Kriminalitet

Eks-kriminelle skal hjelpe kriminelle – går ikke helt bra

I det tungt belastede Sverige er det startet opp en rekke såkalte avhoppingsprogrammer fra kriminalitet, men mentorer blir selv tatt for kriminalitet og mange av deltakerne fortsetter sin kriminelle løpebane - og da enda verre enn før. "Khaled" truer med at Malmö kommer til å merke at han er der.

«Khaled» (som selvsagt ikke er hans riktige navn, han må jo beskyttes) har gjort to avhoppingsforsøk, men er nå tilbake «på den gamle banen, bare verre», sier han til Uppdrag granskning.

Enda verre

Mens Khaled var med i ett av disse avhopperprogrammene ble han mistenkt for en rekke kriminelle forhold, blant annet narkotikalovbrudd, hvitvasking av penger og grov uaktsom kjøring. Men det «fine» med å være med i slike program, er at du slipper fengselsstraff hvis kommunens sosialtjeneste kommer til at en bør gis nye forsøk.

Khaled, som var plassert i Prosjekt X i Malmö, forteller at de ikke kunne hjelpe han:

 – De mener at jeg er for kriminell for at de kan hjelpe meg. Det sa de rett ut til meg.

Det er andre gangen at Khaled har prøvd å hoppe av kriminaliteten, men mislyktes. Han mener derfor han ikke har noe annet valg enn å gå helt inn i kriminaliteten, og nå har han ikke noe å tape. Malmö vil merke at han er der, sier Khaled, men vil ikke si noe om hvordan det vil merkes.

Truslene sitter altså løst, som om han ikke har noe ansvar verken for seg selv eller samfunnet.

Fortsatt kriminelle

I et annet avhopperprosjekt, Samsteget, startet av tidligere kriminelle med samme bakgrunn, det vil si fra «utenforskapsområde»,  ble en offentlig velkjent mentor dømt for narkotika- og våpenlovbrudd.

Han ble ansatt i Samsteget som mentor, eller klientcoach, og jobbet som det i 1,5 år før politiet ga beskjed om at de oppfattet han var uskikket til denne oppgaven. Han fikk så nye arbeidsoppgaver av Samsteget.

– Han jobbet med å forsøke å nå ut til kriminelle på gata, få dem inn og få dem til å kontakte sosialtjenesten, sier Payam Golshani, administrerende direktør i Samsteget.

Men det «fine» her var at han fikk provisjon; jo flere klienter han klarte å få tak i, jo mer penger tjente han. Det er en metode politiet mener er useriøst, og som vil skape mange frafall.

På avhopperprosjektet Catena ble en tidligere ansatt sosionom tatt for å ha smuglet store mengder kokain ved fire tilfeller. Catena mener de fulgte alt av regelverk og sjekket hans strafferegister før han ble ansatt, der også sosialtjenesten var inne. Men helt ren var han altså ikke.

Det koster

Christer Tessman, gruppeleder for kriminalitetsoffer og personsikkerhet ved Stockholmspolitiet, har regnet ut hvor mange av dem som har deltatt på frafallsprogrammet de siste to årene som har klart å forlate kriminalitet. Av 101 personer som var inne på et frafallsprogram i Stockholm, regnes 25 som vellykkede. En av fire, med andre ord.

Disse 101 som deltok mellom juni 2021 og september 2022 har kostet skattebetalerne anslagsvis 60 millioner svenske kroner. Det betyr i så fall 2,4 millioner SEK per avhopper som lykkes (men for hvor lenge?).

På spørsmål om det er verdt det, sier Tessmann at nasjonaløkonomer anslår en samfunnskostnad på 75 millioner SEK for én dødsskyting, i tillegg til at mange blir berørt av en dødsskyting. Akkurat det regnestykket har jeg litt problemer med å se for meg, i alle fall hadde det vært interessant å fått det spesifisert, men at kriminaliteten i Sverige koster skattebetalerne betydelige beløp årlig er det ingen tvil om. Og at mange blir berørt, er det heller ingen tvil om. Faktisk er hele landet på vei i knestående.