æreskultur

Utvis de voldelige gjengkriminelle

Dette er det nye Norge. Et blikk - uten vonde intensjoner - fører til massiv vold. Kampen om territoriell kontroll og kontroll over narkotikamarkedet i Oslo resulterer i voldelige oppgjør. Sist på søndag så vi dette, da en somalisk mann ble skutt og drept på Grønland i Oslo. Før det ble en mann i 20-årene skutt på Furuset. Det er ingen grunn til å tro at dette vil gå over med tiden. Tvert om. Volden er kommet for å bli. Det er en logisk konsekvens av en innvandring av uintegrerbare motborgere. Derfor bør Norge gjøre som Danmark: Utvise voldelige kriminelle på løpende bånd.

For oss som har passert middagshøyden er bildet av det nye Norge mer enn sjokkerende. Vi kjenner rett og slett ikke igjen det fredelige og uskyldige landet vi vokste opp i – den gang en voldtekt vakte nasjonal oppsikt med innslag på Dagsrevyen. Den gang vi hadde territorielle lokale gjenger som kunne barke sammen – uten at det ble brukt kniv. Den gang husmødrene advarte sine døtre mot ukjent menn som lokket jentebarn med sjokolade inn i bilen. Disse mennene var vi livredde for, uten at vi ante hvem de var eller hva trusselen konkret var. Ikke annet enn at disse mennene måtte være noen monstre.

Over 100 bare i Oslo øst

Men dette var det gamle Norge. Det som har skjedd, ikke minst i Oslo, men også mange andre steder, minner om en (negativ) kulturell revolusjon.

En mann i 20-årene av somalisk opphav ble skutt og drept på søndag på Grønland i Oslo på søndag. Drapet fremstår som ren likvidering. På tirsdag i forrige uke ble en mann funnet skutt i en taxi ved IKEA på Furuset. Handlingen fremsto som målrettet. Dette er bare to av mange hendelser siste året på Oslos østkant, og de knyttes til kriminelle nettverk og narkotikamarkedet. Det kjempes om territoriell makt. Akkurat slik det utspiller seg i svenske storbyer der klaner og gjenger daglig kjemper om kontroll over narkotikamarkedet.

Hvordan er disse nettverkene bygget opp? Hvor holder de til? Hvilke konflikter florerer mellom dem? Dette har VG dukket ned i.

– De fleste personene er knyttet til synlige kriminelle nettverk og har en straffehistorikk som stort sett gjelder salg av narkotika og ulovlig befatning med våpen, sier Sigve Bolstad til VG.

Bolstad, som er tjenestestedsleder ved Manglerud politistasjon, sier politiet mener over 100 personer er involvert i konfliktene som resulterer i voldelige sammenstøt med skytevåpen og kniver.

Konfliktene kan ha pågått i årevis og de har ført til mang en voldshendelse. At volden har eskalert i Oslo viser statistikk fra Oslo politidistrikt. Ved utgangen av oktober var det kommet inn 6.301 anmeldelser som gjaldt vold i Oslo politidistrikt i 2022. På samme tid i fjor var tallet 5.768. I «enhet øst» er antall anmeldelser i samme periode oppe i 1.765. Det samme antallet som for 2021.

Men typen vold har endret seg noe. Særlig har tallene som gjelder fysisk vold økt her siden samme periode i fjor.

Flere av voldsepisodene regner politiet som oppgjør mellom kriminelle nettverk og grupperinger.

Ifølge VG er det per i dag syv pågående gjengkonflikter i Oslo øst. Politiet sier at i fem av konfliktene er spenningsnivået høyt eller moderat. Konfliktene utspiller seg hovedsakelig i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

Det handler om trange boliger og fattigdom – virkelig?

I henhold til VG skal politiet mene at disse bydelene er preget av «barnefattigdom og trangboddhet» – som om det skulle forklare hvorfor en somalier i 20-årene ble utsatt for ren likvidering for fem dager siden.

Dette er også de områdene hvor færrest tar høyere utdanning og med størst tetthet av barn og familier med tre barn eller flere.

Jeg tar meg alltid i å tenke på ei venninne av meg når dette argumentet for vold og kriminalitet dukker opp. Hun som vokste opp med mor, far og tre søsken. Familien på seks bodde i en liten andre etasje med ett soverom. Alle barna ble velfungerende borgere og skattebetalere. Det samme gjelder alle andre jeg kjenner fra barndommen som hadde det trangt både i boliger og økonomisk. Det ble folk av dem.

Vi alle vet at de kriminelle gjengene først og fremst består av personer med opphav i den islamdominerte verden, der klan, stamme og storfamilie er i sentrum for enkeltpersonenes lojalitet. VG har ikke tenkt å gjøre dette til et særlig poeng:

Ifølge VGs opplysninger er det kriminelle nettverket på Furuset i konflikt med kriminelle aktører på Haugenstua og i Oslo sentrum.

