Innvandring

Hva skjer på Sicilia – får vi et 2015 på nytt?

Italia er et selvstendig land med en nyvalgt regjering. Hvis ikke de kan stoppe de såkalte frivillige organisasjoners fergetrafikk fra Libya med lovlige midler – da kan ingen gjøre det.

Vi har flere ganger orientert om situasjonen med de to norskregistrerte skipene Ocean Viking, chartret av SOS Mediterranée og Geo Barents chartret av leger uten grenser som driver det vi har karakterisert som fergetrafikk mellom Libya og Italia.

Geo Barents ligger nå ved kai i Catania på Sicilia med 215 migranter om bord, etter at italienske myndigheter tillot 357 migranter – kvinner, barn og familier – å gå i land. Det tyskregistrerte skipet Humanity 1 ligger på samme sted med 179 migranter om bord, de fleste fra Pakistan og Bangladesh. Ocean Viking ligger rett utenfor kysten av Sicilia med 234 migranter om bord.

Italia har hittill i 2022 (per 30.10) tatt i mot 83.727 migranter, de fleste fra Egypt, Tunis og Bangladesh. Etter at den nye regjeringen ledet av Giorgia Meloni overtok den 22. oktober, ble det en bråstopp i å ta i mot flere migranter fra migrantskipene som opererer utenfor Libyas territorialgrense.

Innenriksminister Matteo Piantedosi og samferdselsminister Matteo Salvini har gitt ordre til kapteinene på alle skipene om at kun kvinner, barn og personer med helseproblemer får gå i land, og satser på at flaggstatene det vil si Norge og Tyskland, overtar ansvaret for de øvrige migrantene. Dette har utenriksminister Anniken Huitfeldt avslått og i stedet sagt at Norge ikke har ansvar for migranter plukket opp av privateide skip i Middelhavet. Tyskland på sin side har sagt at de frivillige organisasjonene som driver skipene gjør en viktig insats for å redde liv og ber Italia hjelpe dem så raskt som mulig.

Hva sier havretten?

FN’s havrettskonvensjon (UNCLOS), artikkel 98, lyder som følger: 

1. Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he can do so without serious danger to the ship, the crew or the passengers:

(a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost;

(b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of their need of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him;

(c) after a collision, to render assistance to the other ship, its crew and its passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry and the nearest port at which it will call.

2. Every coastal State shall promote the establishment, operation and maintenance of an adequate and effective search and rescue service regarding safety on and over the sea and, where circumstances so require, by way of mutual regional arrangements cooperate with neighbouring States for this purpose.

Hvis Italia har ratifisert havrettskonvensjonen (noe de ganske sikkert har) så er Italia også forpliktet til å følge den. På den annen side – kan migrantene anses som «skipbrudne» når de selv har satt seg i en situasjon der de kun venter på å bli plukket opp av migrantskipene som skal føre dem til Italia? Og hva med Libya – det må antas at også de har ratifisert konvensjonen og da har de Libya en soleklar plikt til å ta dem i mot hvis skipene returnerer dem dit. Men det er ikke et sikkert nok sted for organisasjonene som driver skipene – så da gjør de istedet det de kan for å presse Italia til å snu.

Saken er bragt inn for italienske domstoler

Representanter for den italienske venstresiden har selvsagt dratt til Catania for å støtte migrantene og det nyvalgte parlamentsmedlemmet Aboubakar Soumahoro, som kommer fra Elfenbenskysten, har gått om bord i Humanity 1 og sier på Twitter:

«If the remaining castaways are rejected, we will challenge this decision in all appropriate forums»

Så nå er den italienske regjerings beslutning bragt inn for en lokal forvaltningsdomstol på Sicilia og en annen domstol i Catania for å få erklært beslutningen ugyldig.

Hva domstolene i Italia kommer til vil bli avgjørende for Europas fremtid. Dersom det ender med en rettskraftig dom som sier at Italia ikke kan nekte å ta i mot migranter fra disse skipene, da er det fritt frem for menneskesmuglerne i Libya å sende et utall migranter på skip til Italia. Men der vil de selvsagt ikke bli – de vil nordover der honningkrukkene er større og søtere. Og med null grensekontroll innad i Schengen har vi fått migrantstrømmen fra 2015 på nytt.

Italia er et selvstendig land med en nyvalgt regjering. Hvis ikke de kan stoppe de såkalte frivillige organisasjoners fergetrafikk fra Libya med lovlige midler – da kan ingen gjøre det.