Kriminalitet

Stor økning av vold mot politiansatte

Antall anmeldelser for vold mot politiansatte har nesten tredoblet seg fra 2004. Det er uakseptabelt, sier Politiets Fellesforbund.

I februar 2022 gjennomførte Politiets Fellesforbund en undersøkelse blant sine medlemmer med spørsmål om trusler og ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie. Resultatet viser at tre av ti medlemmer har opplevd vold på jobben. Seks av ti har opplevd trusler. Sju av ti tar forholdsregler av frykt for seg selv og sin familie.

Dette er uholdbart, sier Politiets Fellesforbund i en pressemelding.

Mindre respekt – konsekvenser

Ifølge forbundet oppstår vold og trusler mot politiet i møter med publikum, oppdrag knyttet til psykiatri, eller trusler og psykisk vold som kriminalitet fra kriminelle miljøer.

En av årsakene til at volden øker er mindre respekt for autoriteter og myndighetspersoner. Å bli utsatt for slag, spark og trusler har blitt en del av arbeidshverdagen. Politiets Fellesforbund går ikke inn på hvorfor politiet opplever mindre respekt, men påpeker heller de alvorlige konsekvensene det har for hele samfunnet.

Det påpekes at selv om politiyrket er risikofylt og man er godt trent for å håndtere tøffe oppdrag, er det uholdbart at vold og trusler mot politiet ansees som en akseptabel yrkesrisiko. Dette er ikke utelukkende et problem for politiet, men for hele samfunnet, heter det. Videre viser de til at aksepterer man vold mot politiet, så aksepterer man at terskelen for vold i samfunnet også senkes.

Politiets Fellesforbund konkluderer med at resultatet blir et mindre trygt samfunn.

Dessuten skal politiansatte ha rett til å leve uten frykt for vold, trusler og represalier, og rett til et privatliv. «Vi kan ikke risikere at politiets evne til å beskytte landets innbyggere svekkes på
grunn av vold og trusler. Vi kan ikke risikere at demokratiet svekkes.»

Resolusjon

De viser til at det er på tide at politikerne forstår alvoret og hvor store konsekvenser dette har for samfunnssikkerheten, og at problemet er økende over hele Europa. Det kreves at det tas grep.

Politiets Fellesforbund har derfor vedtatt følgende resolusjon på årets landsmøte:

Politiets Fellesforbund krever at:

  • Politikere må være tydelige på at vold og trusler mot politiet er uakseptabelt.
  • Regjeringen må sørge for at vold og trusler mot politiets ansatte forebygges og forhindres gjennom:

– en lovendring som sikrer identitetsskjerming for politiansatte.

– en utredning rundt problematikken om vold og trusler mot politiansatte, med forslag til tiltak.