Æresdrap og æresrelatert vold

Ikke humant å kriminalisere jomfruoperasjon

Den svenske regjeringen, med støtte fra Sverigedemokraterna, vil kriminalisere jomfruoperasjoner. Dette kan ved første øyekast virke fornuftig, men det er det faktisk ikke. Vi lever i en tid der unge kvinner risikerer å bli drept på bryllupsnatten dersom ektemannen konkluderer med at hun ikke var jomfru da hun inngikk giftermålet. Vil virkelig den svenske regjeringen påføre seg selv "æresblod" på hendene ved å ofre de unge kvinnene?

Regjeringen Kristersson ønsker å intensivere arbeidet mot såkalt æresrelatert vold og undertrykkelse som ikke minst trives i de svenske gettoene. Som en del av det arbeidet ønsker de å kriminalisere det som går under begrepene jomfrukontroll, jomfruattest og jomfruoperasjoner.

Et sjokkerende møte

Hvor utbredt disse fenomenene er i Norge og Sverige er uklart, men at dette foregår i Norge har HRS visst om siden 1998 (boken min Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap, kapittel 1, «En jomfru kan og skal gjenskapes»). Jeg møtte en ung syrisk-kurdisk kvinne i min egen leilighet i Oslo i 1997. Av alle unge kvinner med bakgrunn i den nådeløse æreskulturen, har jeg i mine 30 år innen feltet aldri møtt en slik voldsom angst som denne unge kvinnen på 18 år bar på. Hun var på desperat leting etter en lege som kunne sy et par sting i underlivet på henne slik at hun ville blø natten etter giftermålet hun var tvunget til å inngå med en nær slektning i Syria. Hun så ingen annen redning enn de to stingene. Hun var klar på at hun ikke ville klare å bryte med familien. Tross alt elsket hun familien sin. Hun ville heller ikke klare å overtale foreldrene til å avblåse ekteskapsplanene. Alle utveier var stengte, slik hun opplevde det. Den eneste utgangen var disse stingene i underlivet grunnet et forhold til en indisk gutt et par år i forveien.

I løpet av den lange samtalen med henne kjente jeg en avsindig avmakt. Jeg vred tankene i alle retninger for å finne en løsning for henne – som ikke handlet om å bryte med familien og legge ut på flukt. Jeg hadde allerede den gang sett hvor uendelig dypt savnet etter foreldre og søsken er hos unge kvinner på flukt. Savnet spiser dem opp.

Hodet mitt stanget konsekvent i veggen. Jeg resignerte – motvillig.

(Det jeg vet i dag er at hun er i et samboerforhold med en norsk mann. Så det gikk heldigvis bra til slutt uten at jeg vet hvordan alt løste seg for henne eller hvor mange år det tok.)

Det svenske feilgrepet

Særlig i 2002 gikk debatten høyt i Norge om jomfruoperasjon skulle tillates eller forbys. HRS var mot forbud, et standpunkt som blant annet den overnevnte historien hviler på. Et slikt inngrep kan faktisk redde liv, en konklusjon som baserer seg på fakta og realisme, selv om menneskesynet bak slike overgep er totalt forkastelig. Det er et menneskesyn vil aldri har hatt i kjent norsk historie før innvandringen fra islamdominerte land.

Og nå går den samme debatten i Sverige.

I november 2021 ga den daværende svenske regjeringen en forsker i oppgave å gjennomgå hvor utbredt dette problemet er. Undersøkelsen skulle rapporteres 1. desember i år, men den er utsatt til 1. juli 2023.

– Denne typen kontroll av jenters og kvinners seksualitet er uakseptabel. Det er derfor viktig å kunne gripe inn overfor personer som gjennomfører jomfrukontroll, jomfruattest og jomfruoperasjoner, sier justisminister Gunnar Strömmer (M) under et pressemøte sammen med likestillingsminister Paulina Brandberg fredag.

Vi undrer oss: Ja, dette er et uakseptabelt menneskesyn, ingen tvil om det, men har disse to statsrådene satt seg inn i temaet? Har de alternative løsninger for dem som ikke klarer å kjempe seg ut av et forestående tvangsekteskap?

I dagens Sverige er det ingenting i gjeldende lovgivning som gjør det ulovlig å utføre en jomfruhinneoperasjon på en kvinne over 18 år i privat eller offentlig omsorg. Det er dette den nye regjeringen vil endre på.

Det motsatte av humanisme

En gjennomgang fra SVT viste at 5 av 20 klinikker var villige til å utføre en slik operasjon som koster mellom 10.000 og 40.000 SEK. Nylig trakk også SVT frem at en lege ved Vårby Care-klinikken i Stockholm anbefalte en ung kvinne å sette inn kyllinglever i skjeden for å bevise at hun var jomfru på bryllupsnatten.

Jomfrukontroll utføres som kjent for å tilfredsstille en families eller en slektnings behov for at bruden skal være jomfru før ekteskapet. Foreløpig er jomfrutesting kun straffbart dersom den finner sted uten samtykke og dersom den som undersøkes er under 15 år. I så fall kan jomfrukontrollen etter gjeldende regelverk anses som en seksualforbrytelse, selv om handlingen ikke har noen seksuell hensikt, heter det.

For eksempel er det i henhold til gjeldende lovgivning lovlig for en lege å utføre en jomfrutest på en 17 år gammel jente hvis den ble gjort på eget initiativ.

I 2015 kunne TV4s etterforskningsprogram Kalde fakta avsløre at svenske leger hadde utstedt «uskyldsbevis», som Socialstyrelsen kort tid etter fant var ulovlig. En jomfruattest kan utstedes av en lege for å fastslå om pasienten har hatt samleie eller ikke, noe som er uforenlig med vitenskap og dokumentert erfaring, hvilket Bulletin rapportere og som stemmer.

Kriminaliseringen av jomfrukontroll, jomfruattest og jomfruoperasjoner er i samsvar med Tidö-avtalen som den svenske regjeringen og Sverigedemokraterna bygger sin politikk på. Noen burde snakke med regjeringspartiene og ikke minst be dem om å realitetsorientere seg. De har selv vært med å skape dette nye Sverige. De står selv ansvarlig for å rydde opp i de verdisynene som har befestet seg. Å ofre jentene og de unge kvinnene på et angivelig humant grunnlag, er det motsatte av humanisme.

Dessuten er det mange nok leger med «rett» bakgrunn som vil stille opp med sine tjenester til familier som vil påtvinge datteren jomfrukontroll.

Så ja, kriminaliser påtvungne jomfrukontroller, jomfruattest og jomfruoperasjoner, men ikke kriminaliser unge kvinner som i nøden trygler om hjelp til å «bli jomfru igjen» og deres hjelpere innen helsevesenet.