Innvandring

Grov voldtekt og drapsforsøk ga livstidsdom og utvisning

En afghansk asylsøker utsatte en kvinne for grov voldtekt, og deretter prøvde han å drepe henne ved å dumpe henne i en gruvesjakt. Da han forstod at kvinnen ikke døde av fallet på 24 meter, kastet han murstein ned på henne. Tilfeldigheter gjorde at kvinnen overlevde. Nå har lagmannsretten stadfestet tingrettens dom: afghaneren dømmes til livstid og utvisning fra Sverige. Denne strenge - men rettferdige - dommen kan få en positiv forebyggende effekt i det hardt voldsrammede landet.

Jeg tror vi med ryggen fri kan slå fast at Sverige aldri blir det trygge Sverige vi kjente for noen tiår siden. Det har ulike politiske ledelser gjennom årene sørget for gjennom en totalt feilslått innvandrings- og justispolitikk. Når årets siste dag var over lyst rekorden på skuddrepte mot oss: 63, det siste på nyttårsaften.

Like før nyttår falt lagmannsrettens dom mot Taher Amini (41). Domstolen fant ingen formildende omstendigheter for asylsøkeren fra Afghanistan, og det med svært god grunn.

Groteske handlinger

Det var 21. april i fjor at Taher Amini begikk de oppsiktsvekkende, kyniske handlingene. Handlingene var planlagt, fastslår retten: Amini dro i ens ærende fra Halmstad til Norberg for å overtale offeret til å gifte seg med ham. De to, begge afghanere, ble kjent på et asylmottak da de ankom Sverige.

Da han i Norberg fikk avslag på frieriet, ble han sint og begynte å anklage kvinnen – som han ikke hadde noe kjærlighetsforhold til – for å ha vært utro. Kvinnen forsøkte deretter å rømme ved å åpne bildøren og stikke av. Imidlertid innhenter han henne raskt.

Det var ikke vanskelig for politi og påtalemyndighet å bevise forbrytelsene etter pågripelsen. Hjelp fikk man blant annet ved at Amini brukte mobiltelefonen sin til å ta en rekke «selfies» der han poserer ved gruvehullet etter å ha fullført forbrytelsen.

Etter å ha fullført voldtekten kastet han det kvinnelige offeret ned i en 24 meter dyp gruvesjakt. Hun overlevde mirakuløst fordi hun landet på grener og snø. Da kvinnen ikke døde i fallet, forsøkte han å fullføre forbrytelsen ved å kaste murstein mot henne. Hun overlevde imidlertid fallet og steinene, og forbipasserende hørte – en dag senere – ropet hennes om hjelp. Da hadde det gått 31 timer etter at overgrepene ble begått. Hun ble finnet sterkt nedkjølt (31 grader).

Da voldtektsofferet, blødende, sterkt nedkjølt og forslått, ble reddet ut av gruvesjakten med helikopter, ga hun politiet den informasjonen som gjorde pågripelsen av Amini mulig.

Tingrettens og lagmannsretten dom

Livstidsfengsel idømmes normalt kun ved drap, men ifølge tingrettens kjennelse i fjor høst er det så skjerpende omstendigheter i den aktuelle saken at strafferammen anses som rimelig. Rettsmedisinere har vitnet om at kvinnen sannsynligvis ville ha dødd bare noen dager senere hvis hun ikke hadde vært heldig nok til å bli funnet av forbipasserende.

– Kombinasjonen av offerets lidelse og dødsangst gjør at straffenivået for drapsforsøket er svært nær det som ville ha gjeldt dersom aktor hadde dødd, sier aktor som dømte i saken.

Han ble også av tingretten dømt til å betale en erstatning til kvinnen på 545.000 SEK. Etter soning skal han utvises fra Sverige uten tidsbegrensning, sa tingretten.

Amini anket til lagmannsretten, som heller ikke fant noen formildende omstendigheter. Lagmannsretten slår fast at Amini «gjorde alt han kunne for at kvinnen skulle dø». Videre sier lagmannsretten dette:

– Mannen har utsatt kvinnen for store og langvarige lidelser. Det var kun rene tilfeldigheter utenfor mannens kontroll som gjorde at kvinnen overlevde.

Nettopp sistnevnte ligger til grunn for at han ble dømt like strengt som dersom han hadde klart å drepe henne.