Finansiering

Leksehjelpmillioner gikk til privat forbruk og reiser til Somalia

Millionene av svenske kroner skulle gå til leksehjelp til innvandrerbarn. Men lederne og representantene for de ideelle organisasjonene ga penger til sine barn og koner, kjøpt mobiltelefoner, datamaskiner og storskjerm-TV, hatt leiebiler og betalt privat kredittgjeld, samt tatt reiser til Somalia. Expressen har fulgt sporet av den manglende leksehjelpen til falske adresser, tomme lokaler og kjellermoskeer.

Ideelle organisasjoner som tilbyr leksehjelp får flere millioner svenske kroner i statlig støtte fra Skolverket, men ifølge svenske Expressen går pengene til helt andre ting enn å hjelpe skolebarna.

I 2014 innførte regjeringen statstilskudd til leksehjelp og ga Skolverket i oppgave å håndtere tilskuddet. Siden den gang er det utbetalt totalt 225 millioner svenske kroner i tilskudd til foreninger og organisasjoner rundt om i landet. Støtten skal dekke kostnader til hjelp til lekser eller annet skolearbeid utenom ordinær undervisningstid.

Våren 2021 kunne imidlertid tidsskriftet Doku avsløre at Skolverket finansierte en salafistisk koranskole, noe som førte til at Skolverket startet en grundig gjennomgang av hvilke foreninger som fikk tilskudd til leksehjelp . Totalt ble det sett på 30 foreninger, hvorav over halvparten ble tilbakebetalingspliktig.

Private lommer

Da Expressen gjennomgikk hvilke foreninger/organisasjoner som fikk tilskudd i 2022 for å undersøke hvor leksehjelppengene faktisk havner, viser det seg at det fortsatt forekommer storstilt juks i flere foreninger rundt om i landet.

Store deler av pengene har havnet i private lommer. Ifølge innsendte kvitteringer er det gått til blant annet klær for tusenvis av kroner, private turer, ikke minst til Somalia, og leiebiler uten direkte tilknytning til virksomheten.

– Skolverket mener de har strammet inn prosedyrene, men fikk allerede i 2018 kritikk fra den svenske riksrevisjonen som konstaterte at tilskuddene ikke ble håndtert riktig. Likevel har tilskuddene blitt utbetalt, og kunne fortsette å gå til privat forbruk, sier Expressens Nina Svanberg til SVTs Morgonstudion .

Antiintegrering

De som har mottar tilskudd i henhold til forskriften plikter å rapportere til oppdragsgiver, her altså  Skolverket, hvordan midlene er brukt og gi de opplysninger som etterspørres. Men når Skolverket og skattemyndighetene har bedt foreningene sende inn dokumentasjon, har svarene gjennomgående vært fraværende eller sterkt mangelfulle.

Flere av foreningene har fått store beløp til lokaleleie, uten selv å ha drevet noen form for virksomhet eller ha gyldig adresse. Andre har bedrevet en viss form for aktivitet, men da for eksempel som en moské i helgene.

Dette er altså antiintegreringsarbeid i praksis. Skattefinansiert. Men det er også åpenbart at Skolverket som forvalter av disse pengene ikke har gjort jobben sin godt nok. Vi kan ikke tillate oss å være så naive. Tiden med gjensidig tillit er forbi. Alle tiltak av slik karakter – både i Sverige og andre land, ikke minst Norge – må jevnlig kontrolleres, gjerne med stikkprøvekontroller både av dokumenter, regnskapsunderlag og oppsøkende virksomhet.

Nå skal Skolverket ha kommet med egen rapport om disse forholdene. Der foreslår de at denne støtten til organisasjoner og foreninger skrotes, og kun gis til skolene. Men hvis det betyr også de private skolene, da kan svenskene være like langt.