruke stengeperioden til å vurdere ulike tiltak. Vi vil blant annet starte en holdningskampanje rettet mot brukerne våre, sier Kirkeby Arnold.

Ah, holdningskampanje! Det blir sikkert kjempegøy. I Drammen er de veldig gode på holdningskampanjer, akkurat det skal de ha. Kommunen omgjorde hele byen til en slags underholdningspark i forkant av forrige Sian-demonstrasjon, vel vitende om at Sian-besøket før det etterlot byen som en krigssone. Drammen er skikkelig god på allverdens kulturtilbud, konserter og andre mentale polstringsmekanismer som – når de selvsagt brukes – kan omtales som brukernes «gode holdninger».

De som faktisk klarer å oppføre seg belønnes ikke. De oppfordres til å reise videre til et annet sted dersom de vil lese utenfor vanlig åpningstid.

Kirkeby Arnold beklager at alle de brukerne som har satt pris på tilbudet med meråpent bibliotek og brukt det slik det er ment, nå blir rammet, men at de nå var nødt til å gjøre noe.

Brukere på Fjell kan fortsatt benytte seg av meråpent bibliotek på Drammensbiblioteket og ved Mjøndalen bibliotek.

Så kan man trygt anta at både ansatte og brukere av Drammensbiblioteket og Mjøndalen bibliotek krysser fingrene for at holdningskampanjen får god oppslutning, snarere enn at «utebarna» forflytter aktivitetene sine til lokalene andre steder i kommunen.