Innvandring

Returnert IS-kriger blant de dømte etter påskeopptøyene

Blant de dømte etter de voldsomme opptøyene i Sverige i forbindelse med koranbrenninger i påsken, er en returnert IS-kriger. Samtlige domfelte er innvandrere fra muslimske land, hvorav to ble dømt til utvisning på livstid. Utvisningsdommene ble anket til Høyesterett, hvor de ble opphevet. Sverige er dermed fortsatt hjemland både for IS-krigeren og de øvrige dømte. 

Har du kommet, får du bli – uansett hva du foretar deg, synes å være konklusjonen etter at de voldelige muslimene som gikk til angrep på svensk politi har fått prøvd sakene sine for retten.

I de såkalte påskeopptøyene i år, ble rundt 100 politibetjenter skadd da Rasmus Paludan brant koranen i Rinkeby, Malmö, Linköping og Norrköping. Voldselementene, også kalt motdemonstranter, var dominert av unge muslimske menn og voldsvenstres Antifa.

Blant de dømte motdemonstrantene er en hjemvendt IS-terrorist, opplyser den svenske avisen Samnytt.

En IS-terrorist var en av fire menn som onsdag ble dømt til fengsel for å ha deltatt i koranopptøyene i Örebro. Dette er den fjerde tiltalen knyttet til opptøyene i Sveaparken i påskehelgen i år.

De fire mennene er dømt til fengsel for grov sabotasje mot politiet. Tre av dem er også dømt for forsøk på vold mot tjenestemann.

Kampvillig IS-kriger

Avisen opplyser ikke hvilke forhold som ligger til grunn for at den opprinnelig egyptiske 43 år gamle Mohamed Taha Ibrahim har svensk statsborgerskap, men statsborgerskapet har han åpenbart hatt i en årrekke. Avisen skriver at politiet opplyser at Ibrahim er «en bekreftet hjemvendt fra konflikten i Syria på 2010-tallet».

Ibrahims kampvilje har åpenbart ikke forsvunnet siden han oppholdt seg i Syria, han kjemper videre i Sverige. På bilder fra opptøyene kan man se Mohamed Taha Ibrahim sette fyr på en politibuss og kaste stein mot politiet.

Onsdag falt dommen mot Ibrahim, som skal sone seks fengselsår i Sverige.

De tre øvrige dømte har opprinnelse fra henholdvis Syria, Irak og Somalia.

Høyesterett

Ingen av de fire dømmes til utvisning fra landet. Tidligere i sommer ble to syriske brødre dømt til utvisning fra Sverige på livstid etter deltakelse i de samme opptøyene.

Örebro tingrett mener imidlertid at de to syriske brødrene er skyldige i forbrytelser som «utgjør en reell og alvorlig trussel som berører en av samfunnets grunnleggende interesser og går utover den forstyrrelse av orden i samfunnet som ethvert brudd på loven innebærer». Derfor skal de ifølge dommen aldri få reise tilbake til Sverige, uavhengig av hvor mye familie de har her, gjenga avisen dengang fra dommen.

Denne dommen ble imidlertid opphevet av svensk Høyesterett. Alle de dømte slipper dermed utvisning.

«Barn» slipper fengsel

Det var ikke bare voldsparate IS-krigere og øvrige gjengmedlemmer som deltok i opptøyene i Sverige i påsken. I etterkant gikk den svenske journalisten Joachim Lamotte ut med en advarsel om å tro på politikere og medier som påstår at steinkasterne utgjør en liten gruppe gjengkriminelle. – Denne gangen deltok ikke bare de som vanligvis kalles «unge sinte menn». De siste dagene har jeg sett mødre i hijab, unge jenter og småbarn kaste stein på politifolk, skrev Lamotte.

Lamotte er ikke i tvil. Han sier at til tross for et tosifret antall år som journalist med fokus på nettopp samfunnsutviklingen, aldri har sett opprør av så omfattende art som i påsken i år. Han mener forskjellen mellom påskeopprøret og tidligere voldelige opptøyer handler om hvem og hvor mange som deltar i volden og hatet.

– Jeg har observert denne typen opptøyer i 15 år i Sverige. Allerede i 2008 sto jeg midt i Rosengårdsopprøret og filmet. Da advarte jeg om at dersom samfunnet ikke stopper denne typen oppførsel, vil vi få en situasjon som er uutholdelig.

– Den situasjonen har vi stått overfor i Sverige. Forskjellen mellom dagens opptøyer sammenlignet med tidligere, er at denne gangen deltar ikke bare de som vanligvis kalles «unge sinte menn». De siste dagene har jeg sett mødre i hijab, unge jenter og småbarn kaste stein på politifolk.

Ifølge Lamotte er det påfallende at muslimer i alle aldre, kvinner som menn, barn som gamle, deltar i voldshandlinger mot svensk politi og mot det svenske samfunnet som helhet. Han bekymrer seg videre for medienes rolle i å formidle hva som virkelig foregikk i svenske byer da muslimer bosatt i Sverige ble klar over at koranen skulle brennes.

Også større barn deltok i opptøyene, og noen av dem endte på tiltalebenken. Disse slipper imidlertid fengselsstraff for sin livsfarlige vold mot politiet. Samnytt har publisert bilder av de fullt utvokste, skjeggete «barna» som er idømt samfunnstjeneste i stedet.