Demografi

Befolkningen skiftes ut: Tallenes tale er utvetydige

Sverige har (snart) fått ny, borgerlig regjering som skal starte oppryddingen etter årevis med en ukontrollert masseinnvandring. Det som synes opplagt er at heller ikke den nye regjeringens vil klare å snu befolkningsutskiftningen som pågår. Det eneste regjeringen Kristersson, med støtte fra SDs Åkesson, kan gjøre er å forsinke prosessen. For så langt har dette allerede gått.

Ny regjering er nesten alltid en ny giv. At det bli en ny giv med Ulf Kristersson (Moderaterna) ved roret, og med en tung støttespiller i Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna), tror jeg er udiskutabelt. Sverige skal hentes tilbake til virkeligheten, slik Jyllands-Postens leder nylig uttalte det. Den nye regjeringen skal kutte kraftig ned på eksempelvis antall kvoteflyktninger (fra 6.400 til 900), og regelen skal bli midlertidig opphold. I tillegg skal gjengkriminelle møtes med langt hardere virkemidler, som doble straffer og visitasjonssoner.

Alt dette er vel og bra for Sverige. Men ser man på statistikken som foreligger per i dag, peker pilene tydelig i retning av at etniske svensker uansett blir i mindretall.

Tid og demografi

Per 1. januar 2022, hadde 3.557.912 av Sveriges litt over 10 millioner innbyggere ifølge svenske SSB (Statistiska centralbyrån) utenlandsk bakgrunn. Dette tilsvarer hele 34 prosent av befolkningen. Over 2 millioner av disse, eller rundt 20 prosent, er født i utlandet. I flere kommuner er allerede svenskene i mindretall. Og husk at dersom en som fødes i Sverige der en forelder er født i utlandet, regnes som etnisk svenske i statistikken (samme praksis i Norge).

En som bekrefter demografiens avgjørende betydning er rapperen Timbuktu, med røtter i Mali, som på Instagram kommenterte valgresultatet til Sverigedemokraterna og Moderaterna slik:

Til alle svarte og brune personer i Sverige. Vær ekstra oppmerksomme nå. Dette valgresultatet kommer utvilsomt til å oppmuntre enda mer ekstreme krefter enn de som har eksistert i dette landet i nesten 100 år. Vold vil komme.

Vær forsiktig, men vær ikke redd. Det spiller ingen rolle hvor mye vind de har i seilene nå. Tid, godhet og demografi er på vår side (utheving red.).

Det eneste vi skal gi han rett i er tid og demografi.

Går vi til statistikk utarbeidet av Affe får vi den nakne sannheten svart på hvitt: Av alle menn i alderen 15-44 år i Stockholm hadde 33 prosent utenlandsk bakgrunn i 2002. Atten år senere har andelen økt til 45 prosent. Mesteparten av denne økningen står for gruppen født i utlandet. I Malmø er tallet hele 57, 7 prosent. Videre:

  • Södertälje: 69,3 %
  • Uppsala: 39,6 %
  • Västerås: 42,6 %
  • Huddinge 54,4 %
  • Helsingborg: 48,6 %
  • Botkyrka: 72,9 %

Hele statistikken ses her:

Skriver man frem tallene til 2030, altså kun åtte år, har over 30 kommuner i Sverige et flertall menn med utenlandsk bakgrunn i alderen 15 – 44 år. Gangsterbyen plaget av klaner og gjenger, Södertälje, med hele 82,3 prosent.

Fortsetter å vokse

HRS laget en befolkningsframskriving på Sverige allerede i 2008. Her kom det frem at allerede i 2040, kan Sverige ha en innvandrerbefolkning på 46 prosent. Ti år senere, i 2050, tipper det over halvparten til 51 prosent (se side 23. i rapporten). Anslagene er antakelig for lave, ikke minst grunnet migrasjonskrisen i 2015 og 2016, og derav høy påfølgende familiegjenforeninger.

La oss ta et tenkt scenario: Sverige stopper all ikke-vestlig innvandring i la oss si 10 år. Hva vil da skje? Dette har Rita Karlsen i HRS regnet på (i 2018), det vil si at hun tok for seg fødselstallene i sentrale ikke-vestlige grupper. Karlsen fant ut at selv med null innvandring vil den organiske veksten blant eksempelvis syrere og somaliere føre til en ganske formidabel befolkningsvekst:

Den organiske veksten for den somaliske befolkningen var på 3,1 prosent, for Etiopia 4 prosent, Eritrea 4,1 prosent, Sudan 4,5 prosent og hele 5 prosent for syrere (markert med fet skrift i tabellen). Dette tilsier at noe som vokser årlig med 3,1 prosent vil bruke i underkant av 23 år på å fordoble seg, på 4 prosent 17,5 år, på 4,1 prosent 17 år, på 4,5 prosent 16 år og på 5 prosent 14 år. Deretter følger (alle på 2-tallet) Marokko (2,8), Afghanistan (2,5), Serbia (2,4), Myanmar (2,4), Irak (2,2), og Kosovo (2).

Det vil si at om 14 år kan de med syrisk bakgrunn være fordoblet til 59.778 – uten at en eneste ny syrer innvandrer.

Med andre ord vil de fleste innvandrergrupper i Norge fortsette å vokse selv om det er null innvandring fra de samme landene, noen langt raskere enn andre fordi de føder mange barn. Hvis denne fruktbarheten fortsetter på samme nivå vil vi stå overfor betydelige befolkningsendringer i Norge.

Dette er nok også situasjonen i Sverige. Befolkningsøkningen er også drevet av høye barnefødsler i sentrale ikke-vestlige grupper.

Derfor kan ikke påtroppende statsminister Kristersson og SDs Åkesson gjøre stort annet enn å forsinke den store befolkningsutskiftingen ved å stramme inn innvandringen, slik den nye regjeringen vil gjøre. Toget har forlatt perrongen, og verken Sveriges eller Vest-Europas sjel tåler en repatriering grunnet Hitlers grusomheter. Dette er regnskapet per 2022, og det ville forundre meg om ikke både Kristersson og Åkesson har forstått tegnet i tiden for lengst.