Kriminalitet

Slått, pisket, truet med kniv og pistol, kledd naken og filmet

Den unge mannen (19) i Nedre Romerike fikk et brutalt møte med tre menn i begynnelsen av 20-årene. Men straffene er latterlige lave. 

Er det én ting denne saken minner oss om, så er det at politi og påtalemyndighet må få opp farten i denne form for saker, eller vil det knapt være avskrekkende å bli tatt.

Hendelsesforløpet i saken er ikke av ny karakter; frihetsberøvelse, fulgt av voldelige og krenkede handlinger. Det må være minst 20 år siden jeg hørte om at slik praksis var etablert, da i Oslo. Unge mennesker som hadde rotet seg bort i feil folk, der typisk hasj var involvert, og som endte opp i skogen med mishandling. Enten fordi de samme skyldte penger, eller hasj som var blitt borte. Det samme for denne saken; bakgrunnen var «en uoverensstemmelse om et parti hasj», slik som Romerikes Blad formulerer seg.

Det var en fredagskveld i juni 2019 at tre menn (22-24 år) møtte frem hos 19-åringen. Ifølge rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett ble fornærmede «kjørt til et ukjent sted hvor han ble tvunget til å ta av seg klærne og deretter filmet. Han ble utsatt for vold og trusler.» (Fremkommer at stedet trolig var et skogsområde på Ellingsrud). Tiltalte sa de ville publisere nakenvideo av ham dersom han gikk til politiet eller andre fant ut av det. «Enten så kan du få en kule i leggen nå, eller så kan du bli med ut å prate» og «du skal bli getta (skutt, red.anm.) i hodet og kasta i elva». 19-åringen ble også truet med kniv og pistol, og han ble «slått blant annet ved bruk av balltre og med det til følge at han ble påført blåmerker og hevelser flere steder på kroppen.»

19-åringen ble også avkrevd for penger, som han ikke hadde, der han «framsto som desperat og med frykt for sitt liv da han i de tiltaltes påhør ringte sin far og flere venner for å framskaffe 200.000 kroner». Han fikk forlate bilen om lag fem timer senere, rundt klokka 01.30. Han tok en buss til Helsfyr, hvorfra han ringte politiet, ifølge avisen.

Da dommen falt i tingretten i september i år, het det blant annet:«NN fryktet for sitt liv mens dette pågikk og var i tiden etterpå engstelig og redd for å bli oppsøkt igjen. Særlig krenkende var opplevelsen av å måtte ta av seg alle klærne og bli filmet naken. Selv om det ikke er sannsynliggjort at (…) er blitt påført varig psykisk skade, siden han ikke har søkt medisinsk behandling, har hendelsene denne kvelden utvilsomt preget hans psykiske fungering i tiden etterpå».

Og det endte med? 22-åringen fikk åtte måneders fengsel, 24-åringen fem måneders fengsel, mens den tredje, også 22 år, ble dømt til samfunnsstraff i 330 timer. De tre i fellesskap må betale 19-åringen 70.000 kroner i oppreisningserstatning.

Forsvarerne til de to som ble dømt til fengselsstraff vurderer å anke straffeutmålingen, mens advokat Seiran Said Ahmad forteller at hans klient har godtatt samfunnsstraffdommen.

Politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth, aktor under rettssaken, sier til Romerikes Blad:

– Påtalemyndigheten noterer seg at det ble domfellelser i tråd med tiltalen, men at straffene er lavere enn vår påstand. Det er beklagelig at saken er blitt gammel og at det kompenseres for dette ved straffeutmålingen. Det er opp til statsadvokaten om vi anker eller ikke.

Men hvorfor «saken er blitt gammel», får vi ikke vite noe om, og jeg må innrømme at jeg heller ikke har noen forståelse for hvorfor «lang tid» skal kompenseres for i straffeutmålingen. For øvrig tror jeg heller ikke at råskapen og volden i denne saken er ukjent for politiet, men de bør kanskje forklare – både til dommere og til politikerne – hvorfor denne groteske praksisen bare fortsetter?