Islam

Antiterror-politiets sluttrapport: Samuel Patys siste dager var preget av ekstrem frykt

To år etter det bestialske islamske terrordrapet på historielæreren Samuel Paty, er antiterrorpolitiets sluttrapport ferdigstilt. Den tegner et bilde av en historielærer som levde sine siste dager i dødsfrykt.

I løpet av de kommende dagene må den nasjonale påtalemyndigheten for antiterror ta ut sin endelige tiltale, skriver den franske avisen Le Parisien, som har fått innblikk i antiterrorpolitiets sluttrapport som ble ferdigstilt den 6. oktober. 

Den to år lange etterforskningen har vært svært omfattende, og det er intervjuet et stort antall vitner, i tillegg til at det er gjennomgått en mengde digitale spor for å kartlegge hva som skjedde i dagene før Samuel Paty ble halshugget på åpen gate på vei hjem etter endt undervisning.

Omfattende trusler

«Etterforskningen avslører den dype bekymringen Samuel Paty følte over omfanget og aggressiviteten fra de lokale islamistene», heter det i Le Parisiens gjennomgang. Mens vi tidligere har belyst hvordan barn ned i 13-årsalderen ble brukt som nyttige brikker i et kynisk planlagt angrep av politisk islam, er antiterrorpolitiets rapport resultatet av nitidig arbeid i to år.

Gjennomgang av politiets og skolens arbeid i dagene før drapet på Paty viser også at verken skolen eller politiet tok nødvendige forholdsregler, for det var allerede varslet om daglige telefontrusler. Disse ble dog ikke ansett som truende nok til at historielæreren hadde krav på kontinuerlig beskyttelse. Ryktene i de muslimske miljøene ble ikke tatt tilstrekkelig på alvor – alternativt var ikke ryktene i sin helhet nådd verken skole eller politi, til tross for at de definitivt hadde nådd skolegården og de muslimske elevene, skrev vi for halvannet år siden.

Antiterrorpolitiet har kartlagt hvordan Paty endret adferd de siste seks dagene av livet sitt, og avisen vektlegger at sluttrapporten har inngående beskrivelser av frykten han måtte leve i. Seks dager før han ble drept av Abdoullakh Anzorov, hadde Samuel Paty skrevet en e-post til kollegene for å informere dem om at han ble «truet av lokale islamister», og hadde spesifisert at han var «ateist og ikke døpt» for å svare på anklager om islamofobi, som var framsatt av to andre lærere ved skolen, skriver Le Parisien.

En matematikklærer ved skolen har i løpet av etterforskningen vært klar på at Paty var livredd. «Han fryktet for livet sitt» skal matematikklæreren ha sagt i avhør, og vist til en svært endret adferd hos historielæreren.

Gikk med hammer i sekken

Mens Samuel Paty var kjent for å gå til og fra arbeidsplassen, ble han fryktsom og nervøs de siste dagene. Han ba om å få sitte på med andre lærere til og fra skolen, og loggen på Patys PC viser at han foretok en rekke søk både på eget navn og andre søkeord som kunne gi ham oversikt over «den hatefulle informasjonen og truslene som sirkulerte om ham», med andre ord hva islamistene hadde skrevet om ham på nettet.

Det mest hjerteskjærende vitnemålet om dødsfrykt er ikke nettsøk og det faktum at han endret påkledning slik at han kunne trekke en hette over hodet når han skulle bevege seg utendørs. Antiterrorpolitiets rapport avdekker at samme dag som han ble drept, var Paty så redd at han hadde puttet en hammer i ryggsekken sin.

Det var ingen trygg og lykkelig Paty som ble strupeskåret for ytringsfrihetens skyld den 16. oktober 2020. Det var en Paty som visste at han svevde i livsfare allerede lenge før Anzorov gikk til angrep.