Innvandring

Enormt press på EUs ytre grenser – igjen

Frontex har så langt i år oppdaget over 228.000 forsøk på å ta seg ulovlig inn i EU. Det er det høyeste antallet siden 2016.

I løpet av årets første ni måneder ble nesten 228.240 irregulære innreiser oppdaget ved EUs ytre grenser, melder Frontex (Det europeiske grense- og kystvaktbyrå). Dette er foreløpige beregninger, da det kan være forsinkelser i rapporteringen. Samtidig er dette antall oppdagelser som Frontex har registrert av irregulær grensepassering ved EUs ytre grenser, der som kjent personer kan prøve seg på nytt.

De registrerte ulovlige migrantene i år representerer en økning på hele 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er i tillegg den høyeste totalen registrert for årets tre første kvartaler siden 2016.

Bare i september i år ble det avdekket rundt 33.380 forsøk på ulovlige grensepasseringer, som er 25 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Mennesker som flykter fra Ukraina og kommer inn i EU gjennom grenseoverganger er ikke en del av denne statistikken. Ifølge de siste Frontex-tallene har mer enn 11 millioner ukrainske statsborgere reist inn i EU fra Ukraina siden krigen startet. Samtidig har et betydelig antall ukrainske statsborgere returnert til landet sitt.

Aktive ruter

Vest-Balkan-ruten er fortsatt den mest aktive migrasjonsruten til EU. I september ble det avdekket 19.160 ulovlige grensepasseringer, ca. 639 per dag, som er dobbelt så mange som for ett år siden. Så langt i år er det en økning på 170 prosent. Det er å anta at de viktigste nasjonalitetene på denne ruten fortsatt er syrere og afghanere.

Presset er også fortsatt høyt på den sentrale middelhavsruten. Det er daglige ankomster som belaster mottakskapasiteten i Italia. Det heter at Frontex støtter italienske myndigheter med offiserer for registrering og identifisering av ankomster. I september ble det registrert om lag 7.200 ulovlige grensepasseringer på denne ruten, det utgjør ca. 240 per dag.

Dødsreisene over Middelhavet foregår videre for fullt, der den østlige ruten ble brukt av 28.873 migranter, en økning på 118 prosent. De er å anta at de fleste migrantene fortsatt er fra Syria, Nigeria og Kongo.

Det ble videre registrert 65.572 ulovlige Middelhavs-kryssinger på ruten for det sentrale Middelhavsområdet, omtrent 42 prosent flere enn i samme periode i fjor. Tidligere har migrantene på denne ruten primært hatt opprinnelse i Tunis, Egypt og Bangladesh.

Antallet migranter som har tatt seg illegalt gjennom Europa med Storbritannia som mål har tatt seg opp sammenliknet med i fjor. Så langt i år ligger de på 52.720, en økning på 68 prosent sammenlignet medi fjor. Disse kanalmigrantene har både sprengt mottakskapasiteten i Storbritannia og skapt diplomatisk misnøye mellom Storbritannia og Frankrike.

Nedgang finner vi blant annet på den vestlige ruten, der det så langt i år er registrert 9.718 ulovlige grensepasseringer, som er 34 prosent mindre enn i fjor. Hva denne nedgangen skyldes kommenterer ikke Frontex.

For å reagere på det høye innvandringpresset heter det at Frontex har mer enn 2.360 korpsoffiserer og ansatte ved ulike deler av EUs ytre grense, samt i Albania, Serbia, Montenegro og Moldova. Men med den høye økningen, bør en kunne spørre seg om Frontex’ mandat og organisering er moden foren endring.