Demografi

Angrep Listhaug nådeløst. Nå går én bombe av hver fjerde dag

Statistikk fra svensk politiet nasjonalt forteller om 90 eksplosjoner i 2022. Dette er bare ett av mange tall fra i fjor som tegner et bilde av et land i brytningen mellom krigstilstander og en kriminalitet som lever sitt eget liv utenfor myndighetenes kontroll. Tross ny regjering som vil gripe fatt i den ufattelige tilstanden er det liten grunn til å tro at 2023 skulle bli så mye bedre. Og det var denne begredelige svenske tilstanden FrPs Sylvi Listhaug advarte om i 2017, mens norske journalister hudflettet henne.

En bombe hver fjerde dag i et land som ikke er i krig. Det er et tall som er helt unikt i den vestlige verden.

Men det er verre enn som så. Langt verre. Se på denne skjermdumpen fra Facebook i går, en status lagt ut av Pål Christoffersen:

Wallger oppgir 76 bomber – som altså er for lavt i henhold til politiet. Altså er også de andre tallene muligens for lave. Totalt 63 ble som kjent skuddrept i Sverige i fjor, mer enn et skuddrap i uken.

Vi må alle bry oss for å bekjempe voldskriminaliteten

Politiet peker på prestisje og personlig status som en del av årsaken bak det dramatiske kriminalitetsbildet.

– Utviklingen er svært alvorlig, vår vurdering er at en stor del av den grove volden handler om personlig status eller prestisje, vi ser også at gjerningsmennene skyter stadig oftere med den hensikt å drepe, sier Johan Olsson, rikssjef operativ avdeling, Noa, på politiets hjemmeside.

Det er særlig Stockholmregieonen som er hardt rammet, der det anslås nå at det befinner seg 1.500 gjengkriminelle (sic). Men også andre byer er hardt rammet. – Vi har allerede en pågående forsterkning til Stockholmsregionen, fra andre politiregioner i landet og fra Noa, som gjør at vi på kort sikt kan styrke der situasjonen er som verst, men vi må også jobbe mot dette i på lang sikt, da vi også ser at det skjer flere skytinger i andre byer enn våre tre storbyregioner, sier Johan Olsson.

Og hvordan skal politiet løse voldsutfordringene? Jo, blant annet ved at vi alle må bry oss …

Politiets arbeid handler blant annet om effektivisering, kompetanseheving og endring av metoder i arbeidet som allerede pågår. Men som politiet tidligere har gjort klart, er det behov for ytterligere verktøy og nytt lovverk, for å oppklare flere lovbrudd, heter det.

– Vi jobber svært aktivt mot dette problemet og har i 2022 pågrepet rekordmange personer som ble varetektsfengslet for alvorlige og særlig alvorlige våpenforbrytelser. Men utviklingen de siste årene gjør at politiet og resten av samfunnet må øke sin kollektive evne til å kunne motvirke alvorlig kriminalitet, blant annet for å redusere antall unge som trekkes inn i kriminalitet, sier Johan Olsson (utheving, red.).

I Malmø er nå svenskene i mindretall – i alle aldersgrupper under 60 år. Ingen annen storby i Sverige mottar med statlig økonomisk støtte i året, ikke minst grunnet lav yrkesdeltakelse og ditto sosialpenger. 6 milliarder kroner mottar denne sydsvenske byen årlig nå. Kun 32 prosent av av grunnskoleelevene i byen har to svenskfødte foreldre.

Tallene er enda mer skremmende, da to svenskfødte kan være lite integrerte barn av ikke-vestlige. Norge halter etter for allerede i 2017 var det mindretall norske elever ved 52 Osloskoler.

Angrepet på Listhaug

Nylig så Aftenposten seg nødt til å følge opp med den dramatiske utviklingen i Sverige. «Ny voldsspiral tar av i Stockholm: I løpet av en uke i jule- og nyttårshelgen har det vært fire skyteepisoder og fire eksplosjoner i Stockholms-området.»

Vi glemmer selvsagt ikke den enorme hetsen Sylvi Listhaug ble utsatt før valget i 2017 da hun besøkte Rinkeby-gettoen. Norske journalister prøvde verbalt å henge Listhaug fordi hun benyttet begrepet evenske tilstander.

VGs reporter hadde dette spørsmålet til Listhaug:

Vil du nå slutte å snakke om svenske tilstander?

-Nei, hvorfor i all verden skulle jeg det, svarte Listhaug kontant.

Finn-Ove Hågensen i TV2 var ikke stort bedre. Mister Frekk fikk seg til å spørre følgende etter at Listhaug hadde hatt samtaler med offentlig ansatte i Rinkeby, også kalt Rinkabad:

Fikk du bekreftet dine fordommer?

Hågensen fortsatte i en aggressiv tone:

– Alt dette kaoset her (altså «hele» medie-Norge! min merknad), det er litt spesielt. Hva forteller det deg?

Med stoisk ro svarte Listhaug:

-Det er en sak som tydeligvis er av stor interesse…

Hågensen avbrøt henne:

Jo, men det er jo det at du kommer som er provoserende. Mange mener at det er litt respektløst av deg å komme hit.

Listhaug svarte faglig, pekte på parallelle samfunn, hvorpå hun igjen ble avbrutt:

-Men ser du slike tilstander rundt deg her nå? fortsatte Hågensen.

Nå er det ingen som lenger i fullt alvor kan benekte den vanvittige utviklingen i Sverige.

Sjokk på sjokk

Et nytt sjokkerende tall fra Sverige har kommet på bordet: Det anslås at 800.000 personer er analfabeter, altså de har ikke lese- og skriveferdigheter som er tilstrekkelige til å klare seg  selv i samfunnet. Det antas at dette er snakk om voksne, som skal oppdra barn som kan ende i den samme ulykkelige tilstanden som en økonomisk belastning for samfunnet. Hvor mange av dem som vil livnære seg av tung kriminalitet er et åpent spørsmål, men et absolutt aktuelt spørsmål.

Sverige er med andre ord inn i en ond spiral som synes å snurre raskere og raskere rundt i negativ retning. Hvordan Kristersson-regjeringen skal løse alt dette, fremstår som en gåte, men nå kan jo Socialdemokraterna sitte på utsiden av regjeringen og kritisere Kristerssons mannskap for ikke å snu kriminalitetsbildet – det er jo det spillet så mange politikere er så flinke til å leke – pekeleken.

Vi har i flere år tatt til ordet for at foreldre som snur ryggen til barns alvorlige kriminalitet, ja, da skal hele familien utvises. Vi ser rett og slett ikke et mer forebyggende tiltak, for er det noe som svir mer enn noe annet, så er det utvisning. Med den eskalerende barnekriminaliteten, der vi for noen år siden snakket om tyveri og liknende, til nå narkotika og våpenbruk, bør dette tiltaket snarest tas i bruk. For hvis ikke står tusener på tusener nye unge voldsmenn klar for å overtatt gater og boligområder om få år.

Sann skriften på veggen.