Samtidig er det kriminelle miljøet på Mortensrud i konflikt med kriminelle aktører på Holmlia. En gang var disse to rivaliserende partene alliert under navnet Young Bloods.

Konflikten mellom Mortensrud, Holmlia og de andre nettverkene er knyttet til både drap og drapsforsøk.

Det VG forteller i en kort setning er dette:

De fleste er menn med minoritetsbakgrunn født i Norge.

De involverte er mellom 16 år og 46 år gamle.

– Hovedvekten er født mellom 2001 og 2004, sier Bolstad.

De yngre gruppene er i slutten av tenårene, de eldre gjengene er i slutten av 30-årene, og de yngre ser opp til de eldre.

Politiet mener de eldre i nettverket fungerer som kriminelle forbilder for de yngre i miljøet.

–Vi er svært bekymret for det vi ser som en negativ kriminell utvikling for mange ungdommer i årskullet 2004, sier Bolstad.

Et «feil» blikk på «feil»sted

Fellestrekket blant de kriminelle nettverkene er tilgang på skytevåpen og salg av narkotika.

Det kriminelle nettverket på Furuset er involvert i flere av konfliktene politiet følger med på.

Et 20-talls personer utgjør nettverket og medlemmene er i slutten av tenårene til begynnelsen av 20-årene.

Her utgjør en liten andel personer den harde kjernen.

Kjernen er knyttet tett sammen gjennom relasjoner som har vart over år. De fleste i dette nettverket har omfattende straffehistorikk, som drapsforsøk og grove trusler.

Det å «se på noen på en feil måte» – altså «blikking» – er det som kan utløse grov vold, i henhold til politiet – dersom «blikkingen» skjer i et område der vedkommende ikke har beskyttelse av eget nettverk. Altså ren territoriell vold.  Særlig de yngre i nettverket er nå oftere involvert i voldssaker.

Politiet ser endringer siste tiden:

– Det er gjerne mange mot én og overmakt i antall eller at man er hjelpeløs ved at motparten har våpen, sier han.

Gjerlaug har merket seg en utvikling.

– Ofte er det et poeng at volden skal være fornedrende og at det blir filmet og delt i ettertid. Det er noe av det styggeste vi ser, sier Gjerlaug.

Den siste tiden har flere av oppgjørene skjedd i det offentlige rom. T-banestasjoner, butikkområder eller boligstrøk har vært åsteder for oppgjør, der også barnehage (Furuset) ble vitne til voldshendelse tirsdag i forrige uke.

Politiet mener instanser som skoler, fritidsklubber og andre offentlige tilbud i bydeler og Oslo kommune sammen må løse problemene med de voldelige kriminelle gjengene. Hvordan skoler og fritidsklubber skal kunne motvirke de kriminelle gjengene, der mange er passert skolealder, fremstår som en gåte.

Motborgerne er kommet for å bli

Selv har politiet satt i gang en rekke tiltak som økt tilstedeværelse, samtaler, fengsling av sentrale aktører og våpenvisitasjon, førstnevnte myke tiltak som knapt virker, sistevente to som bør kunne få effekt.

Politiet i enhet øst har også beslaglagt 35 skytevåpen og 78 stikkvåpen som machete og kniv så langt i år. Ytterligere 15 våpen er også inndratt i andre sammenhenger.

– Men for å skape trygghet må vi også gjøre noe med de sosiale faktorene, sier Bolstad.

Igjen er det de myke norske øynene som ser. Politiet ser ikke ut til å forstå at dette handler om innvandret islamsk klankultur der vold er en sentral del av oppdragelsen, og der medlemmene ikke klarer å utvikle en tilhørighetsfølelse til nasjonalstaten og det norske fellesskapet. Tvert om oppdras barna til å ta avstand fra det norske. Det norske er «haram».

Familiene har altså tilvandret Norge, ikke mentalt slått seg ned i Norge og de verdiene og den kulturen landet hviler på. De er blitt motborgere, ikke medborgere.

Men dette har ikke politisk ledelse forstått. Derfor uteblir de harde tiltakene som kunne hatt en særdeles god forebyggende effekt. Ikke minst ville utvisningsdommer hatt en kolossal forebyggende effekt. Dette er et tiltak Danmark har kjørt i gang, og der endog en danskfødt somalier for snart to år siden ble utvist til Somalia. Å beskytte samfunnet, «den offentlige tryggheten», og «forebygge uro eller forbrytelse», står høyest, het det i den oppsiktsvekkende kjennelsen fra Odense like før jule 2020.

I Danmark er det verken cola eller pizza å få av politiet. Det holder å være i besittelse av en pistol som det har vært skutt med og du er utvist for bestandig.