Innvandring

– Ocean Viking bedriver ren mafiavirksomhet

En spansk avis har fulgt det norskregistrerte skipet Ocean Vikings bevegelser i Middelhavet de siste ukene. Vi har i flere saker den siste tiden belyst det vi har karakterisert som fergetrafikk mellom Libya og Italia. Karakteristikkene den spanske avisen Gaceta bruker er enda sterkere. SOS Méditerranée ignorerer bestemmelsene i havretten fullstendig og opererer som mafiavirksomhet, skriver avisen. 

I spanske La Gaceta har journalisten Ruben Pulido brukt softwareprogrammet MarineTraffic for å se på hvor Ocean Viking har beveget seg i Middelhavet de siste ukene. Bevegelsene viser med all tydelighet at aktivistene ombord, som prater på inn- og utpust om hvor inhumane europeiske styresmakter er når de ikke straks lar migrantene gå i land, selv unnlater å bringe de påstått kritisk lidende migrantene til nærmeste havn, slik havretten sier de skal gjøre. Tvert imot kjører de rett forbi en rekke havner i jakten på enda flere migranter, før de selektivt velger seg havner i Italia.

Aktivisme som vanlig

I tidsrommet 20. til 23. oktober ga Ocean Viking to smuglerbåter assistanse ved å plukke opp 73 illegale migranter, skriver avisen, men i stedet for å kjøre disse «skibbrudne» til nærmeste havn, fortsatte Ocean Viking turen i Middelhavet.

Etter disse første manøvrene hadde mannskapet på Ocean Viking muligheten til å bringe disse illegale immigrantene i sikkerhet -inkludert minst fem barn – da det bare var 110 nautiske mil fra havnebyen Sfax (Tunisia). SOS Méditerranée ignorerte imidlertid bestemmelsene i sjøloven og benyttet seg ikke av muligheten til å gi humanitær bistand i den tunisiske byen.

Havnen i Sfax er en av de eldste i landet og den andre i Tunisia. Byen har minst 15 helsesentre inkludert sykehus og klinikker, ifølge helseleverandøren Allianz Care. Byens havner har blitt brukt ved mange anledninger for å sikre ivaretakelse av illegale immigranter som har blitt reddet av tunisiske myndigheter. Den har også delegasjoner fra enheter som FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som kan sikre oppfølging av migranter som krever asyl eller internasjonal beskyttelse.

Men Ocean Vikings aktivister vil ikke samarbeide med UNHCR. De vil rett og slett ikke gi noen andre land enn de europeiske muligheten til å trå til.

Vi har skrevet en rekke saker om disse «redningsaksjonene», blant annet i etterkant av at Justisdepartementet undertegnet en avtale med nok et «redningsfartøy» (2017).

Regjeringen er godt kjent med jukset som foregår. Fra analysegruppe for migrasjons- og flyktningsituasjonen ble det fastslått i mai 2016 at Middelhavsruten fra Libya til Italia er den desidert viktigste innfallsporten for ulovlig innvandring , eller «irregulær migrasjon» som det heter, til Europa, samt at de fleste som kommer er vestafrikanere uten krav på beskyttelse. Men kanskje det aller viktigste:

«Så lenge migrantene ikke returneres til Libya men fraktes til Italia, virker de europeiske søk- og redningsoperasjoner i praksis som bistand til smuglernettverkenes virksomhet.»

Det uforståelige er at operasjoner som beviselig ikke fungerer, bare fortsetter. Inntrykket fra departementet om at det arbeides for å unngå at mennesker utsetter seg for fare i ikke-sjødyktige båter er ikke riktig, og selvsagt vet de det. Like selvsagt er at JD ikke kan svare for det, riktig adressat er i så måte EU og der rår handlingslammelse – når det ikke gjelder rettigheter til folk utenfra Europa og våre forpliktelser.

Men vi er ikke alene om å reagere. Leger Uten Grenser har pådratt seg økenavnet Taxi Uten Grenser ved flere tilfeller. Den italienske avisen Panorama omtalte samhandling mellom Leger Uten Grenser og menneskesmuglere allerede under massemigrasjonen i 2015, da Leger Uten Grenser ble etterforsket for å «redde» folk uten hjelpebehov, og dermed aktivt arbeide som menneskesmuglere selv.

Italienerne har vært lite begeistret i en årrekke, og ikke uten grunn. De har ikke hatt ønske om å være mottakssenter for asylaktivistenes økonomiske migranter, og har fortsatt å gå hardt ut mot SOS Méditerranée og Leger Uten Grenser, blant annet i 2018, da italienske myndigheter var klare overfor BBC i at redningsskipene i realiteten fungerer som taxitjeneste på Middelhavet, der de aktivt oppsøker smuglerbåter for å hente migranter til Europa.

I oktoberdagene Gaceta har skaffet oversikt over, fortsatte Ocean Viking ferden til nord på den italienske øya Lampedusa. Der traff skipet på enda en smuglerbåt, og dermed økte antallet illegale innvandrere som ble «reddet» totalt 234.

27. oktober fikk SOS Méditerranée igjen muligheten til å følge internasjonal maritim lovgivning for å trygge ivaretakelse av migrantene ombord. Bare 56,2 nautiske mil unna — litt over 100 kilometer — var Malta den nærmeste sikre havnen, et land som ved andre anledninger har tatt imot illegale immigranter på en trygg måte. Men NGOen ignorerte nok en gang bestemmelsene i sjøloven, skriver Gaceta.

Til Europa for enhver pris

Etter å ha ignorert den trygge havnen på Malta, beveget SOS Méditerranée-skipet seg inn i farvannet i den italienske havnebyen Catania, som ligger på østkysten av Sicilia, hvor det ble møtt med motstand fra koalisjonsregjeringen til Giorgia Meloni. Ocean Viking hadde altså flere muligheter til å sette migrantene i land og dermed ivareta forpliktelsene i havretten, men skipet hadde kun ett mål for øye: å gå i land i Italia.

Til slutt, gitt avslaget fra koalisjonsregjeringen til Giorgia Meloni, foretok skipet Ocean Viking en ny reise, denne gang mot franske havner. Havnene på Malta ble igjen passert, men SOS Méditerranée vurderte ikke dette alternativet og passerte nok en gang uten å etablere nødvendig kommunikasjon for å få de illegale migrantene ombord i sikkerhet så snart som mulig. Og alt dette til tross for de «forferdelige fysiske og psykiske opplevelsene» til migrantene, slik NGOen selv uttaler på sine offisielle profiler.

Etter tre ukers seiling gjennom Middelhavet har SOS Méditerranée tilbakelagt til sammen 1.568 nautiske mil, nesten 3.000 kilometer, hvor de helt ustraffet har ignorert overholdelse av all internasjonal maritim lovgivning, og selv utsatt illegale innvandrere for stressende og utmattende situasjoner ombord.

Den spanske avisen er ikke nådig. Den poengterer at det nok en gang er blitt bekreftet at denne typen organisasjoner straffefritt kan ignorere alle internasjonale maritime regler og forfølger samme mål som mafiaen av smuglere som tar seg klekkelig betalt for den livsfarlige overfarten. Målet er ikke sikkerhet, målet er Europa.